ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Akapit nr 1 - brak tytułu

L.p.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych , wniosek o ustalenie programu dostawczego.
1.
Numer wpisu
12
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Ustalenie warunków zabudowy dotyczącego zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalno-produkcyjnego polegającego na zamontowaniu instalacji urządzeń do tłoczenia oleju na zimno na działce nr 359 w Nasiedlu przy ulicy Pocztowej 12
 
3.
Znak sprawy
WKB 7331/12/2005
4.
Data złożenia
22.03.2005r.
5.
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, Regon)
“NAPUS-OIL” s.c. B.Błachowicz , M.Bednarczyk Nasiedle ul.Pocztowa 12
48-130 Kietrz
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
-kopia mapy zasadniczej z terenem inwestycji w skali 1 ; 1000
7.
Nazwa organu– adresata wniosku
Urząd Miejski Kietrz
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miejski Kietrz; Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa; pokój nr 2; tel. 485 43 56 w. 32
9.
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
 
10.
Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
 
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
 
12.
Uwagi
 
 
Publicznie Dostępny Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie.
L.p.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1.
Numer wpisu
12
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjno-mieszkalnego, tj. zamontowania instalacji urządzeń dla tłoczenia oleju na zimno, na działce nr 359, w Nasiedlu.
3.
Znak sprawy
WKB 7331/12/2005
4.
Data
01.12.2004r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie
Burmistrz Kietrza
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
NAPUS-OIL. s.c. B. Błachowicz, M. Bednarczyk, Nasiedle, ul. Pocztowa nr 12, 48-130 Kietrz
7.
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia
WKB 7331/12/2005
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miejski Kietrz, Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa, pokój nr 21; tel. 485 43 56 w 32
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
Decyzja pozytywna.
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
 
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
 
12.
Uwagi
Publicznie Dostępny Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie.
L.p.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1.
Numer wpisu
1
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu położonego w miejscowości Piszcz dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie fermy krów w Pilszczu na 1000 stanowisk.
3.
Znak sprawy
WKB 7331/29/2004
4.
Data
01.12.2004r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie
Burmistrz Kietrza
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Kombinat Rolny Kietrz Sp.z o.o.,48-130 Kietrz ul.Zatorze 2
7.
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia
1
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miejski Kietrz, Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa, pokój nr 21; tel. 485 43 56 w 32
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
 
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
 
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
 
12.
Uwagi
 
Publicznie Dostępny Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie
 
L.p.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych , wniosek o ustalenie programu dostawczego.
1.
Numer wpisu
1
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
ustalenie warunków zabudowy na przebudowę i rozbudowę fermy krów na 1000 stanowisk w Pilszczu na działce nr 44/68
3.
Znak sprawy
WKB 7331/29/1/04
4.
Data złożenia
28.05.2004r.
5.
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, Regon)
Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o 48-130 Kietrz ul. Zatorze 2
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
  • kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
  • koncepcja budowy fermy
  • wypis z rejestru gruntów
  • raport oddziaływania na środowisko
7.
Nazwa organu– adresata wniosku
Urząd Miejski w Kietrzu
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miejski w Kietrzu
Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa pokój nr 21, tel.4854356 w.32
9.
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
wydanie decyzji nr 29
znak sprawy WKB 7331/29/04
10.
Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
 
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
 
12.
Uwagi
 
 
Publicznie Dostępny Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie
 
L.p.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych , wniosek o ustalenie programu dostawczego.
1.
Numer wpisu
4
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Ustalenie zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie garażu murowanego o wymiarach 3,0x5,0 m na działce nr 1787/3 położonej w Kietrzu przy ulicy Głubczyckiej 3a
3.
Znak sprawy
WKB 7331/18/2003
4.
Data złożenia
02.09.2003r.
5.
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, Regon)
Pan Marian Szymański
Kietrz, ul. Głubczycka 3a/2
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
-kopia mapy zasadniczej z terenem inwestycji i obszarem jej oddziaływania w skali 1:1000
7.
Nazwa organu– adresata wniosku
Urząd Miejski Kietrz
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miejski Kietrz, Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa, pokój nr 21, tel. 485 43 56 w 32
9.
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji WKB/18/2003
10.
Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
 
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
 
12.
Uwagi
 
 
 
L.p.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1.
Numer wpisu
4
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie garażu murowanego o wymiarach 3,0x5,0 m na działce nr 1787/3 położonej w Kietrzu przy ulicy Głubczyckiej 3a
3.
Znak sprawy
WKB 7331/18/2003
4.
Data
09.09.2003r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie
Burmistrz Kietrza
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Pan Marian Szymański
Kietrz, ul. Głubczycka 3a/2
7.
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia
4
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miejski Kietrz, Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa, pokój nr 21; tel. 485 43 56 w 32
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
 
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
 
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
 
12.
Uwagi
 
 
 
Publicznie Dostępny Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie
 
L.p.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych , wniosek o ustalenie programu dostawczego.
1.
Numer wpisu
5
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na przebudowie garażu trzystanowiskowego-budynek parterowy, murowany o powierzchni 13,30 x 11,20 m na działce nr 1816/2 w Kietrzu przy ulicy Wieżowej
3.
Znak sprawy
WKB 7331/19/2003
4.
Data złożenia
12.09.2003r.
5.
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, Regon)
Państwo Krzysztof i Katarzyna Gawrońscy
Kietrz, ul. Ogrodowa 12
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
-kopia mapy zasadniczej z terenem inwestycji i obszarem jej oddziaływania w skali 1:500
7.
Nazwa organu– adresata wniosku
Urząd Miejski Kietrz
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miejski Kietrz; Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa; pokój nr 21; tel. 485 43 56 w 32
9.
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji WKB/19/2003
10.
Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
 
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
 
12.
Uwagi
 
 
 
L.p.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1.
Numer wpisu
5
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na przebudowie garażu trzystanowiskowego-budynek parterowy, murowany o powierzchni 13,30x11,20 m na działce nr 1816/2 w Kietrzu przy ulicy Wieżowej
3.
Znak sprawy
WKB 7331/19/2003
4.
Data
17.09.2003r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie
Burmistrz Kietrza
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Państwo Krzysztof i Katarzyna Gawrońscy
Kietrz, ul. Ogrodowa 12
7.
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia
5
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miejski Kietrz; Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa; pokój nr 21; tel.485 43 56 w 32
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
 
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
 
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
 
12.
Uwagi
Publicznie Dostępny Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie
 
L.p.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych , wniosek o ustalenie programu dostawczego.
1.
Numer wpisu
6
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegających na budowie budynku garażu z budynkiem gospodarczym-murowanych o powierzchni 3,50x10,00 m na działce nr 2429 w Kietrzu przy ulicy Kołłątaja 13
3.
Znak sprawy
WKB 7331/20/2003
4.
Data złożenia
15.09.2003r.
5.
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, Regon)
Pan Zdzisław Dudek
Kietrz, ul. Kołłątaja 13
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
-kopia mapy zasadniczej z terenem inwestycji i obszarem jej oddziaływania w skali 1:500
7.
Nazwa organu– adresata wniosku
Urząd Miejski Kietrz
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miejski Kietrz; Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa, pokój nr 21; tel. 485 43 56 w 32
9.
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji WKB/20/2003
10.
Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
 
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
 
12.
Uwagi
 
 
 
L.p.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1.
Numer wpisu
6
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażu z budynkiem gospodarczym-murowanych o powierzchni 3,50x10,00 m na działce nr2429 w Kietrzu przy ulicy Kołłątaja 13
3.
Znak sprawy
WKB 7331/20/2003
4.
Data
18.09.2003r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie
Burmistrz Kietrza
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Pan Zdzisław Dudek
Kietrz, ul. Kołłątaja 13
7.
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia
6
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miejski Kietrz; Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa; pokój nr 21; tel. 485 43 56 w 32
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
 
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
 
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
 
12.
Uwagi
 
 
 
Publicznie Dostępny Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie
 
L.p.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych , wniosek o ustalenie programu dostawczego.
1.
Numer wpisu
7
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie zadaszenia placu składowego do składowania materiałów instalacyjnych o konstrukcji drewnianej pokrytej blachą o wymiarach 8,0x8,5 m na działce nr 878 w Kietrzu przy ulicy Raciborskiej w granicy działki nr 2058
3.
Znak sprawy
WKB 7331/21/2003
4.
Data złożenia
03.10.2003r.
5.
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, Regon)
Pani Irena Lachowicz
Kietrz, ul. Raciborska 41
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
-kopia mapy zasadniczej z terenem inwestycji i obszarem jej oddziaływania w skali 1:500
7.
Nazwa organu– adresata wniosku
Urząd Miejski Kietrz
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miejski Kietrz, Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa, pokój nr 21; tel. 485 43 56 w 32
9.
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji WKB/21/2003
10.
Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
 
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
 
12.
Uwagi
 
 
L.p.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1.
Numer wpisu
7
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie zadaszenia placu składowego do składowania materiałów instalacyjnych o konstrukcji drewnianej pokrytej blachą o wymiarach 8,0x8,5 m na działce nr 878 w Kietrzu przy ulicy Raciborskiej w granicy działki nr 2058
3.
Znak sprawy
WKB 7331/21/2003
4.
Data
06.10.2003r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie
Burmistrz Kietrza
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Pani Irena Lachowicz
Kietrz, ul. Raciborska 41
7.
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia
7
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miejski Kietrz; Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa; pokój nr 21; tel. 485 43 56 w 32
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
 
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
 
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
 
12.
Uwagi
Publicznie Dostępny Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie
 
L.p.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych , wniosek o ustalenie programu dostawczego.
1.
Numer wpisu
8
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Zmiana decyzji nr WKB 7331/12/2003 z dnia 24.06.2003r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczącego budowy domu jednorodzinnego wraz z przyłączami wodociągowym i energetycznym na działkach 2409 i 2410 w Kietrzu przy ulicy Kwiatowej.
3.
Znak sprawy
WKB 7331/22/2003
4.
Data złożenia
03.10.2003r.
5.
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, Regon)
Państwo Beata i Krzysztof Wnuk
Kietrz, Wojska Polskiego 7/4
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
-
7.
Nazwa organu– adresata wniosku
Urząd Miejski Kietrz
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miejski Kietrz; Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa; pokój nr 21; tel. 485 43 56 w 32
9.
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji WKB/22/2003
10.
Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
 
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
 
12.
Uwagi
 
 
 
L.p.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1.
Numer wpisu
8
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Zmiana decyzji nr WKB 7331/12/2003 z dnia 24.06.2003r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczącego budowy domu jednorodzinnego wraz z przyłączami wodociągowym i energetycznym na działkach 2409 i 2410 w Kietrzu przy ulicy Kwiatowej
3.
Znak sprawy
WKB 7331/22/2003
4.
Data
08.10.2003r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie
Burmistrz Kietrza
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Państwo Beata i Krzysztof Wnuk
Kietrz, ul. Wojska Polskiego 7/4
7.
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia
8
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miejski Kietrz; Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa; pokój nr 21; tel. 485 43 56 w 32
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
 
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
 
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
 
12.
Uwagi
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-05-12 15:10:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-05-12 15:10:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2004-05-12 17:10:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4480 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »