Informacja dla mieszkańców Informacja dla mieszkańców
Informujemy wszystkich mieszkańców gminy Kietrz, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy składowisku odpadów komunalnych w Dzierżysławiu obsługiwany jest przez Firmę „Naprzód” Sp. z o. o.  przy ul. Raciborskiej 144b, 44-280 Rydułtowy.

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy zgłaszać do Referatu Ochrony Środowiska Rolnictwa i Melioracji w Urzędzie Miejskim w Kietrzu osobiście, telefonicznie (77/4854356 w. 22 lub w. 34) lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz.

 

 

Referat Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Melioracji

Urzędu Miejskiego w Kietrzu