ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Gospodarka nieczystościami ciekłymi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kietrz

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-23 13:34:49 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z  art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250, z późn. zm.) na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250, z późn. zm.),
2.Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XIX/159/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kietrz
Wymagane dokumenty:
Przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kietrz zobowiązani są do złożenia stosownego wniosku.
Zgodnie z art. 8  w/w. ustawy wniosek ten powinien zawierać:
 • imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie zezwolenia,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • określenie przedmiotu i obszaru działalności;
 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowanej po zakończeniu działalności;
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
 Ponadto do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć:
 • zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 • udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości płynnych przez stację zlewną.
Uwaga: Wymagania jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia określa Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XIX/159/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kietrz.
 
 
Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia: 107,00 zł
 
Gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność, polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kietrz, nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia, o którym mowa powyżej ale muszą spełniać warunki wymagane przy udzielaniu takiego zezwolenia.
 Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kietrz, mogą wykonywać działalność w w/w zakresie pod warunkiem spełnienia obowiązujących kryteriów uzyskania zezwolenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ireneusz Kaczmar
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ireneusz Kaczmar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-23 13:34:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Mormul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-23 13:34:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Dereń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-04 14:07:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2062 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony