Do mieszkańców

Do mieszkańców

 

Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Kietrz, że firma wywozowa „Naprzód” Sp zoo Rydułtowy powinna zaopatrzyć każdą nieruchomość w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W przypadku niedopełnienia obowiązku przez firmę, prosimy o zgłoszenie takiej informacji w Urzędzie Miejskim w Kietrzu w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji pokój nr 37 osobiście w godzinach urzędowania urzędu lub telefonicznie pod numerem 774854356 w. 22 . Przypominamy również mieszkańcom, że zgodnie uchwałą nr XXVI/199/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują następujące terminy płatności:

1.      za I kwartał do 31 stycznia danego roku

2.      za II kwartał do 30 kwietnia danego roku

3.      za III kwartał do 31 lipca danego roku

4.      za IV kwartał do 31 października danego roku

 

 

]]>
Anna Broniewicz Anna Broniewicz Krzysztof Dereń Krzysztof Dereń 2014-12-17 09:53:16 2014-12-17 09:53:16 2014-12-17 10:00:48 2014-12-19 13:36:26