Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu/kadencja 2014-2018 UCHWAŁA NR XVI/145/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015 r. w spawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVI-145-2016.pdf&id=5245 UCHWAŁA NR XVI/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wojnowice na lata 2016 - 2020 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVI-146-2016.pdf&id=5246 UCHWAŁA NR XVI/147/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powolania Komisji doraźnej ds. Statutu Gminy Kietrz i ustalenia jej składu osobowego http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVI-147-2016.pdf&id=5247 UCHWAŁA NR XVI/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Kietrzu. http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVI-148-2016.pdf&id=5248 UCHWAŁA NR XVI/149/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kietrz na 2016 rok. http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVI-149-2016.pdf&id=5249 UCHWAŁA NR XVI/150/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVI-150-2016.pdf&id=5250 UCHWAŁA NR XVI/151/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVI-151-2016.pdf&id=5251 UCHWAŁA NR XVI/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVIII/222/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, zmienionej uchwałą nr XLIV/343/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 maja 2014 r., uchwałą nr XLIX/381/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 października 2014 r. oraz uchwały nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2015 r. http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVI-152-2016.pdf&id=5252 UCHWAŁA NR XVI/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXV/276/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą nr XLIV/342/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 maja 2014 r., uchwałą nr XLIX/382/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 października 2014 r. oraz uchwałą nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2015 r. http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVI-153-2016.pdf&id=5253 UCHWAŁA NR XVI/154/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy, informacji i deklaracji podatkowych. http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVI-154-2016.pdf&id=5254 UCHWAŁA NR XVII/155/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi transportu rolnego w Wojnowicach - Etap I" w ramach planowanej przez Powiat Głubczycki inwestycji pn. "Modernizacja (przebudowa) drogi nr 1224 O Włodzienin - Nowa Cerekwia na odcinku od miejscowości Wojnowice DW 416 w miejscowości Nowa Cerekwia" http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVII-155-2016.pdf&id=5255 UCHWAŁA NR XVII/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XV/122/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kietrz na lata 2012-2020 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVII-156-2016.pdf&id=5256 UCHWAŁA NR XVII/157/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ludmierzyce na lata 2016 - 2020 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVII-157-2016.pdf&id=5257 UCHWAŁA NR XVII/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowa Cerekwia na lata 2016 - 2021 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVII-158-2016.pdf&id=5258 UCHWAŁA NR XVII/159/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogożany na lata 2016 - 2020 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVII-159-2016.pdf&id=5259 UCHWAŁA NR XVII/160/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieograniczony garaży murowanych położonych w Kietrzu oraz odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu na przedmiotowe garaże, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, przedmiotem kolejnej umowy jest ta sama nieruchomość http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVII-160-2016.pdf&id=5260 UCHWAŁA NR XVII/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Krasińskiego nr 1/5 stanowiącego własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVII-161-2016.pdf&id=5261 UCHWAŁA NR XVII/162/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Raciborskiej nr 97/3 stanowiącego własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVII-162-2016.pdf&id=5262 UCHWAŁA NR XVII/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Różanej nr 3/2 stanowiącego własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVII-163-2016.pdf&id=5263 UCHWAŁA NR XVII/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głowackiego nr 17a/4 stanowiącego własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVII-164-2016.pdf&id=5264 UCHWAŁA NR XVII/165/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Wojnowicach przy ul. Kietrzańskiej nr 21a/2 stanowiącego własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVII-165-2016.pdf&id=5265 UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży działki nr 275/5 położonej w Nasiedlu stanowiącej własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVII-166-2016.pdf&id=5266 UCHWAŁA NR XVII/167/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVII-167-2016.pdf&id=5267 UCHWAŁA NR XVIII/168/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016 - 2026 z perspektywą do 2030 roku http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=Strategia_Rozwoju_Obszaru.pdf&id=5335 UCHWAŁA NR XVIII/169/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=Strategia_Rynku_pracy.pdf&id=5336 UCHWAŁA NR XVIII/170/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016 - 2026 z perspektywą do 2030 roku http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=Strategia_rozwoju_spol..pdf&id=5337 UCHWAŁA NR XVIII/171/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016 - 2026 z perspektywą do 2030 roku http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=Strategia_Rozwoju_transportu.pdf&id=5338 UCHWAŁA NR XVIII/172/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Kietrz Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=Koncepcja_zintegrowanego_transportu.pdf&id=5340 UCHWAŁA NR XVIII/173/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVIII-173-2016.pdf&id=5342 UCHWAŁA NR XVIII/174/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVIII-174-2016.pdf&id=5343 UCHWAŁA NR XVIII/175/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubotyń na lata 2016 - 2021 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVIII-175-2016.pdf&id=5344 UCHWAŁA NR XVIII/176/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dzierżysław na lata 2016 - 2025 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVIII-176-2016.pdf&id=5345 UCHWAŁA NR XVIII/177/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nasiedle na lata 2016 - 2020 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVIII-177-2016.pdf&id=5346 UCHWAŁA NR XVIII/178/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie poparcia "Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu" http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVIII-178-2016.pdf&id=5347 UCHWAŁA NR XVIII/179/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kietrz w 2016 roku. http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVIII-179-2016.pdf&id=5348 UCHWAŁA NR XVIII/180/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. "Ograniczenie antropopresji na różnorodnośc biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVIII-180-2016.pdf&id=5349 UCHWAŁA NR XVIII/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Cegielnianej nr 2/1 stanowiącego wlasność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVIII-181-2016.pdf&id=5350 UCHWAŁA NR XVIII/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Długiej 19/3 stanowiącego własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVIII-182-2016.pdf&id=5351 UCHWAŁA NR XVIII/183/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 18/1 stanowiącego własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVIII-183-2016.pdf&id=5352 UCHWAŁA NR XVIII/184/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Kościelnej nr 4/1 stanowiącego własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVIII-184-2016.pdf&id=5353 UCHWAŁA NR XVIII/185/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej nr 9/3 stanowiącego własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XVIII-185-2016.pdf&id=5354 UCHWAŁA NR XIX/186/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XIX-186-2016.pdf&id=5397 UCHWAŁA NR XIX/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2016 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XIX-187-2016.pdf&id=5398 UCHWAŁA NR XIX/188/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży działki nr 465 położonej w Lubotyniu, stanowiącej własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XIX-188-2016.pdf&id=5399 UCHWAŁA NR XIX/189/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Fabrycznej nr 1/14, stanowiącego własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XIX-189-2016.pdf&id=5400 UCHWAŁA NR XIX/190/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Fabrycznej nr 2/7, stanowiącego własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XIX-190-2016.pdf&id=5401 UCHWAŁA NR XIX/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Matejki 14/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XIX-191-2016.pdf&id=5402 UCHWAŁA NR XIX/192/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 9/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XIX-192-2016.pdf&id=5403 UCHWAŁA NR XIX/193/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 13/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XIX-193-2016.pdf&id=5404 UCHWAŁA NR XIX/194/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/163/2016 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XIX-194-2016.pdf&id=5405 UCHWAŁA NR XIX/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Różanej 3/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XIX-195-2016.pdf&id=5406 UCHWAŁA NR XX/196/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu za rok obrachunkowy 2015 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XX_-_196_-_2016.pdf&id=5468 UCHWAŁA NR XXII/197/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie powołania przewodniczących i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXII-197-2016.pdf&id=5527 UCHWAŁA NR XXII/198/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2016 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXII-198-2016.pdf&id=5528 UCHWAŁA NR XXII/199/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXII-199-2016.pdf&id=5529 UCHWAŁA NR XXII/200/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ściborzyce Wielkie na lata 2016 - 2023 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXII-200-2016.pdf&id=5530 UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w 2016 roku http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXII-201-2016.pdf&id=5531 UCHWAŁA NR XXII/202/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży działki nr 1836/5 położonej w Kietrzu przy ul. Matejki, stanowiącej własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXII-202-2016.pdf&id=5532 UCHWAŁA NR XXII/203/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Kilińskiego nr 15/7, stanowiącej własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXII-203-2016.pdf&id=5533 UCHWAŁA NR XXII/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głowackiego nr 18/2, stanowiącej własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXII-204-2016.pdf&id=5534 UCHWAŁA NR XXII/205/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głowackiego nr 1/6, stanowiącej własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXII-205-2016.pdf&id=5535 UCHWAŁA NR XXII/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Wieżowej nr 2/2, stanowiącej własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXII-206-2016.pdf&id=5536 UCHWAŁA NR XXII/207/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Fabrycznej nr 1/11, stanowiącej własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXII-207-2016.pdf&id=5537 UCHWAŁA NR XXII/208/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży działki nr 219 położonej w Kozłówkach, stanowiącej własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXII-208-2016.pdf&id=5538 UCHWAŁA NR XXII/209/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży działki nr 217 położonej w Kozłówkach, stanowiącej własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXII-209-2016.pdf&id=5539 UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie Gminy Kietrz nieruchomości niezabudowanej położonej w Dzierżysławiu od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXII-210-2016.pdf&id=5540 UCHWAŁA NR XXIII/211/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2016 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXIII-211-2016.pdf&id=5644 UCHWAŁA NR XXIII/212/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu RPOP.09.01.01-16-071/15 pn. :Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół gminy Kietrz" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXIII-212-2016.pdf&id=5645 UCHWAŁA NR XXIII/213/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizacje zadania pn. "Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół gminy Kietrz" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXIII-213-2016.pdf&id=5646 UCHWAŁA NR XXIII/214/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w Gminie Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXIII-214-2016.pdf&id=5647 UCHWAŁA NR XXIII/215/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXIII-215-2016.pdf&id=5648 UCHWAŁA NR XXIII/216/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXIII-216-2016.pdf&id=5649 UCHWAŁA NR XXIII/217/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kietrza http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXIII-217-2016.pdf&id=5650 UCHWAŁA NR XXIII/218/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXIII-218-2016.pdf&id=5651 UCHWAŁA NR XXIV/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXIV-219-2016.pdf&id=5652 UCHWAŁA NR XXIV/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXIV-220-2016.pdf&id=5653 UCHWAŁA NR XXV/221/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia stanowiska w zakresie partycypowania Gminy Kietrz w kosztach wykonania zadania inwestycyjnego "Remont odcinka drogi powiatowej nr 12760 relacji Czerwonków - Kietrz" http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXV-221-2016.pdf&id=5654 UCHWAŁA NR XXVI/222/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVI-222-2016.pdf&id=5686 UCHWAŁA NR XXVI/223/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz na lata 2016-2020" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz na lata 2016-2020" http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVI-223-2016.pdf&id=5692 UCHWAŁA NR XXVI/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Kietrz na lata 2016-2023" http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVI-224-2016.pdf&id=5693 UCHWAŁA NR XXVI/225/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania przewodniczących i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVI-225-2016.pdf&id=5694 UCHWAŁA NR XXVI/226/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kietrz w latach 2016 - 2017 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVI-226-2016.pdf&id=5695 UCHWAŁA NR XXVI/227/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreslenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkalne http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVI-227-2016.pdf&id=5696 UCHWAŁA NR XXVI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Wieżowej nr 2/1 stanowiącego własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVI-228-2016.pdf&id=5697 UCHWAŁA NR XXVI/229/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głowackiego nr 4/1 stanowiącego własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVI-229-2016.pdf&id=5698 UCHWAŁA NR XXVI/230/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Pilszczu przy ul. Krasickiego nr 1/2 stanowiącego własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVI-230-2016.pdf&id=5699 UCHWAŁA NR XXVI/231/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Wojska Polskiego nr 4/5 stanowiącego własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVI-231-2016.pdf&id=5700 UCHWAŁA NR XXVI/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Okrzei nr 1/1 stanowiącego własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVI-232-2016.pdf&id=5701 UCHWAŁA NR XXVI/233/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Cegielnianej nr 2/3 stanowiącego własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVI-233-2016.pdf&id=5702 UCHWAŁA NR XXVI/234/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Niepodległości nr 29/3 stanowiącego własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVI-234-2016.pdf&id=5703 UCHWAŁA NR XXVI/235/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głowackiego nr 13/6 stanowiącego własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVI-235-2016.pdf&id=5704 UCHWAŁA NR XXVII/236/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości składek podatku od nieruchomości http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVII-236-2016.pdf&id=5740 UCHWAŁA NR XXVII/237/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVII-237-2016.pdf&id=5741 UCHWAŁA NR XXVII/238/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2016 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVII-238-2016.pdf&id=5742 UCHWAŁA NR XXVII/239/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVII-239-2016.pdf&id=5743 UCHWAŁA NR XXVII/240/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 października 2016 r. w sprawie emisji obligacji http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVII-240-2016.pdf&id=5744 UCHWAŁA NR XXVII/241/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego o nazwie "Program Polityki Zdrowotnej - kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kietrz w latach 2017 - 2021" http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVII-241-2016.pdf&id=5745 UCHWAŁA NR XXVII/242/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/173/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 marca 2016 r. http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVII-242-2016.pdf&id=5746 UCHWAŁA NR XXVII/243/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVII-243-2016.pdf&id=5747 UCHWAŁA NR XXVII/244/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 października 2016 r. w sprawie poparcia "Stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego podjętego przez zgromadzenie Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu w dniu 4 października 2016 r. wobec rządowego projektu ustawy dotyczącej likwidacji gimnazjów i przewidywanych skutków likwidacji gimnazjów w gminach członkowskich" http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVII-244-2016.pdf&id=5748 UCHWAŁA NR XXVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XII/79/2015 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVII-245-2016.pdf&id=5749 UCHWAŁA NR XXVII/246/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do zbycia nieruchomości oznaczonej działką nr 1652/3 położonej w Kietrzu stanowiącej własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVII-246-2016.pdf&id=5750 UCHWAŁA NR XXVII/247/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głowackiego nr 10/1 stanowiącej własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVII-247-2016.pdf&id=5751 UCHWAŁA NR XXVII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Fabrycznej nr 3/5 stanowiącej własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVII-248-2016.pdf&id=5753 UCHWAŁA NR XXVII/249/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Matejki 14/4 stanowiącej własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVII-249-2016.pdf&id=5752 UCHWAŁA NR XXVIII/250/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/224/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kietrz na lata 2016 - 2023" http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVIII-250-2016.pdf&id=5866 UCHWAŁA NR XXVIII/251/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVIII-251-2016.pdf&id=5867 UCHWAŁA NR XXVIII/252/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązkowego przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości Gminy Kietrz z przeznaczeniem na plac pod kiosk, gdy w umowie zawartej na czas oznaczony 3 lat, przedmiotem kolejnej umowy jest ta sama nieruchomość http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVIII-252-2016.pdf&id=5868 UCHWAŁA NR XXVIII/253/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązkowego przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości Gminy Kietrz z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, uprawy polowe, usługi, poprawę warunków gospodarowania nieruchomością sąsiednią, utworzenie dostępu do drogi publicznej, przechowywania sprzętu rolniczego, gdy w umowie zawartej na czas oznaczony 3 lat, przedmiotem kolejnej umowy jest ta sama nieruchomość http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVIII-253-2016.pdf&id=5869 UCHWAŁA NR XXVIII/254/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązkowego przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości Gminy Kietrz z przeznaczeniem na plac pod garaż, wiatę, pomieszczenia gospodarcze, gdy w umowie zawartej na czas oznaczony 3 lat, przedmiotem kolejnej umowy jest ta sama nieruchomość http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVIII-254-2016.pdf&id=5870 UCHWAŁA NR XXVIII/255/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej działką nr 17/6 położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVIII-255-2016.pdf&id=5871 UCHWAŁA NR XXVIII/256/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży działki nr 454 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVIII-256-2016.pdf&id=5872 UCHWAŁA NR XXVIII/257/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Dzierżysławiu przy ul. Kościuszki nr 27/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVIII-257-2016.pdf&id=5873 UCHWAŁA NR XXVIII/258/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej nr 18/4, stanowiącego własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVIII-258-2016.pdf&id=5874 UCHWAŁA NR XXVIII/259/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej nr 15/4, stanowiącego własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVIII-259-2016.pdf&id=5875 UCHWAŁA NR XXVIII/260/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVIII-260-2016.pdf&id=5876 UCHWAŁA NR XXVIII/261/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVIII-261-2016.pdf&id=5877 UCHWAŁA NR XXVIII/262/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej nr 29/A, stanowiącego własność Gminy Kietrz oraz przyznanie pierwszeństwa w nabyciu tego lokalu jego najemcy http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVIII-262-2016.pdf&id=5878 UCHWAŁA NR XXVIII/263/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVIII-263-2016.pdf&id=5879 UCHWAŁA NR XXVIII/264/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/143/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kietrzu na 2016 rok http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXVIII-264-2016.pdf&id=5880 UCHWAŁA NR XXIX/265/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2016 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXIX-265-2016.pdf&id=5927 UCHWAŁA NR XXIX/266/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXIX-266-2016.pdf&id=5928 UCHWAŁA NR XXIX/267/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Nasiedlu przy ul. Szkolnej nr 4/3 stanowiącego własność Gminy Kietrz http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXIX-267-2016.pdf&id=5929 UCHWAŁA NR XXIX/268/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki nr 17/6 położonej w Dzierżysławiu stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXIX-268-2016.pdf&id=5930 UCHWAŁA NR XXIX/269/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kietrzu na 2017 rok http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXIX-269-2016.pdf&id=5931 UCHWAŁA NR XXIX/270/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2017 rok http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXIX-270-2016.pdf&id=5932 UCHWAŁA NR XXIX/271/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie powołania przewodniczących i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXIX-271-2016.pdf&id=5933 UCHWAŁA NR XXIX/272/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020" http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXIX-272-2016.pdf&id=5934 UCHWAŁA NR XXIX/273/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków ze świadczenia pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020" http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXIX-273-2016.pdf&id=5935 UCHWAŁA NR XXIX/274/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXIX-274-2016.pdf&id=5936 UCHWAŁA NR XXIX/275/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXIX-275-2016.pdf&id=5937 UCHWAŁA NR XXIX/276/2016 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2017 http://bip.kietrz.pl/system/pobierz.php?plik=XXIX-276-2016.pdf&id=5938 Krzysztof Dereń Krzysztof Dereń Krzysztof Dereń Krzysztof Dereń 2016-03-07 00:00:00 2016-03-07 11:08:48 2016-03-07 11:14:36 2016-12-21 15:20:34