Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

2006

Szczegóły informacji

Protokół XLVII sesji - 26.10.2006 r.

Informacja ogłoszona dnia 2007-01-03 11:59:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 26 października 2006 roku

PROTOKÓŁ Nr XLVII/2006
sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 26 października 2006 roku.
 
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 13,oo
Stan Rady: 15 radnych
Obecnych na sesji: 14 radnych Nieobecny: Stanisław Idzi
 
W sesji uczestniczą: - Burmistrz Kietrza - Zastępca Burmistrza - Skarbnik Gminy - Sekretarz Gminy
- Komendant Komisariatu Policji w Kietrzu nadkom. Zbigniew Masiuk
- Komendant Straży Miejskiej w Kietrzu Roman Pasikowski
- Wicestarosta Stanisław Preisner
- Sołtysi: Dzierżysław, Ściborzyce Wlk. Nowa Cerekwia, Pilszcz, Ludmierzyce, Wojnowice, Nasiedle
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady, Franciszek Sobczuk, powitał zebranych i przedstawił porządek obrad – w załączeniu do protokołu. Do porządku obrad nie wniesiono uwag.
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu XLVI sesji Rady z dnia 28 września 2006 roku. Do treści protokołu nie wniesiono uwag. W głosowaniu jawnym protokół przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 4. Informacje:
- Burmistrz Kietrza złożył sprawozdanie ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym – jak w załączonych materiałach,
- P. Duda – złożył sprawozdanie z wspólnego posiedzenia komisji wiejskiej i mieszkaniowej oraz odrębnego posiedzenia komisji mieszkaniowej – jak w protokołach tych posiedzeń,
- L. Wilk – złożył sprawozdanie z wspólnego posiedzenia komisji miejskiej i rewizyjnej – jak w protokole posiedzenia.
 
Ad. 5. Zapytania i wolne wnioski.
- F. Sobczuk – spowodować, aby administrator oświetlenia ulicznego skorygował i ujednolicił czas włączania i wyłączania tego oświetlenia a także aby działało ono wówczas, kiedy jest ciemno,
- St. Preisner – podziękował za współpracę, przeprosił za ostry język, życzył powodzenia tym, którzy startują, a także tym, którzy przechodzą w stan spoczynku,
- F. Sobczuk – również podziękował staroście za współpracę.
 
Ad. 6. Debata o stanie bezpieczeństwa.
Komendant Straży Miejskiej – Roman Pasikowski – przedstawił sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2006 – w załączeniu do protokołu.
Komendant Komisariatu Policji – Zbigniew Masiuk – przedstawił informację o stanie zagrożenia w gminie Kietrz – w załączeniu do protokołu.
- E. Stankiewicz – dziękuje Straży Miejskiej za współpracę i pomoc przy zabezpieczaniu imprez i innych okolicznościowych spotkań a także działania w ramach odnowy wsi,
- J. Kozina – prosi o liczby w odniesieniu do przestępstw narkotykowych (nie %) a także czy policja bada doniesienia nie poparte dowodami (anonimowe, będące tzw. „tajemnicą poliszynela”),
- Z. Masiuk – w informacji nie podano danych procentowych, to 31 czynów stwierdzonych ale mogą dotyczyć kilku osób w ramach jednego działania operacyjnego; prowadzą te sprawy na bieżąco i dość intensywnie; są otwarci na wszelkie informacje i czekają na nie od każdego (bez znaczenia jest forma, czy sposób) – liczą na pomoc społeczeństwa,
- J. Kozina – proponuje spotkanie w szerszym gronie osób i instytucji, które winny działać przeciw narkomanii i alkoholizmowi,
- F. Sobczuk – prosi o zwrócenie szczególnej uwagi i uwzględnienie w dyżurach w te dni (noce) kiedy młodzież wraca z dyskotek i powoduje znaczne zniszczenia (kosze, znaki drogowe itp.),
- Z. Masiuk – działają w miarę sił i środków ale nie zawsze SA w stanie wszystko wychwycić (jeden patrol w nocy) prosi więc o telefony od świadków tych zdarzeń (nawet anonimowe),
- L. Wilk – należy wyjść do mieszkańców i uświadomić im, że współpraca z policją jest konieczna i nie jest hańbą,
- Z. Masiuk – apelują o to w mediach, są telefony alarmowe,
- A. Wójtowicz –prosi o częstsze patrole na ul. Głowackiego w okolicach szkoły – pojazdy jeżdżą tam bardzo szybko, - dziękuje za współpracę w imieniu telewizji kablowej, na jej stronach można zamieścić informacje o potrzebie współpracy i numerach telefonów,
- F. Sobczuk – jaka jest rola straży miejskiej przy kontrolach nadzoru budowlanego,
- R. Pasikowski – stanowią asystę zapewniającą bezpieczeństwo kontrolujących, - podziękował radnym za współpracę i pomoc oraz życzył sukcesu wyborczego tym, którzy ubiegają się o mandat. Innych uwag nie wniesiono. Za zgodą Przewodniczącego salę obrad opuścił radny A. Bednarski.
 
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – radni otrzymali materiały, Komentarz do uchwały przedstawił Burmistrz Kietrza – jak w materiałach sesji. - L. Wilk – dlaczego proponuje się tak małą bonifikatę (50%) – dotychczas stosowano nawet 80 – 90% - J. Matela – były to rozstrzygnięcia jednostkowe i dotyczyła kwestii regulacji działek, teraz chcemy to rozwiązać systemowo (na przyszłość) choć już niewiele pozostało do przekształcenia. Innych uwag nie wniesiono. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLVII/253/2006.
 
7.2. zmiana budżetu miejskiego na rok 2006 – radni otrzymali materiały. Komentarz do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – jak w załączonych materiałach. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr XLVII/254/2006.
 
Ad. 8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Kietrza jak następuje: - w przyszłym tygodniu, po zmianie czasu, dokonany zostanie przegląd zegarów astronomicznych.
 
Ad. 9. Informacje bieżące.
Przewodniczący Rady przedstawił propozycję Związku Gmin Śląska Opolskiego przystąpienia naszej gminy do związku proponując pozostawienie decyzji przyszłej radzie. Radni zgodzili się z sugestią.
Burmistrz Kietrza poinformował, że, kosztem radnych, przygotowano informację o mijającej kadencji – omówił jej treść.
Przewodniczący Rady, jako że sesja jest ostatnią w tej kadencji, podziękował radnym, władzom i pracownikom samorządowym oraz sołtysom za owocną pracę na rzecz gminy w mijającej kadencji.
P. E. Stankiewicz – w imieniu społeczeństwa Pilszcza i innych wsi odnowy podziękowała wszystkim stwierdzając, że sukces wsi nie byłby możliwy gdyby nie ta pomoc natomiast w imieniu wszystkich sołtysów podziękowała za dostarczanie sołtysom materiałów i podwyżkę diet.
Radny Marek Gawroński podziękował za współpracę w imieniu wszystkich radnych.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 15,oo.
Protokołowała: A. Skalska
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu
/-/ Franciszek Sobczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-01-03 11:59:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-01-03 11:59:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-01-03 12:59:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2957 raz(y)