ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zasada Przewidywalności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zasada Przewidywalności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z zasadą przewidywalności realizacja zadań publicznych odbywa się w sposób przewidywalny i planowany, a mieszkańcy mają możliwość aktywnego uczestnictwa w formułowaniu planów.
Zadaniem wybranym do realizacji przez Gminę Kietrz zostało:
Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej strategii rozwoju
   społeczno- ekonomicznego gminy oraz krótkiego materiału
   przybliżającego strategię mieszkańcom.
 
Gmina Kietrz w 1999 roku rozpoczęła działania mające na celu opracowanie Strategii Rozwoju Gminy. Spośród społeczeństwa Kietrz powołana została Rada Liderów Lokalnych do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kietrz.
Rada Liderów Lokalnych odbyła cztery spotkania warsztatowe, przeprowadzone :
- w dniu 30 września 1999 roku,
- w dniu 23 listopada 1999 roku,
- w dniu 24 lutego 2000 roku,
- w dniu 24 marca 2000 roku .
Na warsztatach w dniu 30.09.1999 roku Rada określiła:
 • Cele strategii.
 • Cechy pozytywne Gminy.
 • Bariery rozwoju Gminy.
Członkowie Rady Liderów uczestniczący w warsztatach w dniu 23.11.1999 roku prowadzili dyskusje tematyczne:
 • dlaczego mieszkam , żyję w Gminie Kietrz,
 • miejsca pracy w Gminie ( warunki zewnętrzne – niezależne, warunki wewnętrzne),
 • działania proekologiczne.
Następnie uczestnicy spotkania pracowali w 4 zespołach :
I –Miejsca Pracy i inwestycje.
II – Koniunktura w rolnictwie i działania proekologiczne.
III –Zagospodarowanie wolnego czasu, demografia, ubożejące społeczeństwo i brak
świadomości społecznej dla zachodzących zmian.
IV – Regres w budownictwie i niedostateczna infrastruktura.
Głównymi tematami warsztatów w dniu 24.02.2000 roku były:
I. Opłacalne Rolnictwo ( interwencja państwa w rolnictwie, organizacje w rolnicze, właściwa struktura gospodarstw, przetwórstwo, jakość produkcji rolniczej).
II. Zadawalający poziom życia mieszkańców (możliwości wypoczynku, dobrze zorganizowana działalność kulturalna, godziwe zabezpieczenie materialne, dobre szkolnictwo, bezpieczeństwo mieszkańców, dobra baza mieszkaniowa, rozrywki dla młodzieży, dobre usługi, estetyka, współpraca przygraniczna, dialog społeczny).
Tematami opracowywanymi w ramach Strategii Rozwoju Gminy na spotkaniu Rady Liderów Lokalnych w dniu 24 .03.2000 roku były:
 1. Troja – bezpieczne dorzecze ( budowa zbiorników retencyjnych, regulacja przebiegu rzek i potoków, współpraca gmin dorzecza Troi, rekreacja, czystość wód dorzecza).
 2. Dobra współpraca przygraniczna ( przejścia samochodowe, współpraca kulturalna i sportowa, współpraca w dziedzinie ekologii, infrastruktura przygraniczna, Unia Europejska).
 3. Ożywienie budownictwa mieszkaniowego ( tanie technologie, zorganizowane budownictwo, ingerencja gminy, własne zasoby finansowe, pro mieszkaniowa polityka państwa).
 4. Aktywność mieszkańców w działalności Gminy ( właściwa informacja, różnorodność ścieżek informacyjnych, wykorzystanie aktywności ludzi, otwartość Rady na uwagi mieszkańców, edukacja obywatelska).
 5. Wizja Gminy.
Kolejnym etapem w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Kietrz były przeprowadzone w 2004 roku konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Kietrz.
Konsultacje te spowodowały, że w dniach 26-27 sierpnia 2004 roku w miejscowości Dzierżysław zostały zorganizowane i przeprowadzone warsztaty na temat “ opracowania raportu o stanie Gminy Kietrz“ , w których uczestniczyli radni , sołtysi , podmioty gospodarcze , organizacje społeczne , pracownicy Urzędu .
Na bazie : - założeń wykonanych przez Radę Liderów Lokalnych,
- konsultacji z mieszkańcami Gminy Kietrz,
- warsztatów związanych z opracowanie raportu o stanie Gminy Kietrz oraz t
tematyka Strategii Rozwoju,
- badań socjologicznych ,
zostało zlecone opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kietrz .
Opracowana Strategia Rozwoju Gminy jako dokument pt.: “ Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 “ została przyjęta Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XXIII/138/2004 z dnia 18 listopada 2004 roku.
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 została podzielona na dwie części.
Pierwsza część opracowania dotyczy “Raportu o stanie Gminy Kietrz” w którym są poruszone takie zagadnienia i problemy jak:
1. Położenie - relacja z sąsiednimi terenami i ośrodkami.
2. Ład przestrzenny, krajobraz kulturowy oraz infrastruktura techniczna.
3. Walory oraz zagrożenia środowiska przyrodniczego.
4. Społeczność lokalna.
5. Gospodarka.
6. Budżetowe i organizacyjne uwarunkowania działań gminy.
7. Podsumowanie analizy.
Druga część opracowania zawiera dwa główne tematy :
 1. Misja Gminy.
 2. Plany strategiczne Gminy:
A - Usprawnienie systemu drogowego,
B - Czyste środowisko,
C - Nowoczesna Wieś,
D - Atrakcyjne miasto,
E - Atrakcje turystyczne,
F - Oświata i pomoc społeczna,
G - Wsparcie przedsiębiorców,
H - Nowoczesny Urząd.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-10-13 09:03:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-10-13 09:03:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-10-13 11:03:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2749 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »