Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zasady z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Szczegóły informacji

UWAGA! OD 1 STYCZNIA 2016 R. OBOWIĄZUJĄ NOWE WZORY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informacja ogłoszona dnia 2015-12-29 11:13:47 przez Krzysztof Dereń

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z podjęciem w dniu 24 września 2015 r. uchwały Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu
w sprawie zmiany wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, Burmistrz Kietrza informuje, że zamieszczone poniżej formularze deklaracji są dokumentami obowiązującymi na terenie Gminy Kietrz od 01 stycznia 2016 r.
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 • Załącznik nr 1 – nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy (pobierz)
 • Załącznik nr 2 – nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (pobierz)
 • Załącznik nr 3 – nieruchomość w części na której zamieszkują mieszkańcy oraz w części na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (pobierz)
 • Załącznik nr 4 – nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku (pobierz).
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia:
 • zaistnienia obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych);
 • zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ilości osób zamieszkałych np. urodzenia, zgony, wyjazdy za granicę);
 • wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty (np. sprzedaż nieruchomości, zaprzestanie prowadzenia działalności).
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać w formie pisemnej Burmistrzowi Kietrza w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1 lub przesyłać
formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga opatrzenia jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego i będzie możliwe od 01 stycznia 2016 r.
Ponadto informujemy, że od 01 stycznia 2016 r. dystrybucja worków ulegnie zmianie, worki będą dostarczane na zasadzie wymiany, tzn. za każdy odebrany, zapełniony worek właściciel nieruchomości otrzyma nowy, w tym samym kolorze. Worki do selektywnej zbiórki odpadów będą także dostępne do pobrania na Składowisku Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiuu sołtysów wsi jak również w Urzędzie Miejskim
w Kietrzu w Punkcie Obsługi Klienta.
Przypominamy również mieszkańcom, że zgodnie z uchwałą nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują następujące terminy płatności:
 1. za I kwartał do 31 stycznia danego roku; w 2016 r. – 01 lutego
 2. za II kwartał do 30 kwietnia danego roku; w 2016 r. – 02 maja
 3. za III kwartał do 31 lipca danego roku; w 2016 r. – 01 sierpnia
 4. za IV kwartał do 31 października danego roku
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach będących domkami letniskowymi oraz stanowiącymi miejsca rekreacyjno – wypoczynkowe jest opłatą ryczałtową, płatną do 31 marca danego roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ireneusz Kaczmar
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ireneusz Kaczmar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-29 11:13:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Dereń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-29 11:13:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Dereń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-29 12:13:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
823 raz(y)