ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                       KARTA   USŁUG   nr GN/09
w Kietrzu           
                       
                       Nazwa usługi:
                                             PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA    
                                             WIECZYSTEGO  W   PRAWO WŁASNOŚCI
 
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  /Dz. U. z 2005 roku  Nr 175 poz. 1459/.
Wymagane dokumenty:
 - wniosek ,
- odpis z księgi wieczystej,
- wypis z rejestru gruntów.
 Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
Miejsce złożenia wniosku : sekretariat Urzędu Miejskiego w Kietrzu lub za pośrednictwem Poczty na adres: Urząd Miejski w Kietrzu ul. 3 maja 1 , 48-130 Kietrz.
Miejsce w którym faktycznie wykonywana jest usługa:   Referat Gospodarki
Nieruchomościami/pokój.23/ , nr telefonu (077)4854356 wew. 24,25.
Godziny pracy : poniedziałek :8:00-16:00, wtorek-piątek : 7:30 – 15:30
Rodzaj rozstrzygnięcia : Decyzja Burmistrz Kietrza  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  w prawo własności
Termin załatwienia sprawy :
 1 miesiąc
Opłaty:
- Opłata skarbowa  (znaczek  za  5zł na wniosek i znaczki po 0,50 zł na każdy załącznik),
- Opłata z tytułu przekształcenia
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu
Uwagi:
- wniosek musza złożyć wszyscy użytkownicy wieczyści danej nieruchomości.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Olga Gadżała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Gadżała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-06-06 09:06:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Olga Gadżała
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-06-06 09:06:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Olga Gadżała
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-06-06 11:06:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5358 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nadawanie numeracji porządkowej.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                      KARTA   USŁUG  nr   GN/08
w Kietrzu    
        Nazwa usługi:
                       Nadawanie numeracji porządkowej
 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości /Dz.U. nr 243, poz.2432/
 
Wymagane dokumenty:
 
-          Wniosek o nadanie numeracji porządkowej wraz z załącznikiem mapowym z naniesionym obiektem budowlanym (wniosek  podlega opłacie skarbowej w wysokości 5,-zł i 0,50 zł od załącznika)
Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
 
·        Miejsce złożenia wniosku: sekretariat Urzędu Miejskiego w Kietrzu lub za pośrednictwem
Poczty na adres : Urząd Miejski w Kietrzu ul. 3 Maja 1,   48 – 130 Kietrz
·         Miejsce,   w którym   faktycznie wykonywana jest usługa: Referat Gospodarki Nieruchomościami /pokój nr 23/ , nr telefonu (077) 4854356 wewn. 24,25,
Godziny pracy : poniedziałek : 8:00 – 16:00,  wtorek – piątek : 7:30 – 15:30
·         Rodzaj rozstrzygnięcia: zawiadomienie o nadaniu numeracji
 
Termin załatwienia sprawy:
 
-          14 dni
 
Opłaty:
 
-           brak
Tryb odwoławczy:
 
brak
 
Uwagi: brak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Olga Gadżała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Gadżała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-06-06 08:12:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Olga Gadżała
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-06-06 08:12:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Olga Gadżała
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-06-06 10:12:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5224 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                      KARTA   USŁUG  nr   GN/07
w Kietrzu  
         
                  Nazwa usługi: Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
                                          użytkowania  wieczystego

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. z 2004 r. Dz.U. nr 261, poz. 2603  z późn. zm./
 
Wymagane dokumenty:
 
-   Wniosek o udzielenie bonifikaty  (wniosek nie podlega opłacie skarbowej),
-   Udokumentowane dochody brutto członków rodziny użytkownika wieczystego za
    ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który ma być wniesiona opłata roczna
    ( zaświadczenie o zarobkach lub odcinek renty czy emerytury, w przypadku
     uczących się dzieci będących na utrzymaniu wnioskodawcy  - zaświadczenie o
     uczęszczaniu do szkoły).
 
Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
 
·  Miejsce złożenia wniosku: sekretariat Urzędu Miejskiego w Kietrzu lub za
   pośrednictwem Poczty na adres : Urząd Miejski w Kietrzu ul. 3 Maja 1,   48 – 130
   Kietrz
·  Miejsce,   w którym   faktycznie wykonywana jest usługa: Referat Gospodarki 
   Nieruchomościami /pokój nr 23/ , nr telefonu (077) 4854356 wewn. 24,25,
   Godziny pracy : poniedziałek : 8:00 – 16:00,  wtorek – piątek : 7:30 – 15:30
·  Rodzaj rozstrzygnięcia: decyzja burmistrza
 
Termin załatwienia sprawy:
 
-  14 dni od daty otrzymania wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.
 
Opłaty:
 
-  brak
Tryb odwoławczy:
 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu
 
Uwagi:
 
Zgodnie z art. 74 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami osobom fizycznym , których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50 % średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona, właściwy organ udziela na ich wniosek  50 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

 wniosek_o_udzielenie_bonifiklaty_od_oplaty_rocznej_gn_o7.doc

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Olga Gadżała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Gadżała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-06-11 12:46:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Olga Gadżała
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-06-11 12:46:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Olga Gadżała
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-06-11 14:46:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4992 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wydzierżawienie nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                      KARTA   USŁUG  nr   GN/06
w Kietrzu   
        
                    Nazwa usługi: Wydzierżawianie nieruchomości

 

 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. z 2004 r. Dz. U. nr 261, poz. 2603/, uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu nr XXIII/161/2000 z dnia 28.XI.2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania  na okres dłuższy niż 3 lata oraz zasad udzielania bonifikat i nr XIII/75/2003 z dnia 30.XII.2003 r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu nr XXIII/161/2000 z dnia 28.XI.2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz zasad udzielania bonifikat.
Wymagane dokumenty:
 
-  Wniosek o wydzierżawienie (wniosek nie podlega opłacie skarbowej)
 
      Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
 
·  Miejsce złożenia wniosku: sekretariat Urzędu Miejskiego w Kietrzu lub za
   pośrednictwem Poczty na adres : Urząd Miejski w Kietrzu ul. 3 Maja 1,   48 – 130
   Kietrz
·  Miejsce,   w którym   faktycznie wykonywana jest usługa: Referat Gospodarki
   Nieruchomościami /pokój nr 23/ , nr telefonu (077) 4854356 wewn. 24,25,
   Godziny pracy : poniedziałek : 8:00 – 16:00,  wtorek – piątek : 7:30 – 15:30
· Rodzaj rozstrzygnięcia: zawiadomienie o nadaniu numeracji
 
Termin załatwienia sprawy:
 
-   2 miesiące
 
Opłaty:
 
-   wysokość czynszu ustalona w wyniku przetargu
Tryb odwoławczy:
-  brak
 
Uwagi: 
Zgodnie z powołaną na wstępie ustawą o gospodarce nieruchomościami, umowy najmu na okres trzech  lat zawierane są w trybie bezprzetargowym.

 wniosek_o_wydziezawienie_do_3_lat_gn_o6.doc

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Olga Gadżała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Gadżała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-06-11 12:42:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Olga Gadżała
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-06-11 12:42:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Olga Gadżała
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-06-11 14:42:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5009 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                      KARTA   USŁUG  nr   GN/05
w Kietrzu   
        
      Nazwa usługi:   Sprzedaż  lokali mieszkalnych na rzecz najemców

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia  08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. z 2004 r. Dz.U. nr 261, poz. 2603/, ustawa z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz.U. z 2004 r.  nr 167, poz. 1758 z późn.zm., ustawa z dnia 24.06.1994 r.  o własności lokali /tekst jedn. z 2000 r. Dz.U. nr 80, poz. 903 z poźn.zm/, uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu nr XXIII/161/2000 z dnia 28.XI.2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz zasad udzielania bonifikat i nr XIII/75/2003  z dnia 30.XII.2003 r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu  nr XXIII/161/2000 z dnia 28.XI.2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz zasad udzielania bonifikat
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek najemcy o nabycie lokalu (wniosek nie podlega opłacie skarbowej) Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
· Miejsce złożenia wniosku: sekretariat Urzędu Miejskiego w Kietrzu lub za
  pośrednictwem Poczty na adres : Urząd Miejski w Kietrzu ul. 3 Maja 1,   48 – 130
  Kietrz
· Miejsce,   w którym   faktycznie wykonywana jest usługa: Referat Gospodarki
  Nieruchomościami /pokój nr 23/ , nr telefonu (077) 4854356 wewn. 24,25,
  Godziny pracy : poniedziałek : 8:00 – 16:00,  wtorek – piątek : 7:30 – 15:30
· Rodzaj rozstrzygnięcia: protokół uzgodnień, a następnie akt notarialny
  
Termin załatwienia sprawy:
Minimum 3  miesiące od złożenia wniosku do zawarcia umowy notarialnej
 
Opłaty:
-  wysokość ceny lokalu wraz z przynależnościami,
-  koszty przystosowania danej nieruchomości do zbycia, płatne przed wszczęciem
   postępowania z wyceną, które przepadają w przypadku rezygnacji  najemcy z
   kupna
-  koszty aktu notarialnego
Tryb odwoławczy:
-  brak
 
Uwagi:
Cenę nabycia lokalu ustala  rzeczoznawca majątkowy.
Przy sprzedaży lokali mieszkalnych  na rzecz najemców udziela się bonifikaty w wysokości 80% ceny, jeżeli nabywca wnosi zapłatę ceny sprzedaży nieruchomości jednorazowo.,
Przy sprzedaży na rzecz najemców budynków mieszkalnych położonych na terenie sołectw Gminy Kietrz, udziela się bonifikaty w wysokości 90% ceny nieruchomości, jeżeli nabywca wnosi zapłatę ceny jednorazowo.
Jeżeli nabywca zbył nieruchomość lub wykorzystał ja na inny cel niż mieszkalny przed upływem 5 lat, jest zobowiązany do zwrotu Gminie kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.
W przypadku gdy przy zawieraniu umowy najmu lokalu była uiszczana kaucja mieszkaniowa na poczet ceny kupna zalicza się kwotę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, obliczonej wg wzoru:      12 x stawka bazowa czynszu x pow. lokalu. Kwotę zwaloryzowanej kaucji zalicza się na poczet ceny przed udzieleniem bonifikaty.
Ponadto cena sprzedaży może zostać rozłożona na czas dłuższy niż 10 lat , przy zastosowaniu stopy procentowej wynoszącej 30 % stopy redyskonta weksli, stosowanej przez NBP.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Olga Gadżała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Gadżała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-06-11 13:08:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Olga Gadżała
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-06-11 13:08:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Olga Gadżała
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-06-11 15:08:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5223 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprzedaż nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                      KARTA   USŁUG  nr   GN/04
w Kietrzu  
         
                Nazwa usługi: Sprzedaż nieruchomości 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia  08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. z 2004 r. Dz.U. nr 261, poz. 2603/, ustawa z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz.U. z 2004 r.  nr 167, poz. 1758 z późn.zm., rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. nr 207, poz.2108/, uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu nr XXIII/161/2000 z dnia 28.XI.2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz zasad udzielania bonifikat i nr XIII/75/2003  z dnia 30.XII.2003 r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu  nr XXIII/161/2000 z dnia 28.XI.2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz zasad udzielania bonifikat
Wymagane dokumenty:
-  Wpłata stosownego dla danej nieruchomości wadium w przetargu ustnym nieograniczonym , lub złożenie oferty w przetargu pisemnym albo zgłoszenie udziału w rokowaniach wraz z wpłatą wymaganej zaliczki.
Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
·  Miejsce złożenia wniosku: sekretariat Urzędu Miejskiego w Kietrzu lub za
   pośrednictwem
Poczty na adres : Urząd Miejski w Kietrzu ul. 3 Maja 1,   48 – 130 Kietrz
·  Miejsce,   w którym   faktycznie wykonywana jest usługa: Referat Gospodarki
   Nieruchomościami /pokój nr 14/ , nr telefonu (077) 4854356 wewn. 24,25,
Godziny pracy : poniedziałek : 8:00 – 16:00,  wtorek – piątek : 7:30 – 15:30
·  Rodzaj rozstrzygnięcia: protokół z przetargu lub rokowań, a następnie akt notarialny
 
Termin załatwienia sprawy:
-  1,5 miesiąca od udziału w przetargu lub negocjacjach
 
Opłaty:
-          wysokość ceny wylicytowanej w przetargu lub ustalonej w negocjacjach,
-          koszty przystosowania danej nieruchomości do zbycia,
-          koszty aktu notarialnego
Tryb odwoławczy:
-  brak
 
Uwagi:
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, natomiast cena nieruchomości w drodze bezprzetargowej lub rokowań może zostać rozłożona na czas dłuższy niż 10 lat , w następujący sposób:
a) pierwsza wpłata winna wynosić nie mniej niż 10 % ceny sprzedaży, z wyjątkiem lokali użytkowych, gdzie pierwsza wpłata winna wynosić nie mniej niż 50 % ceny sprzedaży,
b) rozłożona  na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu  przy zastosowaniu stopy procentowej wynoszącej 30 % stopy redyskonta weksli, stosowanej przez NBP, z wyjątkiem lokali użytkowych i budynków użytkowych, gdzie stopa procentowa równa będzie stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Olga Gadżała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Gadżała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-06-12 01:21:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Olga Gadżała
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-06-12 01:21:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Olga Gadżała
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-06-12 03:21:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                      KARTA   USŁUG  nr   GN/03
w Kietrzu   
        
      Nazwa usługi: Sprzedaż nieruchomości  użytkownikowi  
                             wieczystemu tej  nieruchomości.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia  08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. z 2004 r. Dz.U. nr 261, poz. 2603/, uchwał Rady Miejskiej w Kietrzu nr XXIII/161/2000 z dnia 28.XI.2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz zasad udzielania bonifikat i nr XIII/75/2003  z dnia 30.XII.2003 r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu  nr XXIII/161/2000 z dnia 28.XI.2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz zasad udzielania bonifikat
 
Wymagane dokumenty:
 
-  wniosek użytkownika wieczystego o nabycie nieruchomości będącej w
   jego użytkowaniu wieczystym,
Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
 
·   Miejsce złożenia wniosku: sekretariat Urzędu Miejskiego w Kietrzu lub za pośrednictwem
Poczty na adres : Urząd Miejski w Kietrzu ul. 3 Maja 1,   48 – 130 Kietrz
·   Miejsce,   w którym   faktycznie wykonywana jest usługa: Referat Gospodarki Nieruchomościami /pokój nr23/ , nr telefonu (077) 4854356 wewn. 24,25,
Godziny pracy : poniedziałek : 8:00 – 16:00,  wtorek – piątek : 7:30 – 15:30
·  Rodzaj rozstrzygnięcia: protokół uzgodnień, a następnie akt notarialny
 
Termin załatwienia sprawy:
 
-   3 miesiące od złożenia wniosku do dnia zawarcia umowy notarialnej
 
Opłaty:
 
-    opłat skarbowych brak,
-    koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży
-    nabywca ponosi koszty aktu notarialnego
Tryb odwoławczy:
-  brak
 
Uwagi:
Zgodnie z uchwałą zarządu Miasta i Gminy Kietrz nr 1/7/98 z dnia 04.XI.1998 r. nabywca obowiązany jest do wpłaty na konto Urzędu  kwoty na poczet przystosowania danej nieruchomości do sprzedaży /wycena nieruchomości, zakup opisu i mapy i zakup odpisu z księgi wieczystej urządzonej dla tej nieruchomości. Kwota ta  ulega przepadkowi w przypadku rezygnacji nabywcy z kupna.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Olga Gadżała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Gadżała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-06-12 01:31:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Olga Gadżała
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-06-12 01:31:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Olga Gadżała
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-06-12 03:31:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5395 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podział nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                      KARTA   USŁUG  Nr GN/02
w Kietrzu           
     
                            Nazwa usługi:  Podział nieruchomości
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. z 2004 r. Dz. U. nr 261, poz. 2603/

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości  /Dz. U z 2004 roku Nr 268, poz. 2663/
Wymagane dokumenty:
-  wniosek,
-  tytuł prawny do nieruchomości,
-  wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
-  wstępny projekt podziału,
-  opinia o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z planem miejscowym w
   formie postanowienia ,
-  w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego -  decyzja o
   warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ,
-  protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
-  wykaz zmian gruntowych,
-  mapa z projektem podziału,
-  w szczególnych przypadkach inne dokumenty wymagane w/w przepisami.
 
Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
 
·  Miejsce złożenia wniosku: sekretariat Urzędu Miejskiego w Kietrzu lub za pośrednictwem poczty na adres : Urząd Miejski w Kietrzu ul. 3 Maja 1, 48 – 130 Kietrz
·  Miejsce,   w którym   faktycznie wykonywana jest usługa:  Referat Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 23), nr telefonu: (077) 4854356 wewn. 24,25
Godziny pracy: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek :  7:30 – 15:30
·         Rodzaj rozstrzygnięcia:  
-  decyzja zatwierdzająca projekt podziału
Termin załatwienia sprawy:
do 1 miesiąca.
 
Opłaty:
-   Zwolnione z opłaty  skarbowej
Tryb odwoławczy:
 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu
 
Uwagi:
Czynności administracyjne przeprowadzane są nieodpłatnie. Czynności techniczne dokonywane są przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego na wniosek i koszt wnioskodawcy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Olga Gadżała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Gadżała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-06-12 01:59:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Olga Gadżała
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-06-12 01:59:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Olga Gadżała
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-06-12 03:59:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5188 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozgraniczenie nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                      KARTA   USŁUG  nr   GN/01
  w Kietrzu           
     
                 Nazwa usługi: Rozgraniczenie nieruchomości

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia  17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne / tekst jedn. z 2000 roku Dz. U. nr 100, poz. 1086  z późn. zm./
 
Wymagane dokumenty:
 
-   wniosek
-   wypis i wyrys z ewidencji gruntów dla nieruchomości biorących udział w
     rozgraniczeniu.
-   odpisy z ksiąg wieczystych dla nieruchomości biorących udział w
     rozgraniczeniu.
 
Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
·  Miejsce złożenia wniosku: sekretariat Urzędu Miejskiego w Kietrzu lub za pośrednictwem
Poczty na adres : Urząd Miejski w Kietrzu ul. 3 Maja 1,   48 – 130 Kietrz
·  Miejsce,   w którym   faktycznie wykonywana jest usługa: Referat Gospodarki Nieruchomościami /pokój nr 23/ , nr telefonu (077) 4854356 wewn. 24,25,
Godziny pracy : poniedziałek : 8:00 – 16:00,  wtorek – piątek : 7:30 – 15:30
     
·         Rodzaj rozstrzygnięcia:
- postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości,
- akt ugody o ustaleniu przebiegu granic zawarty przed geodetą,
- decyzja rozgraniczeniowa.
- jeżeli nie dojdzie do zawarcia i ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji ,  Burmistrz Kietrza    
  umarza postępowanie administracyjne  i przekazuje sprawę  z urzędu do rozpatrzenia  sądowi .
 
Termin załatwienia sprawy:
 
-  do 3  miesięcy
 
Opłaty:
 
- opłat skarbowych brak
Tryb odwoławczy:
 
- na postanowienie o wszczęciu  postępowania rozgraniczeniowego  nie służy zażalenie,
- strona niezadowolona  z ustalenia przebiegu granic w drodze decyzji  może żądać  w terminie
  14 dni od dnia jej doręczenia  przekazania sprawy sądowi,
 
Uwagi:
- czynności administracyjne  wykowywane są nieodpłatnie,
- czynności geodezyjnych dokonują odpłatnie  jednostki wykonawstwa geodezyjnego na zlecenie i koszt wnioskodawcy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Olga Gadżała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Gadżała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-06-10 10:42:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Olga Gadżała
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-06-10 10:42:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Olga Gadżała
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-06-10 12:42:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5110 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Akapit nr 2 - brak tytułu

Referatem kieruje kierownik – P. E. Sokołowska nr wewn. 24
Do zadań referatu gospodarki nieruchomościami i rozwoju należy: