Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
 
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
 
 
L.p.
 
Imię i Nazwisko
 
Zajmowane Stanowisko
 
Numer pokoju
 
Numer telefonu
 
Adres e-mail
 
 
1.
Jadwiga Wróbel
Kierownik referatu
8
77/ 485 43 56 wew.34
2.
 
 
 
Ireneusz Kaczmar
Inspektor ds.ochrony środowiska i melioracji
7
77/ 485 43 56 wew.22
3. Magdalena Wójtowicz Referent ds. funduszy sołeckich i odnowy wsi. 7 77/ 485 43 56 wew. 22 srod.rol@kietrz.pl
 4.
 
 
5.
Beata
Młynarska 
 
Anna Broniewicz
Inspektor ds. rolnictwa ochrony środowiska
 
Inspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi i nieczystosci płynnych
 
 
 
7
 
 
 
7
77/ 485 43 56 wew.22
 
 
77/ 485 43 56 wew.22
 
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji opracował  9 najczęściej używanych kart usług.
]]>
Olga Gadżała Olga Gadżała Olga Gadżała Aneta Mormul 2005-06-03 15:13:40 2005-06-03 15:13:40 2005-06-03 15:13:40 2012-06-12 17:02:16