ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zasady z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Kietrz

Informacja ogłoszona dnia 2013-06-10 13:50:24 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Kietrz

1.      Z dniem 01 lipca 2013 r. gmina przejmuje obowiązki odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców.

2.      Mieszkaniec nie będzie już musiał podpisywać indywidualnych umów na wywóz odpadów komunalnych. Gmina zrobi to za Niego.

 

3.      Do 30 czerwca 2013 r. należy rozwiązać umowy z dotychczasowym przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne. Warunki rozwiązania umowy zapisane są w każdej umowie, np. przy zachowaniu 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, umowę należy rozwiązać w terminie do 31 marca 2013 r.

4.      Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską w Kietrzu, nowym systemem gospodarowania odpadami w gminie objęte zostały wszystkie nieruchomości, zarówno tereny zamieszkałe jak i niezamieszkałe.

5.      Gmina w drodze przetargu wyłoni przedsiębiorcę, który będzie odbierał od nas wszystkich odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane.

6.      Każdy właściciel nieruchomości będzie wnosił do gminy opłatę wyliczoną w deklaracji za odbiór i za gospodarowanie odpadami. Opłata będzie uiszczana na konto lub w kasie urzędu za 3 miesiące z góry bez wezwania. Deklarację wypełnia właściciel nieruchomości.

7.      Opłata będzie liczona od osoby zamieszkałej (nie mylić z zameldowaną) i będzie wynosić:

      a) dla nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:

10 zł od 1 mieszkańca zamieszkałego w przypadku prowadzenia na nieruchomości    selektywnej zbiórki odpadów

20 zł od 1 mieszkańca zamieszkałego w przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (odpady będą zmieszane)

8.      W ramach opłaty odebrana będzie każda ilość wyprodukowanych odpadów komunalnych. Odpady zmieszane gromadzone będą tylko w pojemnikach, a selektywne w pojemnikach lub workach. W cenie opłaty odpowiednio 10 zł lub 20 zł  mieszkańcy otrzymają również worki do selektywnej zbiórki, nie wnosząc dodatkowych opłat.

9.      Na terenach nieruchomości zamieszkałych, na których powstawać będą odpady, selektywnej zbiórce podlegać będą następujące rodzaje odpadów: tworzywa sztuczne, metale, papier i tektura, szkło (w tym szkło bezbarwne i kolorowe), opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i remontowe, odpady zielone.

10.  Sposób odbioru odpadów:

a.       tworzywa sztuczne, metal, papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, opakowania wielomateriałowe gromadzone w pojemnikach i workach, odbierane będą według harmonogramu,

b.      odpady biodegradowalne gromadzone w pojemnikach lub workach, odbierane będą według harmonogramu; mogą być także poddane procesowi kompostowania w przydomowych kompostowniach,

c.       odpady zielone będą gromadzone w pojemnikach dostarczonych przez firmę wywozową w terminach określonych w harmonogramie, mogą być również poddane procesowi kompostowania w przydomowych kompostowniach,

d.      odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą sprzed posesji na zasadzie wystawki zgodnie z harmonogramem-2 razy do roku,

e.       zużyte akumulatory i chemikalia odbierane będą sprzed posesji na zasadzie wystawki zgodnie z harmonogramem-1 raz do roku,

f.       przeterminowane leki gromadzone będą w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie gminy, a następnie odbierane przez specjalistyczne firmy,

g.      zużyte baterie gromadzone będą w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w placówkach oświatowych, handlowych i budynku urzędu, a następnie odbierane przez uprawnione podmioty,

h.      odpady budowlane i remontowe, pochodzące z gospodarstw domowych w wyniku prowadzenia drobnych robót gromadzone będą w kontenerach i odbierane przez firmę wywozową po uprzednim zgłoszeniu,

Ponadto każdy z mieszkańców będzie mógł przewieźć odpady własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) po jego uruchomieniu.

11. Na terenach niezamieszkałych, na których będą powstawać odpady (np: zakłady pracy, szkoły, ośrodek zdrowia, urząd, firmy prowadzące różną działalność gospodarczą, sklepy, cmentarze, ogródki działkowe itp.) opłata liczona będzie od pojemności pojemnika, a ilość pojemników uzależniona będzie od faktycznego nagromadzenia odpadów. Wysokość opłaty zostanie podana w kolejnym numerze informatora.

12.  Na terenach nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady  komunalne, w ramach opłaty za pojemnik  odbierane będą odpady zmieszane oraz selektywnie zebrane. tworzywa sztuczne, metale, papier i tektura, szkło (w tym szkło bezbarwne i kolorowe), opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone. Odpady powstające na terenie nieruchomości niezamieszkałej gromadzone będą  w pojemnikach.

 

Wszystkie ważne informacje dotyczące wprowadzania nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi będą Mieszkańcom przekazywane na bieżąco na stronie internetowej urzędu oraz w informatorze samorządowym. Przewiduje się również spotkania z mieszkańcami gminy Kietrz.

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Wróbel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Wróbel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-10 13:50:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Kopeczek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-10 13:50:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Kopeczek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-10 15:55:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
615 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony