Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Szczegóły informacji

Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości

Informacja ogłoszona dnia 2005-06-12 01:31:03 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                      KARTA   USŁUG  nr   GN/03
w Kietrzu   
        
      Nazwa usługi: Sprzedaż nieruchomości  użytkownikowi  
                             wieczystemu tej  nieruchomości.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia  08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. z 2004 r. Dz.U. nr 261, poz. 2603/, uchwał Rady Miejskiej w Kietrzu nr XXIII/161/2000 z dnia 28.XI.2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz zasad udzielania bonifikat i nr XIII/75/2003  z dnia 30.XII.2003 r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu  nr XXIII/161/2000 z dnia 28.XI.2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz zasad udzielania bonifikat
 
Wymagane dokumenty:
 
-  wniosek użytkownika wieczystego o nabycie nieruchomości będącej w
   jego użytkowaniu wieczystym,
Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
 
·   Miejsce złożenia wniosku: sekretariat Urzędu Miejskiego w Kietrzu lub za pośrednictwem
Poczty na adres : Urząd Miejski w Kietrzu ul. 3 Maja 1,   48 – 130 Kietrz
·   Miejsce,   w którym   faktycznie wykonywana jest usługa: Referat Gospodarki Nieruchomościami /pokój nr23/ , nr telefonu (077) 4854356 wewn. 24,25,
Godziny pracy : poniedziałek : 8:00 – 16:00,  wtorek – piątek : 7:30 – 15:30
·  Rodzaj rozstrzygnięcia: protokół uzgodnień, a następnie akt notarialny
 
Termin załatwienia sprawy:
 
-   3 miesiące od złożenia wniosku do dnia zawarcia umowy notarialnej
 
Opłaty:
 
-    opłat skarbowych brak,
-    koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży
-    nabywca ponosi koszty aktu notarialnego
Tryb odwoławczy:
-  brak
 
Uwagi:
Zgodnie z uchwałą zarządu Miasta i Gminy Kietrz nr 1/7/98 z dnia 04.XI.1998 r. nabywca obowiązany jest do wpłaty na konto Urzędu  kwoty na poczet przystosowania danej nieruchomości do sprzedaży /wycena nieruchomości, zakup opisu i mapy i zakup odpisu z księgi wieczystej urządzonej dla tej nieruchomości. Kwota ta  ulega przepadkowi w przypadku rezygnacji nabywcy z kupna.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Olga Gadżała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Gadżała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-06-12 01:31:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Olga Gadżała
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-06-12 01:31:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Olga Gadżała
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-06-12 03:31:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5396 raz(y)