ࡱ> q`gbjbjqPqP.:: ssss,suuuuuqvqvqv$ThREqvqvqvqvqvuuXUxUxUxqvuuUxqvUxUxUxuu @)pswUxxn0UxwUxUxixpqvqvUxqvqvqvqvqvKx qvqvqvqvqvqvqv9F>d5F> ZaBcznik Nr 2 do informacji z wykonania bud|etu Gminy Kietrz za I pBrocze 2008 roku. Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone za I pBrocze 2008 roku. Lp. DziaB RozdziaB Wyszczeglnienie Plan Wykonanie %123456781.010Rolnictwo i Bowiectwo554.652554.652,04100,001095PozostaBa dziaBalno[554.652554.652,04100,02010Dotacje celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zadaD zleconych gminie ustawami 554.652 554.652,04 100,02.750Administracja publiczna98.89046.446,0050,075011Urzdy wojewdzkie98.89046.446,0050,02010Dotacje celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zadaD zleconych gminie ustawami 98.890 46.446,00 50,03.751Urzdy naczelnych organw wBadzy paDstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 6.236 2.947,00 47,375101Urzdy naczelnych organw wBadzy paDstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 1.711 900,0 52,6 2010Dotacje celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zadaD zleconych gminie ustawami 1.711 900,00 52,675109Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie 4.525 2.047,00 45,22010Dotacje celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zadaD zleconych gminie ustawami 4.525 2.047,00 45,24.754BezpieczeDstwo publiczne i ochrona przeciwpo|arowa 1.000 - -75414Obrona cywilna1.000--2010.0D8 X ^ ` b d f   F T V j l v x z ^ ` ˼ĈhZh{Z5CJh{Z5CJaJh{ZCJaJ hZh{Zh{Zh{ZCJhZh{ZCJhZhZ5 h{Z5CJhZhZ5CJ hZ6CJ hX6CJ hm6CJ hmCJhLth\hmh35d f h p r ~ $$Ifa$gdmgdm`gdmg kd$$IfFִ #t&>8 8 0&  44 Fa  $$Ifa$gdZ $$Ifa$ kd$$$IfF_ִ #t&>8 8 0&  44 Fa   F V l x $$Ifa$gdZ $IfgdZx z kdL$$IfFִ #t&>8 8 0&  44 Faz | $$Ifa$gd{Z $IfgdZ ( $$Ifa$kdp$$IfF4֞ #t&`8 8 0&44 Fa    ( * , . 0 2 H J L N P R ^ $$Ifa$gd{Z $IfgdWX[ $$Ifa$^ ` f n (""$Ifkd$$IfF4֞ #t& 8 8 0&44 Fan p r $$Ifa$gdX$If $ & 2 4 6 B Xdfnzz|̿մ̬~~uicZcZhZh{ZCJ h{ZCJh{Zh{Z5CJaJhx;5CJaJh{Zh{Z5CJ hx;5CJhx;h{Z5CJhx;hx;5CJh{Z5CJaJhJWzh{Z5hJWzh{ZCJaJ hJWzh{Z hz1CJh{Zh{ZCJh{ZCJaJ h{ZCJh{ZhZh{Z5CJ hz15CJ h{Z5CJ# kd$$IfFִ #t&>8 8 0&  44 Fa  ( 2 $$Ifa$gd{Z$If2 4 6 8 '!!$Ifkd$$IfF4֞ #t&`8 8 0&44 Faf48 B XZ\^`bprtvxz $$Ifa$gd{Z$If'!!$Ifkd$$IfF4֞ #t&8 8 0&44 Faf4fhjlnz|~ $$Ifa$gdWX[ $$Ifa$gd{Z $Ifgd$Ifkd> $$IfFִ #t&>8 8 0&  44 Fahjlnp|~ $$Ifa$gdJWz$If$bd\]]*],].]8]:]<]F]¶¶­­­˙˙˙hJWzhx;CJaJUhx;CJaJhl$hx;5CJaJhx;5CJaJhJWzh{Z5CJaJh{Z5CJaJh{ZCJaJhZh{ZCJhWX[h{ZCJ h{ZCJ h{ZCJh{ZhJWzh{ZCJaJ7'!!$Ifkdb $$IfF4֞ #t&`8 8 0&44 Faf4  $$Ifa$gd{Z $IfgdJWz$If&'!!$Ifkd{ $$IfF4֞ #t&8 8 0&44 Faf4&(VXZ\^`bnprtvxz $$Ifa$gdJWz $IfgdJWz$If'!!$Ifkd $$IfF4֞ #t&8 8 0&44 Faf4 $$Ifa$gd{Z $Ifgd9 '!!$Ifkd $$IfF4֞ #t&8 8 0&44 Faf4 "$ $$Ifa$gdJWz $IfgdJWz$If kd$$IfFִ #t&>8 8 0&  44 Fa $$Ifa$gdJWz$If'!!$Ifkd$$IfF4֞ #t&`8 8 0&44 Faf4]]]]] ],].]0]2]4]6]:]<]>]@]B]D]H] $$Ifa$gdJWz$IfDotacje celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zadaD zleconych gminie ustawami 1.000 - -5.851Ochrona zdrowia420210,0050,085195PozostaBa dziaBalno[420210,0050,02010Dotacje celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zadaD zleconych gminie ustawami 420 210,00 50,06.852Pomoc spoBeczna3.684.0001.504.62941,085212Zwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skBadki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. spoBecznego 3.364.000 1.387.429,00 41,32010Dotacje celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zadaD zleconych gminie ustawami 3.364.000 1.387.429,00 41,385213SkBadki na ubezp. zdrowotne opBacane za osoby pobierajce niektre [wiadczenia z pomocy spoB. oraz niektre [wiadczenia rodzinne 45.000 12.200,00 27,12010Dotacje celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zadaD zleconych gminie ustawami 45.000 12.200,00 27,185214ZasiBki i pomoc w naturze oraz skBadki na ubezp. emerytalne i rentowe 275.000 105.000,00 38,22010Dotacje celowe otrzymane z bud|etu paDstwa na realiz. zadaD bie|cych z zakresu adm. rzdowej oraz innych zadaD zleconych gminie ustawami 275.000 105.000,00 38,2OgBem:4.345.1982.108.884,0448,5 F]H]J]P]X]\]|]]]]]]]] _^_`_r___________`aaaa*bbbbbccccc eTeVeXefee.f0f2f>fTgggggg˷ˡhWX[h\@5 h\@CJ h\@CJh5CJaJ hx;5aJhx;5CJaJhx;hx;CJaJhx;hx;hx;5CJ hx;CJhx;hx;5CJaJ hx;CJh{ZhJWzhx;CJaJ:H]J]P]%$Ifkd $$IfF4֞ #t&8 8 0&44 Faf4P]X]Z]\]|]]]] $$Ifa$gdJWz$If $Ifgdx;]]kd.$$IfF4ִm #t&8 8 0&  44 Faf4]]]]]]]] $$Ifa$gdx;$If]]]^%$Ifkdb$$IfF4V֞ #t&8 8 0&44 Faf4^ ^ _"_$_&_(_*_2_4_6_8_:_<_J_L_N_P_R_T_^_ $$Ifa$gdx;$If^_`_f_n_%$Ifkd$$IfF4V֞ #t&8 8 0&44 Faf4n_p_r_____ $$Ifa$$If$If__kd$$IfFִ #t&>8 8 0&  44 Fa____```````````````a $$Ifa$gdNt$If$Ifaaa a'!!$Ifkd$$IfF4֞ #t&`8 8 0&44 Faf4 aa*b,b.b0b2b4bHbJbLbNbPbRblbnbpbrbtbvbb $$Ifa$gdx;$If$Ifbbbb'!!$Ifkd$$IfF4֞ #t&8 8 0&44 Faf4bbcccccccccccccccccccccc $$Ifa$gdNt$If$Ifcccc'!!$Ifkd@$$IfF4֞ #t& 8 8 0&44 Faf4cc e eeeee"e$e&e(e*e,e@eBeDeFeHeJeTe $$Ifa$gdx;$If$IfTeVeXede'!!$Ifkdu$$IfF4֞ #t&8 8 0&44 Faf4defeeeeff f f"f$f.f $$Ifa$gdx; $$Ifa$gd( $If$If .f0f2f4f'!!$Ifkd$$IfF4֞ #t&8 8 0&44 Faf44f>fTgVgXgZg\g^gngpgrgtgvgxgggggggg $$Ifa$gdx;$If$Ifgggg'!!$Ifkd$$IfF4֞ #t&8 8 0&44 Faf4gggggg $$Ifa$gd\@$If$Ifgggggggggh\@hmCJh#Rh\@5h#Rh\@5CJhhh\@5CJ h\@5CJh\@ggg'%kd&$$IfF4֞ #t&8 8 0&44 Faf4,1h. A!"#$% "$$If!vh5>5585 58 555#v>#v#v8#v #v8 #v#v#v:V F0&5>5585 58 555/ 4 F&$$If!vh5>5585 58 555#v>#v#v8#v #v8 #v#v#v:V F_0&5>5585 58 555/ 4 F"$$If!vh5>5585 58 555#v>#v#v8#v #v8 #v#v#v:V F0&5>5585 58 555/ 4 F0$$If!vh5585 58 555#v#v8#v #v8 #v#v#v:V F40&+5585 58 555/ / / 4 F>$$If!vh5585 58 555#v#v8#v #v8 #v#v#v:V F40&+5585 58 555/ / / / 4 F"$$If!vh5>5585 58 555#v>#v#v8#v #v8 #v#v#v:V F0&5>5585 58 555/ 4 F$$If!vh5585 58 555#v#v8#v #v8 #v#v#v:V F40&+5585 58 555/ 4 Ff4$$If!vh5585 58 555#v#v8#v #v8 #v#v#v:V F40&+,5585 58 555/ 4 Ff4"$$If!vh5>5585 58 555#v>#v#v8#v #v8 #v#v#v:V F0&5>5585 58 555/ 4 F$$If!vh5585 58 555#v#v8#v #v8 #v#v#v:V F40&+5585 58 555/ 4 Ff4$$If!vh5585 58 555#v#v8#v #v8 #v#v#v:V F40&+,5585 58 555/ 4 Ff4$$If!vh5585 58 555#v#v8#v #v8 #v#v#v:V F40&,5585 58 555/ 4 Ff4$$If!vh5585 58 555#v#v8#v #v8 #v#v#v:V F40&,5585 58 555/ 4 Ff4"$$If!vh5>5585 58 555#v>#v#v8#v #v8 #v#v#v:V F0&5>5585 58 555/ 4 F$$If!vh5585 58 555#v#v8#v #v8 #v#v#v:V F40&+5585 58 555/ 4 Ff4!$$If!vh5585 58 555#v#v8#v #v8 #v#v#v:V F40&+,5585 58 555/ 4 Ff42$$If!vh55585 58 555#v#v#v8#v #v8 #v#v#v:V F40&,55585 58 555/ 4 Ff4$$If!vh5585 58 555#v#v8#v #v8 #v#v#v:V F4V0&,5585 58 555/ 4 Ff4$$If!vh5585 58 555#v#v8#v #v8 #v#v#v:V F4V0&,5585 58 555/ 4 Ff4"$$If!vh5>5585 58 555#v>#v#v8#v #v8 #v#v#v:V F0&5>5585 58 555/ 4 FA$$If!vh5585 58 555#v#v8#v #v8 #v#v#v:V F40&+5585 58 555/ / / / 4 Ff49$$If!vh5585 58 555#v#v8#v #v8 #v#v#v:V F40&+,5585 58 555/ / / 4 Ff43$$If!vh5585 58 555#v#v8#v #v8 #v#v#v:V F40&+5585 58 555/ / / 4 Ff49$$If!vh5585 58 555#v#v8#v #v8 #v#v#v:V F40&+,5585 58 555/ / / 4 Ff49$$If!vh5585 58 555#v#v8#v #v8 #v#v#v:V F40&+,5585 58 555/ / / 4 Ff49$$If!vh5585 58 555#v#v8#v #v8 #v#v#v:V F40&+,5585 58 555/ / / 4 Ff49$$If!vh5585 58 555#v#v8#v #v8 #v#v#v:V F40&+,5585 58 555/ / / 4 Ff4<@< mNormalny_HmHsHtH:@: m NagBwek 1$@&CJJA@J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k@, Bez listyJB@J mTekst podstawowy$a$5CJ ^C@^ mTekst podstawowy wcity\^\`CJ kl  #+6<=>DE[cntuvw|  $%&'()/03789QXbghiop,-./0189:;<=GHIJKLQRUYZ[45678>?@ABHIJKLQRSTUVWXY^  efghijpqrstu~Y Z [ \ ] g h i j k x y z { |    # $ % & ' ( 5 6 7 8 9 : ? @ A G H      000000 00 00 00 00 00 00 00 0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 `0 @0 @0 @0 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 `0 @0 @0 @0 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0 @0 `0 @0@0@0@0@0@0 @0 @0 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0@0 @0@0@0 @0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 `0 @0 @0 @0 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0 @0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0 @0@0@0 @0@0@0 @0@0@0 @0 `0 @0 @0 @0 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0 0 0 0 0 0 0 0 0 0kl  #+6<=>DE[cntuvw|  $%&'()/03789QXbghiop,-./0189:;<=GHIJKLQRUYZ[45678>?@ABHIJKLQRSTUVWXY^  efghijpqrstu~Y Z [ \ ] g h i j k x y z { |    # $ % & ' ( 5 6 7 8 9 : ? @ A G H    0000@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0@0 `0 @0 @0 @0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 @0 @0 @0@0@0@0@0@0 @0 @0 @0`0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0D@0@0@0@0@0 @0 @0 @0@0L@0@0@0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0D`0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0`0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0K01I01@0I01@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0`0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0`0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0`0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0`0@0@0@0@0@0@0@0`0@0@0@0@0@0I01I01K014I01 I01 @0@0K01 I01 I01 I01 @0@0@0@00 F]gg !4K  x z ^ n 2 8 & H]P]]]]^^_n___a abbccTede.f4fgggg "#$%&'()*+,-56789:;<=>?@ABCDEFGHIJLg 8@0( B S ?.439' , F K S X ( . M S +6;;@. 8 M X Z c 0 5 U Z `aEF  bwK( hcl$\@#R{ZWX[\mYoLtNtJWzz139 XZx;  #+6<=>DE[cntuvw|$/03789QXbghiop,8GQRUYZ[4>HQRSY^  ep~Y g x # 5 ? @ A G H    @ xL` #{@ \UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial"q&džg !24 2QHX(?m Anna {ydek Anna {ydekOh+'0\  $ 0<DLT Anna ydekNormal Anna ydek23Microsoft Office Word@*c@B@(Sj ՜.+,0 hp|   Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ[\]_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F :pData Na1Table^WordDocument.SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q