Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z innych źródeł

Szczegóły informacji

Konkursowy nabór wniosków na 2018 r. na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Informacja ogłoszona dnia 2018-03-13 08:54:43 przez Beata Młynarska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy o możliwości skorzystania z dofinansowania na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.  
            W związku z powyższym Gmina Kietrz ogłasza nabór wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy w 2018 r. zamierzają realizować ww. zadanie. Wnioski należy składać osobiście w terminie do dnia 06 kwietnia 2018 r. (włącznie) w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji Urzędu Miejskiego w Kietrzu, pok. nr 23-24, tel. 77 485 43 56, wew. 22 lub 34. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Środki przeznaczone na dofinansowane pochodzić będą z:
–   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu-  85%
–   środków własnych beneficjenta-15% (przez środki własne beneficjenta-gminy rozumie się również  środki beneficjentów końcowych, np. osób fizycznych, które wpłacają na konto gminy wymagany wkład).
Dofinansowaniu  podlegają koszty związane z demontażem, zbieraniem (wyrobów wcześniej  zdemontowanych), transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. WFOŚiGW w Opolu nie przewiduje ogłaszania kolejnych naborów w 2018 r.
 
Poniżej podajemy wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania:
  1. wniosek złożony do gminy,
  2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do budynku albo budowli lub lokali,
  3. zgoda na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów zawierających azbest, wydaną przez właściciela lub administratora budynku, w przypadku budynków nie będących własnością wnioskodawcy,
  4. potwierdzenie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji, że dany obiekt budowlany został zinwentaryzowany w Urzędzie Miejskim w Kietrzu (osoby fizyczne) lub kserokopia informacji o wyrobach zawierających azbest, złożonej do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (pozostałe podmioty),
  5. kopia „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzona przez osobę z uprawnieniami budowlanymi wg załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)- oryginał do wglądu,
  6. kopię zgłoszenia w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Głubczycach robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowę, montaż, przebudowę, remont lub wykonanie innych robót budowlanych, obejmujących w swoim zakresie demontaż wyrobów zawierających azbest– zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane- oryginał do wglądu,
  7. w przypadku przedsiębiorców, należy złożyć dodatkowo potwierdzenie z wywiązywania się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.         
 
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji Urzędu Miejskiego w Kietrzu, nr tel. 77/485 43 56, wew. 22 lub 34. 
 
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Melioracji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Młynarska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Młynarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-13 08:54:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Beata Młynarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-13 08:54:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Beata Młynarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-13 08:55:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
953 raz(y)