ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2006-02-07 09:18:51 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała Nr XXXVI/202/2005
Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia  29 listopada 2005 roku
 
 
w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje:
§ 1
 
W uchwale Nr XXIII/138/2004 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 listopada 2004 roku, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/173/2005 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 kwietnia 2005 roku – dokonuje się zmiany polegającej na wprowadzeniu w § 1 ust 1 dodatkowych zapisów w brzmieniu:
1) § 1 ust. 1a „Monitoring i aktualizacja Strategii będzie odbywać się za pośrednictwem Rady Liderów Lokalnych powołanej do jej opracowania”.
2) § 1 ust. 1b „Rada Liderów Lokalnych raz w roku przedstawia wnioski i uwagi Radzie Miejskiej  w Kietrzu celem dokonania zmian lub aktualizacji Strategii”.
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
« powrót do poprzedniej strony