Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Świadczenie w formie usług opiekuńczych

Szczegóły informacji

Świadczenie w formie usług opiekuńczych

Informacja ogłoszona dnia 2005-06-11 12:17:21 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                       KARTA   USŁUG  Nr  OPS/04
w Kietrzu     
  
Nazwa usługi:  ŚWIADCZENIE W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Podstawa prawna:

Art.17,36,50 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej(Dz.U.Nr 64poz.593 z  póżniejszymi zmianami)       oraz Uchwały Nr XXII/133/2004 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2004r.w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze,oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,jak również trybu ich pobierania.

 
Wymagane dokumenty:
·    Wniosek osoby ubiegającej się o pomoc,sporządzony samodzielnie,skierowany do
     Kierownika MGOPS zawierający takie elementy jak:imię,nazwisko,adres,podpis
     strony,opisanie prośby.
·    zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku
     osoby ubiegającej się o pomoc oraz wszystkich osób wspólnie prowadzących z nią
     gospodarstwo domowe
·    zaświadczenie lekarskie o konieczności przyznania pomocy w formie usług
     opiekuńczych ze względu na stan zdrowia
·    oświadczenie strony,złożone na druku,w trybie art.75& 2 kpa , art.109 ustawy o
     pomocy społecznej i art.233 &1 i &2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.Kodeks Karny
Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
Miejsce złożenia wniosku : pokój pracowników socjalnych w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu
Miejsce,   w którym   faktycznie wykonywana jest usługa:                      
Pokój pracowników socjalnych w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Kietrzu w godzinach 7.00 –12.00 od poniedziałku do piątku.
Rodzaj rozstrzygnięcia : decyzja administracyjna,która zostanie przesłana do strony listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji.
Termin załatwienia sprawy:
Do jednego miesiąca,w przypadkach skomplikowanych może być przedłużona celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, o czym strona zostanie pisemnie poinformowana.
Opłaty:
Wg &4 cytowanej wyżej Uchwały Nr XXII/133/2004 Rady Miejskiej w Kietrzu z 24 września 2004roku
(uchwała w załączeniu)
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu
za pośrednictwem Kierownika MGOPS w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów,strona będzie poinformowana o konieczności uzupełnienia dokumentacji,w przeciwnym razie wniosek może zostać nierozpatrzony.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Olga Gadżała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Gadżała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-06-11 12:17:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Olga Gadżała
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-06-11 12:17:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Olga Gadżała
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-06-11 14:17:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2186 raz(y)