Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Świadczenia rodzinne z dodatkami

Szczegóły informacji

Świadczenia rodzinne z dodatkami

Informacja ogłoszona dnia 2005-06-07 15:17:26 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                       KARTA   USŁUG  Nr  OPS/06
w Kietrzu   
      
Nazwa usługi:  ŚWIADCZENIA RODZINNE Z DODATKAMI

    

Podstawa prawna:

Art.4-6,8-15,art.59-60 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych(Dz.U.Nr228 poz.2255z 2003roku z  póżniejszymi zmianami)           

Wymagane dokumenty:
·   Wniosek osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne na druku dostępnym w
    siedzibie MGOPS w pokoju pracowników ds. dodatków mieszkaniowych i świadczeń
    rodzinnych (w załączeniu)
·   dokumenty potrzebne do załatwienia swiadczenia rodzinnego oraz dodatków z
    tytułu urodzenia dziecka,opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
    wychowawczego,samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla
    bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,samotnego
    wychowywania dziecka,kształcenia i rehabilitacji dziecka
    niepełnosprawnego,rozpoczęcia roku szkolnego,podjecia przez dziecko nauki poza
    miejscem zamieszkania  :
-   zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2002rok,
-   odpis skróconego aktu urodzenia dzieci,
-   ksero dowodu osobistego,
-   zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu i utracie prawa do zasiłku dla 
    bezrobotnych,zaświadczenie ze szkoły w przypadku ukończenia przez dziecko 16
    roku życia,
-   zaświadczenie o kontynuacji nauki w przypadku ukończenia przez dziecko 18 lat,
-   wyrok sadu o przyznaniu alimentów,wyrok sadu o rozwodzie lub separacji,
-   decyzja z funduszu alimentacyjnego i ostatni odcinek wypłaty alimentów,
-   zaświadczenie od komornika o bezzskuteczności egzekucji zasądzonych
    alimentów,zaświadczenie o zaprzestaniu wypłacania świadczeń rodzinnych przez 
    inny podmiot,
-   deczja o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
Miejsce złożenia wniosku : pokój pracowników ds. dodatków mieszkaniowych i świadczeń rodzinnych w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu
Miejsce,   w którym   faktycznie wykonywana jest usługa:                      
Pokój pracowników ds. dodatków mieszkaniowych i świadczeń rodzinnych w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu w godzinach 7.00 –15.00 od poniedziałku do piątku.
Rodzaj rozstrzygnięcia : decyzja administracyjna, która zostanie przesłana do strony listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji.
Termin załatwienia sprawy:
Do jednego miesiąca, w przypadkach skomplikowanych może być przedłużona celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, o czym strona zostanie pisemnie poinformowana.
Opłaty:
brak
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu
za pośrednictwem Kierownika MGOPS w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów,strona będzie poinformowana o konieczności uzupełnienia dokumentacji,w przeciwnym razie wniosek może zostać nierozpatrzony.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Olga Gadżała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Gadżała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-06-07 15:17:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Olga Gadżała
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-06-07 15:17:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Olga Gadżała
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-06-07 17:17:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2404 raz(y)