ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Procedury postępowania w przypadku
naruszenia Kodeksu Etyki
 
 
§ 1. Postanowienia ogólne.
 
 1. Procedury postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki dotyczą pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.
 2. Procedury postępowania stanowią uzupełnienie innych przepisów normujących sytuację prawną pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu i nie mogą pozostawać z nimi w sprzeczności.
 
§ 2. Sposoby informacji o przypadkach naruszenia Kodeksu Etyki.
 
 1. O przypadkach naruszenia przez pracownika Urzędu Miejskiego w Kietrzu Kodeksu Etyki mieszkańcy i interesanci mogą zgłaszać informacje na piśmie bądź wypełnić odpowiednią ankietę ogólnie dostępną wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych procedur.
 2. Pisemne informacje od mieszkańców (za wyjątkiem anonimów) są sprawdzane przez Burmistrza lub wyznaczoną przez niego inną osobę i kwalifikowane do rozpatrzenia  pod kątem naruszenia obowiązków służbowych czy Kodeksu Etyki.
 3. Jeżeli pisemna informacja nie dotyczy naruszenia przez pracownika jego obowiązków, lecz naruszenia innych przepisów Kodeksu Etyki, Burmistrz lub wyznaczone przez niego osoba przekazuje pismo do Komisji Etyki.
 4. Ankiety wypełniane przez mieszkańców są analizowane wg potrzeb przez Komisję Etyki, a raportowanie i omawianie dokonywane jest dwa razy do roku na zebraniach ogólnych pracowników Urzędu.
 
§ 3. Komisja Etyki Urzędu Miejskiego w Kietrzu .
 
 
 1. Burmistrz Kietrza powołuje w Urzędzie Komisję Etyki, w liczbie 5 osób spośród pracowników, których staż pracy w Urzędzie wynosi minimum 5 lat i nie byli karani w ciągu ostatniego roku karą porządkową lub w ciągu ostatnich 3 lat karą dyscyplinarną.
 2. Członkowie Komisji spośród siebie wybierają Przewodniczącego Komisji Etyki.
 3. W przypadku, gdy postępowanie dotyczy członka Komisji Etyki, podlega on wyłączenia z udziału  w rozpoznawaniu sprawy.
 4. Burmistrz niezwłocznie odwołuje członka Komisji Etyki w przypadku ukarania go karą porządkową lub dyscyplinarną.
 5. Komisja Etyki obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego wg potrzeb, a w terminach półrocznych zobowiązana jest przedstawić raport, o którym mowa w § 2 ust.4.
 6.   Dla prawomocności obrad niezbędny jest udział przynajmniej połowy członków Komisji.
 7. Sprawy rozstrzygane są zwykłą większością głosów, a w przypadkach równej liczbie głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
 
§ 4. Do zadań Komisji Etyki należy:
 
1)   analiza i monitorowanie postrzegania Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu,
2)   prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu przez pracownika Kodeksu Etyki,
3)   podjęcie decyzji o zastosowaniu sankcji dyscyplinujących określonych w § 5, w stosunku do pracownika, który naruszył postanowienia Kodeksu Etyki,
4)   informowanie Burmistrza i pracowników o stopniu postrzegania Kodeksu Etyki przez pracowników,
5)   prowadzenie rejestru udzielonych kar dyscyplinujących.
 
 
                            § 5. Postępowanie przed Komisją Etyki.
 
 
 1. Komisja Etyki wszczyna postępowanie wyjaśniające w każdym przypadku powzięcia nie budzących wątpliwości i możliwych do zweryfikowania informacji o naruszeniu Kodeksu Etyki przez pracownika Urzędu,
 2. W przypadku złożenia wniosku na piśmie Komisja może wezwać nadawcę pisma w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień,
 3. Przed powzięciem decyzji o zastosowaniu sankcji dyscyplinujących Komisja jest zobowiązana umożliwić pracownikowi złożenie wyjaśnień, w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu Kodeksu Etyki.
 
§ 6. Sankcje dyscyplinujące.
 
 
Pracownik, w stosunku do którego Komisja Etyki uznała, że dopuścił się on naruszenia postanowień Kodeksu Etyki, otrzymuje od Komisji pisemny wytyk, o którym Komisja informuje pracowników Urzędu na najbliższym zebraniu pracowników.
 
  
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Olga Gadżała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Gadżała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-06-29 13:14:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Olga Gadżała
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-06-29 13:14:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Olga Gadżała
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-06-29 15:14:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2966 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »