Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Szczegóły informacji

Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Informacja ogłoszona dnia 2005-06-11 11:56:38 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                       KARTA   USŁUG  Nr  OPS/05
w Kietrzu    
 
       
Nazwa usługi:    SKIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 

Podstawa prawna:

Art.17,54-66 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej(Dz.U.Nr 64poz.593 z  póżniejszymi zmianami)      

 
Wymagane dokumenty:
·   Wniosek osoby ubiegającej się o pomoc,sporządzony samodzielnie,skierowany do
    Kierownika MGOPS zawierający takie elementy jak:imię,nazwisko,adres,podpis
    strony,określenie typu domu pomocy
·   zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku
    osoby ubiegającej się o pomoc oraz wszystkich osób wspólnie prowadzących z nią
    gospodarstwo domowe
·   wniosek o umieszczenie w domu pomocy na druku dostępnym w siedzibie MGOPS
    (w załączeniu)
·   opinia dotycząca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie
    do dps na druku dostępnym w siedzibie MGOPS (w załączeniu)
·   zaświadczenie lekarskie nadruku dostępnym w siedzibie MGOPS (w załączeniu)
·   w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi, dodatkowo zaświadczenie
    lekarza psychiatry i zaświadczenie psychologa, na drukach dostępnych w siedzibie
    MGOPS (w załączeniu)
Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
Miejsce złożenia wniosku : pokój pracowników socjalnych w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu
Miejsce, w którym faktycznie wykonywana jest usługa:                       
Pokój pracowników socjalnych w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kietrzu w godzinach 7.00 –12.00 od poniedziałku do piątku.
Rodzaj rozstrzygnięcia : decyzja administracyjna,która zostanie przesłana do strony listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji.
Termin załatwienia sprawy:
Do jednego miesiąca,w przypadkach skomplikowanych może być przedłużona celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, o czym strona zostanie pisemnie poinformowana.
Opłaty:
Odpłatność za pobyt w dps w wysokości 70% dochodów miesięcznych netto osoby ubiegającej się o umieszczenie w dps, ustala się po wydaniu przez właściwego Starostę Powiatowego decyzji przyznajacej miejsce w dps
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Kierownika MGOPS w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów,strona będzie poinformowana o konieczności uzupełnienia dokumentacji,w przeciwnym razie wniosek może zostać nierozpatrzony.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Olga Gadżała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Gadżała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-06-11 11:56:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Olga Gadżała
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-06-11 11:56:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Olga Gadżała
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-06-11 13:56:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4195 raz(y)