ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Pomoc Społeczna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZARZĄDZENIE NR 20/2012 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego o nazwie – „ Gminny program zdrowotny – kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Kietrz w latach 2012 – 2016”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszard Kasprzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Kasprzycki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-12 13:31:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Mormul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-12 13:33:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Mormul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-12 15:33:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9519 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 18/2012

BURMISTRZA KIETRZA

Z dnia 17 maja 2012 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego o nazwie ; „GMINNY PROGRAM ZDROWOTNY- kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Kietrz w latach 2012 – 2016”.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 141 poz.1591 z póżn. zmianami) art.48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 167 poz. 1027 z póżn. zmianami) oraz Uchwały Nr XVIII/150/201 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego o nazwie „Gminny Program Zdrowotny –kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Kietrz w latach 2012 – 2016”

 

Zarządzam co następuje :

 

§1. Ogłaszam konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego „Gminny Program Zdrowotny – kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Kietrz w latach 2012 – 2016”

§ 2. Ogłoszenie o którym mowa w § 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o którym mowa w § 2 zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kietrz.

§ 4. Powołuję komisję konkursową do wyboru realizatora programu zdrowotnego w składzie :

1) Jacek Karpina – Zastępca Burmistrza Kietrza - Przewodniczący

2) Bogusława Jabłońska – Główna Księgowa MOPS Kietrz - członek

3)Bogusława Paul – inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej - członek

4)Ryszard Kasprzycki – Kierownik MOPS - członek

 

§ 5.Komisja przeprowadzi konkurs ofert zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. ‘Formularz oferty” dla podmiotów zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie ofert stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokumenty stanowiące załączniki nr 1,2 i 3 do niniejszego zarządzenia zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kietrz.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam Ryszardowi Kasprzyckiemu –Kierownikowi MOPS Kietrz, a do nadzoru nad wykonaniem zarządzenia zobowiązuję Jacka Karpinę –Zastępcę Burmistrza Kietrza

& 9.Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kietrza

 Józef Matela

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszard Kasprzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-05-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Kasprzycki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-18 08:17:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Mormul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-05-18 08:21:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Mormul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-18 10:22:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9778 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »