ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa

Informacja ogłoszona dnia 2003-07-10 11:27:42 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

a - w zakresie gospodarki komunalnej:-przygotowywanie rocznych i wieloletnich projektów planów inwestycyjnych i remontowych obiektów komunalnych,

-nadzór nad kształtowaniem i utrzymaniem komunalnych terenów zielonych w mieście,

-nadzór nad utrzymaniem cmentarzy komunalnych,

-kontrola i egzekwowanie właściwego stanu porządku, ładu i bezpieczeństwa na terenach komunalnych, posesjach prywatnych i innych,

-organizowanie programów i koncepcji rozwoju poszczególnych branż gospodarki komunalnej,

-nadzór nad wykonawstwem zadań remontowych obiektów komunalnych,

-przeprowadzanie przetargów na zamówienia publiczne,


b - w zakresie budownictwa:


-sporządzanie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – przygotowywanie projektów uchwał,

-udostępnianie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów tych planów do publicznego wglądu i popularyzacja ich treści,

-uzgadnianie projektu planu miejscowego z zainteresowanymi organami administracji rządowej oraz właściwymi organami wojskowymi i właściwymi organami podległymi Ministrowi Spraw Wewnętrznych,

-dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planu miejscowego i aktualizacji tego planu,

-wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do inwestycji o znaczeniu lokalnym, prowadzenie rejestru tych inwestycji,

-wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz uzgadnianie z właściwymi organami,

-wydawanie opi nii o terenie w oparciu o plan przestrzenny lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania,

-prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie budownictwa ogólnego przy pracach remontowych, wykonywanych w obiektach oświatowych, kultury, gospodarki komunalnej, drogownictwa i straży pożarnej,

-wydawanie postanowień o podziale działek,

-przedmiarowanie i kosztorysowanie robót budowlanych realizowanych przez gminę,

-rozliczanie zakończonych inwestycji i przekazywanie ich protokołem PT do referatu finansowo-podatk owego,
-prowadzenie ewidencji zabytków ruchomych i nieruchomych na terenie gminy Kietrz,


c – w zakresie drogownictwa:


-budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg lokalnych, miejskich oraz planowanie i finansowanie tych zadań,

-wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowymi obiektów nie związanych z gospodarką drogową i na zajmowanie pasa drogowego oraz przywrócenie tych dróg do stanu pierwotnego,

-przygotowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach lokalnych i miejskich,

-ustalenie miejsc, w których pobiera się opłaty za parkowanie pojazdów – dotyczy dróg lokalnych i miejskich,

-kontrola i ocena stanu nawierzchni ulic i chodników, stanu oznakowania poziomego i pionowego oraz stanu oświetlenia ulic,

-ustalenie warunków stosowania środków chemicznych na ulicach, placach i innych drogach publicznych oraz wprowadzanie odstępstw w tym zakresie – ścisła współpraca ze stanowiskiem ds. ochrony środowiska.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Referatem kieruje kierownik – P. Tomasz Watras, nr wewn. 33.
Do zadań referatu gospodarki komunalnej, budownictwa i drogownictwa należy:
     
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-07-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-07-10 11:27:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-07-10 11:27:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bożena Rostek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-17 10:45:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2606 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony