ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Gospodarka odpadami

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KIETRZ ZA 2019 R

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Tołpa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-30 15:19:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Gogolewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-30 15:22:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Gogolewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-30 15:22:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kietrz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Młynarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-29 08:01:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Beata Młynarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-29 08:06:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Beata Młynarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-29 08:06:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
52 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych z obowiązku ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Kietrza zawiadamia, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu podjęła uchwałę nr XV/174/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kietrz oraz uchwałę nr XV/175/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z którymi od 01.01.2020 r. zostały wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe i częściowo niezamieszkałe, prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy Kietrz (szkoły, stowarzyszenia, ogródki działkowe, sklepy, lokale gastronomiczne, warsztaty samochodowe etc.).
 

Uwaga Przedsiębiorcy! Obowiązek wpisu do BDO.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przypominamy o obowiązku uzyskania przez podmioty wytwarzające odpady inne niż odpady komunalne, wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie BDO). Obowiązek ten należy wypełnić w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.
W celu uzyskania wpisu należy złożyć stosowny wniosek do Marszałka Województwa Opolskiego.
Wszelkie informacje dotyczące rejestru BDO oraz wzór ww. wniosku dostępne są na stronach: https://bdo.mos.gov.pl oraz https://www.opolskie.pl/2019/12/przedsiebiorco-sprawdz-i-zarejestruj-sie-w-bdo/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Młynarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-11 11:27:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Beata Młynarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-11 11:27:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Beata Młynarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-11 11:29:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
90 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kietrz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Młynarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-14 07:39:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Beata Młynarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-14 07:41:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Beata Młynarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-14 07:41:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
139 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOREKTA ANALIZY STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KIETRZ ZA 2018 R.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Młynarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-30 14:42:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Beata Młynarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-30 14:43:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Beata Młynarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-30 14:43:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
161 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOREKTA informacji o osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku odpadów komunalnych w 2018 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1454, ze zm.) poniżej podajemy osiągnięte przez Gminę Kietrz w 2018 r. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
  1. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 16% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, który gmina jest obowiązana osiągnąć w roku 2018 – 40%),
  2. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 40% (wymagany poziom  w 2018 roku – 30%),
  3. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 99% (wymagany poziom  w 2018 roku – 50%).
 
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Melioracji
Urzędu Miejskiego w Kietrzu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Młynarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-30 12:18:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Beata Młynarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-30 12:18:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Beata Młynarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-30 12:22:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
166 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KIETRZ DLA WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OBOWIĄZUJĄCY OD 1.07.2019 - 31.12.2019 R.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ireneusz Kaczmar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-01 13:21:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Dereń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-01 13:23:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Dereń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-01 13:23:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KIETRZ ZA 2018 R

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Broniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-30 14:40:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Lach
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-30 14:41:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Lach
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-30 14:41:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
209 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku odpadów komunalnych w 2018 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1454) poniżej podajemy osiągnięte przez Gminę Kietrz w 2018 r. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
  1. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 18,99% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, który gmina jest obowiązana osiągnąć w roku 2018 – 40%),
  2. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 40,45 % (wymagany poziom  w 2018 roku – 30%),
  3. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 100% (wymagany poziom  w 2018 roku – 50%).
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Melioracji
Urzędu Miejskiego w Kietrzu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Młynarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-25 07:53:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Beata Młynarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-25 07:53:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Beata Młynarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-25 07:55:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
206 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji