Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Szczegóły informacji

Sprzedaż nieruchomości

Informacja ogłoszona dnia 2005-06-12 01:21:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                      KARTA   USŁUG  nr   GN/04
w Kietrzu  
         
                Nazwa usługi: Sprzedaż nieruchomości 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia  08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. z 2004 r. Dz.U. nr 261, poz. 2603/, ustawa z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz.U. z 2004 r.  nr 167, poz. 1758 z późn.zm., rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. nr 207, poz.2108/, uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu nr XXIII/161/2000 z dnia 28.XI.2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz zasad udzielania bonifikat i nr XIII/75/2003  z dnia 30.XII.2003 r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu  nr XXIII/161/2000 z dnia 28.XI.2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz zasad udzielania bonifikat
Wymagane dokumenty:
-  Wpłata stosownego dla danej nieruchomości wadium w przetargu ustnym nieograniczonym , lub złożenie oferty w przetargu pisemnym albo zgłoszenie udziału w rokowaniach wraz z wpłatą wymaganej zaliczki.
Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
·  Miejsce złożenia wniosku: sekretariat Urzędu Miejskiego w Kietrzu lub za
   pośrednictwem
Poczty na adres : Urząd Miejski w Kietrzu ul. 3 Maja 1,   48 – 130 Kietrz
·  Miejsce,   w którym   faktycznie wykonywana jest usługa: Referat Gospodarki
   Nieruchomościami /pokój nr 14/ , nr telefonu (077) 4854356 wewn. 24,25,
Godziny pracy : poniedziałek : 8:00 – 16:00,  wtorek – piątek : 7:30 – 15:30
·  Rodzaj rozstrzygnięcia: protokół z przetargu lub rokowań, a następnie akt notarialny
 
Termin załatwienia sprawy:
-  1,5 miesiąca od udziału w przetargu lub negocjacjach
 
Opłaty:
-          wysokość ceny wylicytowanej w przetargu lub ustalonej w negocjacjach,
-          koszty przystosowania danej nieruchomości do zbycia,
-          koszty aktu notarialnego
Tryb odwoławczy:
-  brak
 
Uwagi:
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, natomiast cena nieruchomości w drodze bezprzetargowej lub rokowań może zostać rozłożona na czas dłuższy niż 10 lat , w następujący sposób:
a) pierwsza wpłata winna wynosić nie mniej niż 10 % ceny sprzedaży, z wyjątkiem lokali użytkowych, gdzie pierwsza wpłata winna wynosić nie mniej niż 50 % ceny sprzedaży,
b) rozłożona  na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu  przy zastosowaniu stopy procentowej wynoszącej 30 % stopy redyskonta weksli, stosowanej przez NBP, z wyjątkiem lokali użytkowych i budynków użytkowych, gdzie stopa procentowa równa będzie stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Olga Gadżała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Gadżała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-06-12 01:21:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Olga Gadżała
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-06-12 01:21:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Olga Gadżała
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-06-12 03:21:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5120 raz(y)