ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Projektowanie aktów normatywnych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Projektowanie aktów normatywnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenia Burmistrza
Projekty zarządzeń Burmistrza działającego jako organ wykonawczy gminy, przygotowywane są przez merytorycznych pracowników, a następnie parafowane kolejno przez Kierownika jednostki organizacyjnej/referatu przygotowującego projekt i radcę prawnego.
Projekty zarządzeń wraz z ewentualną opinią radcy oraz/lub komentarzem Kierownika jednostki organizacyjnej/referatu składa się w sekretariacie Burmistrza.
Po akceptacji przez Burmistrza złożonego projektu, dokument otrzymuje kolejny numer rejestru zarządzeń i po podpisaniu przez Burmistrza zostaje przekazany merytorycznej komórce do realizacji.
Rejestr Zarządzeń Burmistrza jest prowadzony w sekretariacie UM.
Zarządzenia są podawane do publicznej wiadomości poprzez ich zamieszczenie na tablicy w Urzędzie Miejskim.
Uchwały Rady Miejskiej
Projekty uchwał Rady Miejskiej, podobnie jak zarządzeń Burmistrza,  przygotowują  merytoryczni pracownicy, następnie są one parafowane kolejno przez Kierownika jednostki organizacyjnej/referatu przygotowującego projekt i radcę prawnego. Ponadto zgodnie z § 51 Statutu Gminy Kietrz - projekt uchwały RM może zgłosić również grupa co najmniej 5 radnych i komisje stałe lub doraźne Rady Miejskiej.
Projekty uchwał wraz z ewentualną opinią radcy prawnego i/lub komentarzem Kierownika jednostki organizacyjnej/referatu składa się w sekretariacie Burmistrza, do jego akceptacji. Następnie projekt ten zostaje przekazany do biura Rady. Projekty zgłaszane przez grupę radnych lub komisję są składane bezpośrednio w biurze Rady.
W sekretariacie UM prowadzony jest rejestr projektów uchwał RM zgłaszanych przez Burmistrza Kietrza.
Projekty uchwał są przedstawiane radnym na najbliższej sesji, przy czym porządek obrad zatwierdza Przewodniczący Rady - szczegółowe zasady zwoływania sesji, jej przebiegu i podejmowania uchwał określa Statut Gminy.
Rejestr uchwał podjętych przez Radę Miejską jest prowadzony w biurze Rady.
Uchwały Rady Miejskiej są podawane do publicznej wiadomości poprzez ich zamieszczenie na tablicy w Urzędzie Miejskim. Niektóre uchwały stanowiące tzw. akty prawa miejscowego są dodatkowo publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-09-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-09-07 07:12:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-09-07 07:12:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2003-09-07 09:12:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2876 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »