Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa
 
Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa
 
 
L.p.
 
Imię i Nazwisko
 
Zajmowane Stanowisko
 
Numer pokoju
 
Numer telefonu
 
Adres e-mail
 
 
 
 
1.
Tomasz Watras
Kierownik referatu
5
77/ 485 43 56 wew.33
2.
Andrzej Ciura
Inspektor ds. drogownictwa
2
77/ 485 43 56 wew.32
3.
Ewa Sobola
Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego
2
77/ 485 43 56 wew.32
4.
 
 
 
 
Bożena Wołoszyn
 
 
 
 
 
 
Inspektor ds. zamówień publicznych
 
 
 
4
 
 
 
 
77/ 485 43 56 wew.26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa opracował 6 najczęściej używanych kart usług.
]]>