ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE Burmistrza Kietrza z dnia 16 marca 2020 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Leszek Wilk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-16 14:42:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Dereń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-16 14:43:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Dereń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-16 14:43:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
454 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA Z DNIA 27.02.2020 ROKU o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Dzierżysław.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 27.02. 2020roku.
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA
Z DNIA 27.02.2020 ROKU
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Dzierżysław.
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945, ze zm.) oraz na podstawie art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081, ze zm.), zawiadamiam, o podjęciu przez Radę Miejską w Kietrzu, uchwały Nr XVII/192/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław.
Granice obszaru objętego projektem planu określa załącznik graficzny, stanowiący integralną część ww. uchwały.
Ww. uchwała Nr XVII/192/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 stycznia 2020 roku wraz z załącznikiem graficznym, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego     w sołectwie Dzierżysław, jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, w Referacie Gospodarki Komunalnej,  Budownictwa i Drogownictwa, pokój nr 26, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych, pod numerem telefonu: 77 4854356, wew. 26.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej odc. dr. woj. 416 w Nowej Cerekwi

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Andrzej Ciura
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Ciura
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-03 14:55:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Dereń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-03 14:57:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Dereń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-03 14:57:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2882 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maciej Wróbel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Wróbel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-25 14:56:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Dereń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-25 14:56:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Dereń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-25 14:56:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3217 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kierz.

Akapit nr 1 - brak tytułu

WKB 6721.34.2016
Kietrz, dnia 04.11.2016 rok
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KIETRZA
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kierz.
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 21 ust.1, art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, art. 50, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353, z późn. zm.), zawiadamiam, o podjęciu przez Radę  Miejską w Kietrzu Uchwały NrXXVII/243/2016 z dnia 28 października 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, obejmującego obszar całego miasta w granicach obrębu ewidencyjnego. 

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza w sprawie twierdzenia braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie sieci wodociągowej relacji Nasiedle - Lubotyń - Gniewkowice"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Skulska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Skulska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-02 15:36:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Dereń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-02 15:37:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Dereń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-02 15:37:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5032 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA z dnia 22 czerwca 2016 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KIETRZA
z dnia 22 czerwca 2016 r.
 
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm[1].), w związku z uchwałą nr XXII/172/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 czerwca 2012 r., w sprawie podziału Gminy Kietrz na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz uchwałą nr XLII/332/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 marca 2014 r., w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Kietrz do stanu faktycznego, podaję do publicznej wiadomości: numery i granice okręgów wyborczych, liczbę wybieranych radnych oraz siedzibę Miejskiej Komisji Wyborczej – w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kietrzu zarządzonych na dzień 4 września 2016 r.
 
 
 
Nr
okręgu
 
Granice okręgu
Liczba
wybieranych
radnych
 
1
 
 
 
Kietrz
ul. B. Głowackiego
 
1
 
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w pok. 25 (duża sala konferencyjna) Urzędu Miejskiego w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz, tel. 77/4854356-8, fax 77/485-43-59.
 
 
 
 
BURMISTRZ KIETRZA
/ - / KRZYSZTOF ŁOBOS
 
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz. 889, Nr 171 poz. 1016 i Nr 217 poz. 1281; z 2012 r., poz. 849, 951 i 1529 ; z 1014 r., poz. 179, 180 i1072;z 2015 r., poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Leszek Wilk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Leszek Wilk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-06-22 10:02:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Dereń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-06-22 10:02:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Dereń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-06-22 10:04:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7821 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Mazurczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Mazurczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-11 12:21:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Dereń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-11 12:21:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Dereń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-11 12:21:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6467 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. na budowę sieci wodociągowej w Kozłówkach na dziłakach nr 249/1, 250, 253/2, 254/2, 255/3, 256/1, 256/2, 274, 324/1, 324/2

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Mazurczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Mazurczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-11 12:19:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Dereń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-11 12:20:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Dereń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-11 12:20:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6411 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 28.12.2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę oświetlenia ulicznego na działce nr 432 w Wojnowicach

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza
 
z dnia 28.12.2015 r.
 
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę oświetlenia ulicznego na działce nr 432 w Wojnowicach

Nawigacja między stronami listy informacji