Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami  
 
 
Referat Gospodarki Nieruchomościami
 
 
L.p.
 
Imię
i nazwisko
 
Zajmowane stanowisko
 
Numer pokoju
 
Numer telefonu
 
Adres e-mail      
1.
Teresa Błachowicz
Kierownik referatu
12
77/ 485 43 56 wew.25
 
2.
Paulina Szczygieł 
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
11
77/ 485 43 56 wew.24
3.
Henryk Pawlina
Inspektor ds.  gospodarki nieruchomościami
11
77/ 485 43 56 wew. 24
4.
Sylwia Maciaszczyk
Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych i promocji gminy
13
77/ 485 43 56 wew. 36
5.
Małgorzata Antoszczyszyn
Podinspektor ds. przygotowania i rozliczania projektów
13
77/485 43 56 wew. 36
  
 
Referat Gospodarki Nieruchomościami opracował 7 najczęściej używanych kart usług.
 
]]>
Olga Gadżała Olga Gadżała Olga Gadżała Paulina Szczygieł 2005-06-06 20:15:04 2005-06-06 20:15:04 2005-06-06 20:15:04 2014-06-02 18:12:38