Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego
 
 
Referat Organizacyjno- Prawny
 
Leszek Wilk– Sekretarz Gminy
 
L.p.
 
Imię i Nazwisko
 
Zajmowane Stanowisko
 
Numer pokoju
 
Numer telefonu
 
Adres e-mail
 
1.
Ewa Tarnowska
Inspektor ds. pracowniczych i gospodarczych
23 
77/ 485 43 56 wew.16
2.
Bernadetta Wituszyńska
Podinspektor ds. działalności gospodarczej
22
77/ 485 43 56
3.
Maria Turzyńska
Podinspektor ds. mieszkaniowych, archiwum i kancelarii
22 
77/ 485 43 56
4.
Bogusława
Paul
Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i komisji
 
77/ 485 43 56 wew.15
5.
Barbara Bednarz
 Kancelista
 
77/ 485 43 56
6.
  Olga 
Papierz
  Inspektor ds. obsługi sekretariatu
21
77/ 485 45 04
7.
 
  Aneta
Mormul
   Referent ds. Gminnego Centrum Informacji
 bud. GCI
 77/ 486 10 69
  Referat Organizacyjno- Prawny opracował 6 najczęściej używanych kart usług.
]]>
Olga Gadżała Olga Gadżała Olga Gadżała Aneta Mormul 2005-06-23 10:30:10 2005-06-23 10:30:10 2005-06-23 10:30:10 2012-06-12 16:52:42