Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym

Szczegóły informacji

Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-06-09 19:29:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Urząd Miejski                     

w Kietrzu   

KARTA USŁUG  OR/04

         

Nazwa usługi: WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRACY W  GOSPODARSTWIE  ROLNYM

Podstawa prawna: Ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy z dnia 20 lipca 1990 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310)

Wymagane dokumenty:

-   zaświadczenie o zameldowaniu z Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego

-   zeznania dwóch świadków, zamieszkałych w miejscowości położenia gospodarstwa

-   oświadczenie wnioskodawcy (na drukach dostępnych w pok. nr 38 i 39)

-   dokument stwierdzający istnienie gospodarstwa rolnego

-   dokument stwierdzający przejęcie gospodarstwa rolnego.

Miejsce i sposób załatwienia sprawy:

Miejsce złożenia wniosku: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji Urzędu Miejskiego w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz.

Miejsce, w którym   faktycznie wykonywana jest usługa: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji  pok. nr 39, nr tel. (77) 485-43-56 wew. 34;

godz. pracy: poniedziałek od 730 do 1700, wtorek- czwartek od 730 do 1530, piątek od 730 do 1400.

Rodzaj rozstrzygnięcia:   Potwierdzenie własnoręczności podpisów wnioskodawcy i świadków (podpisy składane w obecności potwierdzającego)  lub wydanie  zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni.

Opłaty:

Opłata skarbowa za poświadczenie własnoręczności podpisu – 9,00 zł od każdego podpisu, 

od wydania zaświadczenia - 17,00 zł

 

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Kietrza w terminie 14 dni od dnia wydania zaświadczenia stronie.

Uwagi:

Brak