INFORMACJA

 

Termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych- do 15 maja 2013 r. (jednak nie później niż do 27 maja 2013r.)

Nowe zasady gospodarki odpadami w gminie Kietrz w 2013 roku.

1.    Każdy właściciel nieruchomości lub jego pełnomocnik składa wypełnioną deklarację w Urzędzie Miejskim w Kietrzu lub przesyła pocztą.

 

2.    Deklarację składają właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych (np: placówki oświatowe, zakłady pacy, ośrodki opieki zdrowotnej, ogródki działkowe, punkty usługowe, gastronomiczne, rzemieślnicze, sklepy, właściciele cmentarzy i inne podmioty, instytucje).

 

3.    Na oddzielnych drukach deklarację składają:

 

1)        właściciele nieruchomości z terenów zamieszkałych (domki jednorodzinne, budynki     

       wielolokalowe)- załącznik nr 1,

2)        właściciele nieruchomości z terenów niezamieszkałych- załącznik nr 2,

3)        właściciele terenów w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych (w tym    

    samym budynku zamieszkują mieszkańcy oraz znajdują się np: zakład usługowy lub  

           inny podmiot )- załącznik nr 3.

 

 4.  Ponadto należy złożyć wypełniony (dla mieszkańców, których dotyczy):

 

1)  załącznik nr 4

2)  załącznik nr 5

     3) dodatkową informację - załącznik nr 6

 

 5. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów  

     nieruchomości zamieszkałych wynosi:

 

Liczba osób zamieszkująca daną nieruchomość

 

Opłata od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

Odpady komunalne gromadzone w sposób nieselektywny (zmieszany)

Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny

 

Od jednej osoby do trzech osób

 

                   20 zł

 

 

                  10 zł

Każda kolejna osoba: czwarta, piąta, szósta, siódma i ósma

 

                   10 zł

 

 

                    5 zł

 

Dziewiąta osoba i każda następna

 

 

           zwolniona z opłaty

 

 

          zwolniona z opłaty

 

6. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów  

    nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w  

    sposób selektywny za jeden pojemnik wynosi:


1) o pojemności   120 l - w wysokości          38,00 zł ;

2) o pojemności   240 l - w wysokości          76,00 zł ;

3) o pojemności 1100 l - w wysokości        262,00 zł ;

4) o pojemności 2500 l - w wysokości        492,00 zł ;

5) o pojemności 5000 l - w wysokości        860,00 zł ;

6) o pojemności KP-7 -  w wysokości         980,00 zł .

 

 7. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów  

     nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w

     sposób selektywny za jeden pojemnik wynosi:

 

1) o pojemności   120 l – w wysokości       19,00 zł ;

2) o pojemności   240 l – w wysokości       38,00 zł ;

3) o pojemności 1100 l – w wysokości     131,00 zł ;

4) o pojemności 2500 l – w wysokości     246,00 zł ;

5) o pojemności 5000 l – w wysokości     430,00 zł ;

6) o pojemności   KP-7 – w wysokości     490,00 zł . 

 

 8.Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do 15  

    lipca 2013r.

 

 9.W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za  

    gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za gospodarowanie odpadami  

    komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 21 dni od dnia, w którym

    nastąpiła zmiana.

 

 10.Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego  

      w Kietrzu lub przelewem na rachunek bankowy nr 22847510162002000040110005.

 

 11.Druki do pobrania:

a) na stronie internetowej

b) w Urzędzie Miejskim w Kietrzu

 

13. Na terenach zamieszkałych, gdzie jest ustanowiony Zarząd (np: spółdzielnie

      mieszkaniowe, wspólnoty)w imieniu właścicieli nieruchomości deklarację składa

     Zarządca.

 

 

                                                                                                                            Jadwiga Wróbel

 

]]>
Załącznik nr 1 - Druk do pobrania http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=1._zalacznik.doc&id=3561 Załącznik nr 1 - Przykład nr 1 wypełnionej deklaracji http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=zal_1_prz_1.doc&id=3562 Załącznik nr 1 - Przykład nr 2 wypełnionej deklaracji http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=zal1_prz_2.doc&id=3563 Załącznik nr 2 - Druk do pobrania http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=zal_2.doc&id=3564 Załącznik nr 2 - Przykład wypełnionej deklaracji http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=zal_2_prz1.doc&id=3565 Załącznik nr 3 - Druk do pobrania http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=zal3.doc&id=3566 Załącznik nr 3 - Przykład wypełnionej deklaracji http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=zal3_prz1.doc&id=3567 Załącznik nr 4 - Druk do pobrania http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=zal4.doc&id=3568 Załącznik nr 5 - Druk do pobrania http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=zal5.doc&id=3569 Załącznik nr 6 - Dodatkowa informacja http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=zal6.doc&id=3570 Załącznik nr 7 - Nowe zasady gospodarki odpadami w gminie Kietrz w 2013 roku http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=7._nowe_zasady__zm.1_.doc&id=3571 Jadwiga Wróbel Jadwiga Wróbel Aneta Kopeczek Aneta Kopeczek 2013-06-10 13:47:35 2013-06-10 13:47:35 2013-06-10 13:50:24 2013-07-10 10:38:51