Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Gospodarka odpadami

Szczegóły informacji

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku odpadów komunalnych w 2018 r.

Informacja ogłoszona dnia 2019-04-25 07:53:52 przez Beata Młynarska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1454) poniżej podajemy osiągnięte przez Gminę Kietrz w 2018 r. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
  1. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 18,99% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, który gmina jest obowiązana osiągnąć w roku 2018 – 40%),
  2. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 40,45 % (wymagany poziom  w 2018 roku – 30%),
  3. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 100% (wymagany poziom  w 2018 roku – 50%).
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Melioracji
Urzędu Miejskiego w Kietrzu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Młynarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-25 07:53:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Beata Młynarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-25 07:53:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Beata Młynarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-25 07:55:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
208 raz(y)