Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa

Szczegóły informacji

Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Informacja ogłoszona dnia 2005-06-11 12:10:02 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                       KARTA   USŁUG Nr KB/05 
w Kietrzu   
 
 
 
 
        
Nazwa usługi:    ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ.
    
Podstawa prawna:
 
Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XXI/124/2004, z dnia 24.08.2004r.
 
Wymagane dokumenty:
·      Wniosek (do uzyskania w tut. Urzędzie, w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa, pok. Nr 2 i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu),
·      mapka nieaktualna 1:500, 1:1000 lub 1:2000,
·          dokumentacja projektowa (do wglądu).
 
Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
Miejsce złożenia wniosku : Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3-go Maja 1, 48-130 Kietrz, pok. Nr 21.
Miejsce, w którym faktycznie wykonywana jest usługa: Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa, pok. Nr 2. Nr telefonu 4854356 w. 32;
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00 , wtorek-piątek  7.30 – 15.30.
Rodzaj rozstrzygnięcia : Decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego.
 
Termin załatwienia sprawy:
Ok. 5 tygodni od daty złożenia wniosku.
 
Opłaty:
Za każdy dzień zajęcia 1 m 2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych:
§           przy zajęciu chodnika – 0,50 zł,
§           przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 0,80 zł,
§           przy zajęciu jezdni 20% do 50% szerokości – 1,50 zł,
§           przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jej szerokości – 3,00 zł,
§           przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego – 0,40 zł.
 
Za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia w
nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami  
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, roczne opłaty 
 wynoszą:
§           powierzchnia rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym – 
       10,00 zł,
§           powierzchnia rzutu poziomego urządzenia umieszczonego na drogowym obiekcie
       inżynierskim – 15,00 zł,
§           przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w
       wysokości 50% określonych wyżej.
 
 Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat
 obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące
 niepełne), umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.  
 Za każdy dzień zajęcia 1 m 2 powierzchni pasa drogowego dróg
 gminnych umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z
 potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
§          za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy  obiektu handlowego
      lub usługowego – 0,20 zł,
§          za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego faktycznie zajętego terenu przez rzut poziomy
      innych obiektów – 0,20 zł.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego    w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Kietrza w terminie 14 dnia od daty doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:
Brak
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Olga Gadżała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Gadżała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-06-11 12:10:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Olga Gadżała
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-06-11 12:10:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Dereń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-17 15:05:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5277 raz(y)