ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Referat Organizacyjno-Prawny

Informacja ogłoszona dnia 2003-07-10 14:35:10 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu


1.sporządzanie projektów struktury organizacyjnej urzędu i jednostek podległych,
2.sporządzanie projektów przepisów gminnych,
3.prowadzenie ich zbioru oraz zbioru przepisów ogólnie obowiązujących,
4.ostateczna redakcja projektów uchwał Rady Miejskiej (ocena prawna),
5.sprawowanie obsługi prawnej Urzędu Miejskiego,
6.sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej rady i burmistrza,
7.analizowanie i opiniowanie projektów przyjmowania przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
8.opracowywania wystąpień w tej sprawie,
9.prowadzenie spraw związanych ze współpracą z sejmikiem samorządowym, powiatem oraz innymi organizacjami ponadgminnymi,
10.nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywanie skarg, wniosków i listów,
11.wdrażanie informatyki do pracy urzędu,
12.prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
13.przygotowanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alko holowych,
14.wydawanie oświadczeń i zaświadczeń o stanie rodzinnym i majątkowym,
15.prowadzenie biblioteki urzędu i archiwum zakładowego,
16.wykonywanie obsługi prawnej rady, burmistrza i urzędu,
17.opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym aktów prawnych burmistrza oraz projektów uchwał rady,
18.przekazywanie do realizacji właściwym referatom zadań wynikających z publikowanych aktów prawnych,
19.prowadzenie spraw z zakresu zastępstwa sądowego,
20.prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Miejskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy za wyjątkiem dyrektorów szkół i przedszkoli wielooddziałowych,
21.sporządzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu,
22.prowadzenie spraw ze stosunku pracy i dyscyplinarnych pracowników interwencyjnych i pracowników brygad publicznych,
23.organizacja, koordynacja i techniczna obsługa spotkań, zebrań, narad itp.,
24.techniczna realizacja polityki informacyjnej organów gminy,
25.koordynowanie prac związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych (komunalnych), spółkach, fundacjach, stowarzyszeniach,
26.prowadzenia ewidencji pracowników urzędu podlegających obowiązkom obronnym, zarząd budynkami administracyjnymi i ich konserwacja,
27.prowadzenie ewidencji pieczęci i tablic urzędowych,
28.zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne,
29.zakup inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych,
30.prowadzenie spraw osobowych pracowników gospodarczych oraz nadzór merytoryczny nad ich działalnością,
31.zapewnienie obsługi urządzeń łączności,
32.zapewnienie ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych,
33.prowadzenie spraw związanych z wyborami lokalnymi, parlamentarnymi i referendami,
34.prowadzenie spraw mieszkaniowych i obsługa komisji mieszkaniowej,
35.prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodu służbowego,
36.współpraca z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w celu zapewnienia dostawy wody do gaszenia pożarów,
37.zapewnienie terenowym OSP środków alarmowych i łączności, pomieszczeń, wyposażenia, sprzętu, urządzeń p.poż., odzieży specjalnej, umundurowania, środków transportowych i ćwiczeń,
38.rozliczanie kierowców OSP z pobieranego paliwa, olejów, części zamiennych oraz wypłacanie ryczałtów za udział w akcjach p.poż.,
39.prowadzenie spraw z zakresu działania antykryzysowego,
40.przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
41.zwalnianie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej (reklamowanie żołnierzy rezerwy pracowników urzędu).

Akapit nr 2 - brak tytułu

Referatem kieruje bezpośrednio Sekretarz Gminy – P. Leszek Wilk nr wewn. 17
Do zadań referatu organizacyjno-prawnego należy:
     
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-07-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-07-10 14:35:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-07-10 14:35:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Mormul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-06-09 12:17:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2448 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony