ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

2006

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Protokół kom. rewizyjnej - 28.12.2006 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu


Kietrz, dnia 28 grudnia 2006 roku
 
Protokół Nr /2006
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 28 grudnia 2006 roku.
 
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 12,oo
Stan Komisji: 4 członków Obecnych: 3 członków; nieobecny – Jan Czekański
 
W posiedzeniu uczestniczą: - Burmistrz Kietrza - Skarbnik Gminy
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji, Stanisław Antoszczyszyn, powitał zebranych i przedstawił temat spotkania, którym jest zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miejskiego na rok 2006.
Komentarz do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy omawiając szczegółowo konieczne zmiany, poinformowała o przyczynach zdjęcia 60 tys. zł z planu dochodów, o propozycjach tworzenia funduszy sołeckich a także o zniesieniu, z nowym rokiem, znaków opłaty skarbowej; opłata ta będzie uiszczana „na kwit”.
W dodatkowym komentarzu Burmistrz Kietrza przedstawił kwestie związane z pobytem ludzi w domach pomocy społecznej, za który gmina musi płacić część kosztów – staje się to powoli plagą. Poinformował również o planach tworzenia klas integracyjnych dla dzieci objętych dotychczas nauczaniem indywidualnym – pozwoli to ograniczyć wydatki na indywidualne nauczanie. W wyniku dyskusji, w głosowaniu jawnym, przyjęto jednogłośnie pozytywną opinię o projekcie uchwały.
Z kolei komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyznawania nauczycielom dodatków i zgłosiła propozycję stawek dodatku za wychowawstwo w stałych kwotach, w wysokości: - 15 zł – dla wychowawcy klasy liczącej do 16 uczniów, - 25 zł – dla wychowawcy klasy liczącej 0d 17 do 24 uczniów, - 35 zł – dla wychowawcy klasy liczącej powyżej 24 uczniów, Propozycję tę przyjęto jednogłośnie i zobowiązano Przewodniczącego komisji do przedstawienia jej na sesji Rady.
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji przedstawił pismo Związku Powiatów Polskich będące ofertą zakupu komputerów oraz komputerów przenośnych na potrzeby radnych i szkół w ramach programu „Polska szkoła w UE – Program wyrównywania szans”. Komisja nie uznała za konieczny zakup komputerów dla radnych – pismo należy przekazać do Ref. Oświaty celem poinformowania szkół o ofercie.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 15,oo.
Protokołowała: A. Skalska
 
Przewodniczący Komisji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-02-14 12:09:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-02-14 12:11:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-02-14 13:11:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2435 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół kom. miejskiej i rewizyjnej - 15.12.2006 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROTOKÓŁ Nr 1/2006
Posiedzenia Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług
oraz Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 15 grudnia 2006r.
 
Posiedzenie rozpoczęto o godz.13.oo
Stan komisji :
- miejskiej 4 członków ; obecnych 4 czł.
- rewizyjnej 4 członków ; obecnych 4 czł.
 
W posiedzeniu uczestniczą
- Burmistrz Kietrza Przewodniczący RM Skarbnik gminy
Przedstawiciele firmy „Gamar” z Jastrzębia Zdroju
 
Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji Miejskiej Andrzej Wojtowicz, powitał wszystkich przybyłych i przedstawił tematykę posiedzenia – jak w zawiadomieniu, proponując jednocześnie zmianę, mając na uwadze przybyłych gości z propozycją złożenia oferty na budowę elektrowni wiatrowej- członkowie komisji nie wnieśli sprzeciwu.
A.Wójtowicz przywitał ponownie gości i zaproponował, aby przybliżyli członkom komisji temat, z którym przybyli na posiedzenie. Jeden z przedstawicieli firmy powitał wszystkich obecnych podziękował władzom gminy za zaproszenie przystępując do wyjaśnienia tematu ;
Gmina Kietrz jest rejonem gdzie ich firma chciałaby rozpocząć budowę elektrowni wiatrowej- konkretnie północna część Kietrza. Planowana jest budowa trzech turbin o mocy 3 mgvat każda. Są to maszyny duńskiej firmy „Westa”. Prace przy budowie elektrowni będą trwały ok. 2. lat . Przez cały rok będą musiały być przeprowadzane pomiary wiatru. Teren zajęty pod inwestycję będzie niewielki ok. 1 ara ., kable będą puszczone pod ziemią , transformatory wprowadzone windą pozostaną w środku . Drogi dojazdowe na pola w pobliżu których będzie budowana elektrownia będą utwardzone. Pozwolenie na budowę jest warunkiem uzyskania środków z funduszy. 1 mgv równy jest milionowi kosztu inwestycji. Dla gminy taka inwestycja wiąże się z dużymi korzyściami finansowymi ponieważ podatek gruntowy roczny wyniesie 2% wartości inwestycji.
J.Matela – jako gmina będziemy musieli sporządzić miejscowy szczegółowy plan zagospodarowania , aby procedura do rozpoczęcia uwarunkowań pod inwestycję była prostsza.
Przedst..firmy – gmina Kietrz zaistnieje w mediach jako prekursor takich inwestycji na tych terenach , wcześniej oczywiście będą prowadzone rozmowy z mieszkańcami celem przybliżenia i rozpropagowania tematu . Np. 1 turbina jest w stanie wyprodukować 60 tyś. kw/h , 3 turbiny mogą zaopatrzyć obecne zapotrzebowanie szczytowe w naszej miejscowości. Jeśli Gmina wyrazi zgodę i zainteresowanie na realizację inwestycji jednym z pierwszych kroków poczynionych przez firmę będzie postawienie masztu pomiarowego, który przez rok będzie pobierał wielkość i siłę wiatrów na tym terenie, aby w przyszłości można było ustalić rozpiętość łopat i zastosować wysokość turbiny. Liczymy na dużą życzliwość mieszkańców gminy i pomoc ze strony władz .Koszty związane ze zmianą w planie zagospodarowania pokryte zostaną przez inwestora . Przew. komisji miejskiej zaproponował przegłosować propozycję firmy” Gamor” predysponującą ich do podjęcia działań zmierzających do budowy elektrowni wiatrowej. W głosowaniu jawnym oferta firmy została zaopiniowana pozytywnie przy jednym gł. przeciwnym.
 
Ad.2. Projekt budżetu.
P.Duda – remont ul.Zielonej nie został zakończony pieniądze były w tym roku na ten cel zaplanowane, chciałby wiedzieć czy w przyszłym roku znajdą się pieniądze w budżecie na zakończenie remontu.
J.Matela – liczymy na pieniądze ze SPORU w związku z tym może z nowym rokiem w miarę możliwości zrobimy zmiany w budżecie wpisując remont ulicy Zielonej.
A.Wójtowicz wniósł propozycję przegłosowania tematu , czy jeśli znajdą się pieniądze w przyszłym roku będzie dokonana zmiana zapisu w budżecie i będzie kontynuowany remont ul.Zielonej . W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie głosowali za przyjęciem tego wniosku.
F.Sobczuk – proponuje ,aby dopisać w pkt.II Dz.600 transport i łączność- budowę drogi transportu rolnego
Z.Roik – uważa ,że zyski z tytułu uzyskania dróg Agencja powinna przeznaczyć na budowę drogi – jest to kwota ok. 600 tyś.
J.Matela – przejęliśmy działki pod drogami, ale nie przejęliśmy urządzeń znajdujących się na tych drogach np. kanalizacja. Trudno nam jest udokumentować, że działki są nasze. Za wodociąg i samochód spodziewamy się 508 tyś. Z tych pieniędzy, na najbliższej sesji, wydzielimy 100 tys. na modernizację tych dróg i może uda nam się ten problem w przyszłości rozwiązać zupełnie, poza tym 30.tyś na ul. Zieloną.
S.Antoszczyszyn – 200 m. drogi jest do skończenia w Wojnowicach koszt ok.20 tyś.
J.Matela – można to zrobić w ramach zadania -Remont dróg po zimie. Wniosek S. Antoszczyszyna komisja, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie.
S.Antoszczyszyn – uważa ,że należałoby zaplanować jakąś kwotę na dożynki , które prawdopodobnie miałyby się odbyć w Ludmierzycach.
J.Matela – wieś do tej pory nie wyraziła chęci na organizację dożynek u siebie, temat jest otwarty.
W głosowaniu jawnym, komisja projekt budżetu zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie.
 
Ad.3 Sprawy bieżące.
Opłata targowa. J.Matela – w opłacie targowej jest propozycja, aby pobierać opłatę za zajmowane stanowisko wg metraża , a w najbliższej przyszłości nasze targowisko cywilizować . W głosowaniu jawnym, obie propozycje poddane do zaopiniowania komisjom dotyczące opłaty targowej i opłaty administracyjnej , zostały przyjęte jednogłośnie.
J.Matela – przedstawił komisji do zaopiniowania projekt uchwały reg. wynagr. nauczycieli . Po krótkiej dyskusji w głosowaniu projekt zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
T.Grabczyński – proponuje, aby sprawdzić firmę budującą elektr. wiatrowe i postarać się o opinię z gmin gdzie takie wiatraki stoją .
A.Wójtowicz – opustoszały kiosk przy ul.Fabrycznej stał się miejscem rozpust , czy nie można by było zmusić właściciela do rozbiórki tego obiektu.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz.15.3o.
Protokołowała E.Cyrupa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-02-14 12:07:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-02-14 12:11:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-02-14 13:11:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2507 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół kom. wiejskiej i mieszkaniowej - 13.12.2006 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu


Kietrz, dnia 13 grudnia 2006 roku
 
Protokół Nr 1/2006
wspólnego posiedzenia Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi
oraz Komisji ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych
w dniu 13 grudnia 2006 roku.
 
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 13,oo.
Stan komisji:
- wiejskiej – 5 członków; obecnych – 5
- mieszkaniowej – 5 członków; obecnych – 4 -nieobecny – H. Lechowicz
 
W posiedzeniu uczestniczą:
- Wiceprzewodniczący RM
- Skarbnik Gminy
- Zastępca Burmistrza
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji mieszkaniowej, Piotr Duda, powitał zebranych i przedstawił następujący porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2007 rok
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie opłat: targowej i administracyjnej.
3. Sprawy bieżące
 
Do porządku obrad nie wniesiono uwag.
 
Ad. 1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2007 – radni otrzymali materiały. Temat przedstawiła Skarbnik Gminy poczynając od wyjaśnienia znaczenia niektórych pojęć użytych w materiałach (dochody, przychody, wydatki, rozchody) a następnie omówiła szczegółowo kolejne działy i rozdziały.
- K. Tracz – nowi radni, w kampanii wyborczej, poczynili względem wyborców pewne zobowiązania ale nie mieli czasu na zgłoszenie stosownych wydatków do budżetu gminy,
- Z. Roik – tryb i terminy opracowywania budżetu narzuca ustawa i nie mamy wpływu na to, że w roku wyborów kolidują z kalendarzem wyborczym, niemniej budżet, nawet uchwalony, nie jest zamknięty, ulega zmianom w ciągu roku toteż radni zawsze mają możliwość wprowadzenia nowych zadań muszą jednak wskazać źródła ich pokrycia. Tu również omówiła sprawy związane z ulgą inwestycyjną udzieloną Kombinatowi,
- A. Taratuta - aby ściągnąć pieniądze z zewnątrz trzeba mieć udział własny – skąd gmina bierze na to środki,
- Z. Roik – konieczne są środki zastępcze w postaci kredytów prefinansowych; finalizacja zwrotu naszych wkładów trwa bardzo długo. Przedstawiła zadania wykonane ze środków unijnych a także objaśniła wydatki na OSP i poinformowała, że wydatki na sport zawarte są w rezerwie budżetowej – kwota rezerwy stanowi, maksymalnie, 1% dochodów,
- T. Grabczyński – wnosi, aby w przyszłorocznym budżecie zabezpieczyć pulę środków na dotacje na projekty z odnowy wsi,
- Z. Roik – najpierw należy tę sprawę przedyskutować z koordynatorem odnowy wsi i przygotować konkretny wniosek,
- K. Tracz – wnosi, aby środki przewidziane na wykonanie nawierzchni ul. Głowackiego (odnoga), przeznaczyć na wykonanie nawierzchni drogi biegnącej od ul. Okopowej do ul. Wojska Polskiego (obok pijalni P. Jaworka) i na tą drogę skierować ruch ciężkich pojazdów (zamiast Traugutta – Krasińskiego),
- Z. Roik – najpierw musimy sprawdzić czyja jest ta droga, a ponadto na odnogę ul. Głowackiego wykonany jest już projekt, Innych uwag nie wniesiono. W głosowaniu jawnym pozytywną opinię o projekcie budżetu przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie opłat: targowej i administracyjnej – radni otrzymali materiały.
W komentarzu do projektu uchwały Skarbnik poinformowała, że na rok przyszły nie proponuje się zmian stawek należnych gminie podatków, nie proponuje się również obniżenia ceny żyta dla potrzeb naliczenia podatku rolnego; pod rozwagę radnych proponuje się zmianę sposobu naliczania stawek opłaty targowej – wysokość stawki zależeć będzie w głównej mierze od przestrzeni zajmowanej pod stoisko. Poinformowała jednocześnie, że w roku przyszłym gmina zamierza poprawić warunki handlu na targowisku stąd też nowe opłaty weszłyby w życie w kwietniu 2007 roku. Do projektu nie wniesiono uwag. Opinię pozytywną przyjęto 7 głosami za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się.
Z kolei Skarbnik przedstawiła propozycję stawek opłaty administracyjnej – proponuje się, jak dotychczas opłatę w kwocie 35 zł za wypis lub wyrys 1 działki oraz, dodatkowo, 5 zł za każdą kolejną działkę objętą wnioskiem. Do projektu nie wniesiono uwag. Opinię pozytywną przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. 3. Sprawy bieżące.
- T. Grabczyński – czy jest możliwe, aby posiedzenia komisji odbywały się nie wcześniej jak o godz. 14,oo.
- Z. Roik – teoretycznie tak, jednak nie zawsze jest to możliwe ze względu na ilość (obszerność) materiałów do przeanalizowania a także dostęp do pracowników i dokumentów,
- A. Suchecki – w Chróścielowie, na skrzyżowaniu z drogą do RSP, zniknął znak ustanawiający pierwszeństwo przejazdu, natomiast w Nowym Dworze ustawiono znak informujący, że tamtejsza droga nie będzie objęta zimowym utrzymaniem – może to utrudnić, bądź uniemożliwić choćby dowóz dzieci do szkół,
- K. Tracz – na ul. Niepodległości brak oznakowania przejść dla pieszych natomiast na osiedlu Krotoszyn nie świecą lampy,
- D. Zajda – w Lubotyniu, między jego posesją a sklepem brak kratki ściekowej
- R. Rybak – po opadach na jezdni ul. Niepodległości tworzą się kałuże, przejeżdżające pojazdy ochlapują przechodniów oraz ściany i okna budynków,
- A. Taratuta – prosi aby na cmentarzu w Pilszczu miast 2 małych ustawić 1 duży kontener,
- K. Tracz – wnosi aby zorganizować prace interwencyjne w celu oczyszczenia alei parkowej z zakrzaczenia i samosiewów. Innych uwag nie wniesiono.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 15,oo.
Protokołowała: A. Skalska
 
Przewodniczący Komisji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-02-14 12:04:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-02-14 12:11:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-02-14 13:11:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2572 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół kom. rewizyjnej - 01.12.2006 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu


Kietrz, dnia 01 grudnia 2006 roku
 
PROTOKÓŁ Nr 1/2006
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 01 grudnia 2006 roku.
 
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 14,oo.
Stan Komisji: 4 członków Obecnych: 4 członków
 
W posiedzeniu uczestniczą:
- Przewodniczący Rady Miejskiej
- Skarbnik Gminy
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji P. Stanisław Antoszczyszyn, powitał zebranych i przedstawił temat posiedzenia, którym jest zaopiniowanie projektu uchwały o zmianie budżetu gminy na rok 2006. Jest to uchwała generalnie czyszcząca budżet choć do końca roku jeszcze mogą być drobne korekty – zostaną przedstawione na ostatniej sesji w bieżącym roku.
Ponieważ materiały merytoryczne dostarczono członkom komisji w dniu posiedzenia, Skarbnik Gminy bardzo szczegółowo omówiła każda pozycję budżetu ulegającą zmianie przedstawiając jednocześnie merytoryczne uzasadnienie proponowanych zmian a także udzielając wyczerpujących odpowiedzi na kwestie poruszone przez członków komisji.
W dyskusji poruszono również sprawy instalacji punktów świetlnych do końca roku, dyskutowano też o przyczynach rezygnacji w roku bieżącym z wymiany ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilszczu – tej sprawy P. Skarbnik nie była w stanie wyczerpująco wyjaśnić.
Przewodniczący Komisji zaproponował przyjęcie pozytywnej opinii o projekcie uchwały – w głosowaniu jawnym przyjęto ją jednogłośnie. W sprawach bieżących obecny na posiedzeniu Przewodniczący Rady omówił raz jeszcze sprawy związane ze składaniem przez radnych oświadczeń majątkowych. Skarbnik Gminy zdementowała pogłoski o likwidacji gabinetu rehabilitacyjnego Caritas – jak co roku, również w roku przyszłym, Gmina będzie dotować tę działalność.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 15,oo.
Protokołowała: A. Skalska
 
Przewodniczący Komisji
Stanisław Antoszczyszyn

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-02-14 12:00:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-02-14 12:11:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-02-14 13:11:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2561 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół kom. miejskiej - 20.09.2006 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 20 września 2006 roku

PROTOKÓŁ Nr /2006
posiedzenia Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług
Rady Miejskiej w Kietrzu
w dniu 20 września 2006 roku.
 
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 13,oo
Stan Komisji: 5 radnych; obecnych: 4 radnych
Nieobecny: S. Idzi
W posiedzeniu uczestniczą: - Burmistrz Kietrza - Komendant Straży Miejskiej Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Leszek Wilk, powitał zebranych i przedstawił tematykę posiedzenia – jak w zawiadomieniu.
 
Ad. 1. Zaopiniowanie wniosku mieszkańców ul. Żymierskiego – radni otrzymali materiały.
W wyniku analizy wniosku i oceny własnej członków komisji uznano, iż wniosek jest bezzasadny. Komisja nie widzi potrzeby ograniczenia prędkości poniżej dozwolonej w obszarze zabudowanym. Z poczynionych obserwacji wynika, że ruch ciężkich pojazdów jest sporadyczny, nawet incydentalny, a nadto nowa nawierzchnia drogi nie uzasadnia potrzeby wprowadzenia wnioskowanych ograniczeń. W głosowaniu jawnym komisja, jednogłośnie, negatywnie zaopiniowała wniosek.
Ad. 2. Zaopiniowanie wniosku P. Jana Pączko – radni otrzymali materiały.
W wyniku analizy wniosku, merytorycznej oceny sytuacji na tej drodze przedstawionej przez Komendanta Straży Miejskiej (powstałej w wyniku wizji lokalnej dokonanej przy udziale merytorycznych pracowników urzędu gminy), oraz konfrontacji z mapą geodezyjną ustalono, iż jest to droga dojazdowa do pól rolników, o szerokości co najmniej 4 metrów i porządnie utwardzona. Nie stwierdzono zagrożenia, że korzystające z niej pojazdy i maszyny rolnicze mogą powodować zniszczenia znajdujących się przy niej posesji. W tym stanie rzeczy, uznając, że nie można ograniczać rolnikom dostępu do pól, Komisja, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, negatywnie zaopiniowała wniosek.
Ad. 3. Organizacja ruchu na targowisku miejskim.
Sytuację na targowisku przedstawił Komendant Straży Miejskiej – targowisko rozrasta się niejako samoistnie, przybywa handlujących, niezbędne jest więc uporządkowanie i udrożnienie ruchu na placu targowym a także ograniczenie wielkości stoisk. Komisja zgodziła się z argumentacją Komendanta i ustaliła, że: • doraźnie niezbędne jest umożliwienie przejazdu do ul. Długiej wycięcie żywopłotu, obniżenie krawężników itp.), • zapewnienie środków w przyszłorocznym budżecie na uporządkowanie targowiska, co najmniej w kwocie inkasowanych opłat, • podzielenie targowiska na sektory: przemysłowy i rolniczy (tu przenieść handlujących przy chodniku wzdłuż ul. Matejki, • na targowisku wykonać boksy ograniczające wielkość stoisk – pozwolą one również uporządkować sprawy odpłatności za stoisko. Powyższe ustalenia przyjęto, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.
Ad. 4. Sprawy bieżące.
- A. Woniakowska – wnosi, aby w wieloletnim planie ująć zadanie „wykonanie przepustu na ul. Krasickiego w Pilszczu” - wnosi również o rozważenie możliwości zelektryfikowania cmentarza w Pilszczu,
- J. Matela – gmina nie może finansować zadań na obiektach nie będących jej własnością; cmentarz w Pilszczu jest własnością parafialną,
- A. Woniakowska – dotychczas, mimo zobowiązań, nie wykonano przepustu koło Jasiulków,
- J. Matela – nie zlecono wykonania projektu ze względu na brak środków, zamierzamy wykonać rowek przy pomocy pracowników interwencyjnych,
- J. Podkalicki – dotychczas nie wykonano przepustu pod drogą w Kozłówkach,
- J. Matela – złożyliśmy zlecenie u P. Chojny, opóźnienie wynika prawdopodobnie z nadmiaru zleceń u wykonawcy,
- J. Podkalicki – na ul. Raciborskiej przydałoby się postawić fotoradar,
- R. Pasikowski – obecnie nie jest to możliwe,
- J. Matela – skierujemy pismo o częstszą kontrolę prędkości na tej ulicy,
- A. Wójtowicz – przy okazji równania i utwardzania odnogi ul. Kościuszki można by zrobić to samo na odgałęzieniu ul. Głowackiego.
Innych uwag nie wniesiono.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 14,oo.
Przewodniczący Komisji Leszek Wilk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-02-14 11:57:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-02-14 12:11:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-02-14 13:11:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2457 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Maj 2006

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia  12  maja  2006 roku
 
 
 
 

Protokół Nr               /2006

 
 posiedzenia Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług  Rady Miejskiej w Kietrzu w dniu  12  maja   2006 roku.
 
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 14,oo.
 
Stan komisji: - miejskiej – 5 członków; obecnych – 3 członków
 
Nieobecni: Stanisław Idzi oraz Jan Podkalicki
 
W posiedzeniu uczestniczą: - Burmistrz Kietrza
-         Zastępca Burmistrza
 
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji miejskiej – Leszek Wilk – powitał zebranych i przedstawił porządek obrad.
 
Ad. 1. Zaopiniowanie planu remontów budynków mieszkalnych przez „Hydrokan” w 2006 roku.
 
Burmistrz Kietrza przedstawił radnym do wglądu plan remontów na wspólnotach mieszkaniowych oraz plan remontów pozostałych budynków będących mieniem gminy na rok 2006 przesłany przez „Hydrokan” do zatwierdzenia.
 
Komisja, po przeanalizowaniu planu, pozytywnie zaopiniowała w całości plan dotyczący remontów z udziałem wspólnot mieszkaniowych, natomiast w odniesieniu do remontów, których pełny koszt ponosi gmina, przyjęto również pozytywną opinię z zastrzeżeniem, iż winno się to odbywać w miarę posiadanych środków i przy uwzględnieniu priorytetów (dachy, kominy itp.)
 
Ad. 2. Ustalenie działań dotyczących remontu budynku urzędu miejskiego.
 
Burmistrz Kietrza przedstawił radnym dokumentacje projektową objaśniając i uzasadniając potrzebę proponowanych rozwiązań projektowych; przedstawił również zbiorcze zestawienie kosztów całego remontu informując przy tym, iż wszystko wskazuje na to, że nie otrzymamy środków unijnych na to zadanie. Może więc ustalić jakąś hierarchię celów i wybrać z projektu te elementy, które będziemy realizować w bieżącym roku we własnym zakresie lub przy pomocy preferencyjnego kredytu z BOŚ (np. termomodernizację).
Zastępca Burmistrza zwrócił uwagę, że na ten cel zaplanowano w budżecie (i uchwalono) środki pochodzące z kredytu.
 
Komisja zapoznała się z całością projektu i, biorąc pod uwagę uchwalony kredyt (400 tys. zł) i sugestię Burmistrza o możliwości poczynienia oszczędności w działalności urzędu, uznała za możliwe i pożądane zrealizowanie całości zaplanowanych prac.   
 
Ad. 3. Zaopiniowanie projektu zagospodarowania działek w obrębie posesji ul. Głubczycka 10, 18 i 18a.
 
Burmistrz Kietrza przedstawił projekt zagospodarowania działek przy wymienionych posesjach, który jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego miasta i zawiera konieczne elementy tj. wydzielone działki pod garaże, plac zabaw dla dzieci i tereny rekreacyjne dla mieszkańców.
 
Komisja, po zapoznaniu się z projektem i uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień, pozytywnie zaopiniowała projekt zagospodarowania wymienionych działek. 
 
Ad. 4. Sprawy bieżące.
 
- A. Woniakowska – kiedy rozpocznie się remont dróg gminnych,
 
- J. Matela – rozstrzygnięto przetarg na remont dróg: do osiedla Wojnowice PGR oraz ulic Żymierskiego i Zielonej, nie znaleziono wykonawcy na mikrodywaniki (nikt nie stanął do przetargu), będą rozmawiać z Kędzierzynem, który robi to na gorąco, nie zna jednak kosztu tej metody, będą szukać innych rozwiązań. Ubytki połatane zostaną do połowy czerwca,
 
- A. Woniakowska – wnosi, aby wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie poszerzenia drogi Dzierżysław – Pilszcz,
 
- J. Matela – przygotuje wystąpienie i przekaże je Marszałkowi na spotkaniu w sprawie drogi 1/46.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 15,oo
Protokołowała: A. Skalska                               
                                                                        Przewodniczący Komisji
                                                                                   Leszek  Wilk  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-05-19 11:54:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-05-19 11:54:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-05-19 13:54:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2645 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Marzec 2006

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia  23  marca  2006 roku
 
 
 
 

Protokół Nr               /2006

 
wspólnego posiedzenia Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu w dniu  23  marca   2006 roku.
 
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 13,oo.
 
Stan komisji: - miejskiej – 5 członków; obecnych – 3 członków
                      - rewizyjnej – 4 członków; obecnych – 2 członków
Nieobecni: Marek Gawroński, Stanisław Idzi oraz Jan Podkalicki
 
W posiedzeniu uczestniczą: - Burmistrz Kietrza, Przewodniczący Rady Miejskiej , Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji, Skarbnik Gminy.  
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji miejskiej – Leszek Wilk – powitał zebranych i przedstawił porządek obrad.
 
Ad. 1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2005 r - radni otrzymali materiały 
Burmistrz Kietrza – ponieważ radni otrzymali wcześniej obszerne sprawozdanie cyfrowe i opisowe ogólnie przedstawił przebieg wykonania budżetu a następnie poprosił o uwagi, pytania i wnioski do przedłożonych materiałów.
 
W dyskusji poruszono między innymi kwestie: niepełnego wykonania wydatków na drogach publicznych gminnych, zakładach gospodarki mieszkaniowej, dokształcaniu nauczycieli, dyskutowano kwestie ulg z tytułu nabycia gruntów, ściągania zaległości w podatku od środków transportowych, zobowiązań niewymagalnych w dziale kultury a także rekompensat za utracone dochody.
 
Satysfakcjonujących informacji i odpowiedzi  na poruszone kwestie udzieliła Skarbnik Gminy natomiast Burmistrz, odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Komisji rewizyjnej, poinformował, że rozwiązano umowę z nierzetelnym i niefachowym wykonawcą remontu budynku przedszkola w Dzierżysławiu (po pożarze). Obecnie opracowywana jest nowa dokumentacja ponieważ przedszkole przeniesiono do budynku szkoły a w spalonym budynku wykonanych zostanie 6 mieszkań. O ich przeznaczeniu poinformuje w dalszej części posiedzenia przy omawianiu projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady.  Na wykonanie remontu rozpisany zostanie nowy przetarg. Koszty wykonanych już prac poniósł wykonawca.
 
Innych uwag nie wniesiono.
 
W głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.
 
Ad. 2. Zaopiniowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz radni otrzymali materiały 
 
Szczegółowy komentarz do regulaminu przedstawiła P. Jadwiga Wróbel  - kierownik referatu ochrony środowiska – przedstawiając po kolei wszystkie wprowadzone,  uwzględniające sugestie komisji, zmiany. Ponadto udzieliła wyjaśnień do poruszonych w dyskusji kwestii a także zobowiązała się dokonać uzupełnień w regulaminie poprzez:
- uwzględnienie cmentarzy w art. 10 ust.
- wprowadzenie do słowniczka określeń użytych w regulaminie pojęć „zwartej zabudowy” i „odpady budowlane”.
 
W głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjęto pozytywną opinię o regulaminie.
 
Ad. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady:
 
3.1. w sprawie zmiany budżetu miejskiego na 2006 rok -  radni otrzymali materiały  
Skarbnik Gminy omówiła projekt – w materiałach na sesję przekazano inną wersję, w międzyczasie wpłynęły dodatkowe zmiany, które ujęto w przekazanym dziś projekcie.
Przy okazji tych zmian Burmistrz Kietrza poinformował o propozycji sprowadzenia do gminy dwóch  polskich rodzin z Kazachstanu (potrzebni są lekarze). Na ten cel budżet województwa przeznacza spore kwoty (ponad 100 tys. na rodzinę), które będą pomocne przy remoncie budynku w Dzierżysławiu – w tym budynku dwa mieszkania będą przeznaczone dla repatriantów.
 
Komisje zaaprobowały propozycję.
 
Dyskutowano o nieskuteczności łatania nawierzchni dróg metodą wtryskową stwierdzając, że lepsze efekty daje mikrodywanik. Burmistrz zobowiązał się do uwzględniania, w przetargach, obu metod.
 
Projekt uchwały o zmianie budżetu zaopiniowano pozytywnie, jednogłośnie, i skierowano pod obrady Rady.
 
3.2. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich Nr 30 zbywanej na rzecz Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Ściborzycach Wielkich  radni otrzymali materiały 
Burmistrz skomentował projekt – jak w załączonych materiałach – prosząc komisje o propozycję wielkości procentowej ewentualnej bonifikaty.
W wyniku dyskusji komisje zaproponowały ustalenie bonifikaty w wysokości 90% ceny – ustalenie przyjęto jednogłośnie.
Projekt uchwały skierowano pod obrady Rady.
 
3.3. w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego dla działek będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach  radni otrzymali materiały 
 
Projekt skomentował Burmistrz Kietrza – jak w załączonych materiałach.
Do projektu nie wniesiono uwag – skierowano go pod obrady Rady.
 
3.4. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej  radni otrzymali materiały 
 
Projekt skomentował Burmistrz Kietrza – jak w załączonych materiałach – wnosząc o propozycje stawki, przy uwzględnieniu, że jej górna granica wynosi 50%  różnicy wartości nieruchomości.
Komisje zaproponowały stawkę w wysokości 40% wskazanej wartości i skierowały uchwałę pod obrady Rady.
 
Ad. 4. Sprawy bieżące.
 
- A. Wójtowicz – przedstawił projekt graficzny tablicy informacyjnej, która miałaby zastąpić nieestetyczną i niefunkcjonalną tablicę przed Urzędem,
 
- L. Wilk – młodzież Zespołu Szkół pali ledwie opuści mury szkoły demoralizując uczniów gimnazjum – prosi o spowodowanie interwencji policji np. w czasie długiej przerwy,
                     - w sklepie spożywczym na ul. Długiej sprzedano nieletniemu uczniowi alkohol i papierosy – konieczna jest interwencja,
                   - prosi o informację co do przeznaczenia terenu za restauracją „Ludowa”,
 
- J. Matela – dla tego terenu opracowano plan szczegółowy, wydzielono 22 pola garażowe które w pierwszym przetargu przeznaczone będą dla mieszkańców posesji ul. Głubczycka 18; w oficynie tej posesji przygotowywane są do sprzedaży trzy lokale,
 
- A. Woniakowska – prosi o wpisanie do wieloletniego programu inwestycyjnego remont przepustu przy ul. Krasickiego w Pilszczu,
                                       - prosi P. Burmistrza o interwencję w dyrekcji ZOZ w Raciborzu w sprawie skandalicznego potraktowania jej przez lekarkę oddziału pediatrycznego szpitala rejonowego w Raciborzu – tu opisała zaistniałą sytuację. W tej sprawie skierowała skargę do dyrekcji ZOZ niemniej prosi o dodatkową interwencję ponieważ potraktowaną ją w ten sposób dlatego, że jest mieszkanką gminy Kietrz co lekarka szczególnie podkreślała,
 
Burmistrz zobowiązał się do osobistej interwencji u Dyrektora ZOZ w Raciborzu.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 16,1o.
Protokołowała: A. Skalska
                                                                             Przewodniczący Komisji
 
 
                                                                              Kietrz, dnia 24  marca 2006 roku
 
 
PROTOKÓŁ   Nr            /2006
 
wspólnego posiedzenia Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi oraz Komisji ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych w dniu  24  marca  2006 roku.
 
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 12,oo
Stan Komisji: - wiejskiej – 5 członków; obecnych – 4 członków
                       - mieszkaniowej – 4 członków; obecnych – 3 członków
Nieobecni: S. Antoszczyszyn, S. Idzi
 
W posiedzeniu uczestniczą: - Burmistrz Kietrza, Z-ca Burmistrza, Wiceprzewodniczący Rady, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji.
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji wiejskiej – Paweł Beleć – powitał zebranych i przedstawił porządek obrad, który został przez komisje przyjęty.
 
Ad. 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok- radni otrzymali materiały. 
 
Krótki komentarz do przesłanych wcześniej materiałów przedstawił Burmistrz, są one dość obszerne poprosił więc ewentualne zapytania, uwagi i wnioski.
 
Przewodniczący komisji wiejskiej poprosił o skomentowanie wykonania dochodów z tytułu podatków w tym udzielone ulgi i odroczenia płatności.
 
W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że kwota ulg jest wysoka bo jest tu ulga dla Kombinatu (ustawowa) w kwocie 673 tys. złotych, ulgi dla osób fizycznych stanowią dużo mniejszą pozycję, zastosowano je z tytułu powiększenia gospodarstw. Wykazana ilość złożonych podań wydaję się duża ale jest to pozorne i wynika z obowiązku składania podań na każdą ratę z osobna.
 
Innych uwag nie wniesiono.
W głosowaniu jawnym, jednogłośnie, komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu.
 
Ponadto Skarbnik Gminy przedstawiła i skomentowała projekt uchwały o zmianie tegorocznego budżetu. Przesłany radnym w materiałach sesji projekt jest nieaktualny ponieważ doszły nowe dane, które należało ująć w uchwale. Skomentowała kolejno wszystkie zmiany, członkowie komisji otrzymali nowy, aktualny,  projekt.
 
Z kolei Burmistrz omówił sprawę remontu przedszkola w Dzierżysławiu – zrezygnowano z dotychczasowego, nierzetelnego, wykonawcy, postanowiono cały budynek przeznaczyć na mieszkania (6); aby uzyskać, przynajmniej częściowo, środki na remont, a także uwzględniając potrzeby kadrowe  GZLO proponuje sprowadzenie z Kazachstanu, w ramach repatriacji,  2 polskich rodzin. Stosowny projekt uchwały przekazano radnym w materiałach sesji.
 
Komisje przychyliły się do propozycji Burmistrza.
Pozytywnie zaopiniowano zmianę tegorocznego budżetu, projekt uchwały skierowano pod obrady sesji.
 
Ad. 2. Zaopiniowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz  - radni otrzymali materiały .
 
Kierownik ref. ochrony środowiska omówiła szczegółowo wszystkie zmiany wprowadzone do wcześniejszej wersji regulaminu, którą radni analizowali na poprzednich posiedzeniach. Projekt, którym radni dysponują obecnie zawiera sugestie i wnioski zgłoszone na poprzednich posiedzeniach, usunięto zauważone błędy i wprowadzono kosmetyczne poprawki. Jest on merytorycznie poprawny i zyskał pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach.
Na pytania radnych poinformowała również, że po uchwaleniu ogłoszony zostanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy (www.kietrz.pl) , zostanie rozprowadzony poprzez sołtysów, placówki handlowe, zarządców budynków; wykorzystane zostaną wszelkie możliwe sposoby aby  jego treść dotarła do szerokiej rzeszy odbiorców.
 
Komisje, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowały przedstawiony program.
 
Ad. 3. Sprawy bieżące – zaopiniowanie projektów uchwał -  radni otrzymali materiały.
 
Burmistrz Kietrza przedstawił następujące projekty uchwał:
 
3.1. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Ściborzycach  Wlk. Nr 30 zbywanej na rzecz Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Ściborzycach Wielkich – radni otrzymali materiały.
 
Komentarz do uchwały przedstawił Burmistrz Kietrza – jak w załączonych materiałach – prosząc komisję o zaproponowanie procentowej stawki bonifikaty ponieważ nieodpłatnie (jak we wniosku Parafii) oddać nie można.
 
Po krótkiej dyskusji komisje zaproponowały bonifikatę w wysokości 90% ceny i skierowały projekt uchwały pod obrady Rady.
 
3.2. w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego dla działek będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach -  radni otrzymali materiały.
 
Komentarz – jak w załączonych materiałach – przedstawił Burmistrz Kietrza.
 
Do projektu nie wniesiono uwag, zaopiniowano pozytywnie i skierowano pod obrady Rady.
 
3.3. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej -  radni otrzymali materiały.
 
Komentarz do projektu – jak w załączonych materiałach – przedstawił Burmistrz Kietrza.
 
W wyniku dyskusji komisje zaproponowały stawkę w wysokości 50%, projekt zaopiniowały pozytywnie i skierowały go pod obrady Rady.
 
Dyskutowano również o terminie i sposobach usuwania skutków zimy na drogach a także niefortunnym (skrzyżowanie ulic) miejscu ustawiania patrolu Straży Granicznej – stwarza to utrudnienia i jest niebezpieczne.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 14,oo
Protokołowała: A. Skalska
                                                                          Przewodniczący Komisji
 
 
 
 
 
Kietrz, dnia  04  kwietnia  2006 roku
 
 
 
 

Protokół Nr    34  /2006

 
 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu w dniu  04  kwietnia   2006 roku.
 
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 14,oo.
 
Stan komisji  rewizyjnej – 4 członków; obecnych – 3 członków
Nieobecny - Marek Gawroński
 
W posiedzeniu uczestniczą: - Burmistrz Kietrza, Z-ca Burmistrza, Skarbnik Gminy.
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji  – Andrzej Bednarski – powitał zebranych i przedstawił porządek obrad:
 
1.     Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miejskiego w Kietrzu za rok 2005 – sformułowanie wniosku absolutoryjnego.
2.     Sprawy bieżące.
 
Ad. 1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2005 rok – radni otrzymali materiały.
 
Burmistrz Kietrza – ponieważ radni otrzymali wcześniej obszerne sprawozdanie cyfrowe i opisowe ogólnie przedstawił przebieg wykonania budżetu a następnie poprosił o uwagi, pytania i wnioski do przedłożonych materiałów.
 
W dyskusji poruszono między innymi kwestie: niepełnego wykonania wydatków na drogach publicznych gminnych, zakładach gospodarki mieszkaniowej, dokształcaniu nauczycieli, dyskutowano kwestie ulg z tytułu nabycia gruntów, ściągania zaległości w podatku od środków transportowych, zobowiązań niewymagalnych w dziale kultury oraz wymagalnych (fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli) a także rekompensat za utracone dochody.
 
Przewodniczący komisji poprosił o skomentowanie wykonania dochodów z tytułu podatków, w tym udzielone ulgi i odroczenia płatności.
 
W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że kwota ulg jest wysoka bo jest tu ulga dla Kombinatu (ustawowa) w kwocie 673 tys. złotych, ulgi dla osób fizycznych stanowią dużo mniejszą pozycję, zastosowano je z tytułu powiększenia gospodarstw. Wykazana ilość złożonych podań wydaję się duża ale jest to pozorne i wynika z obowiązku składania podań na każdą ratę z osobna.
 
Satysfakcjonujących informacji i odpowiedzi  na poruszone kwestie udzieliła Skarbnik Gminy natomiast Burmistrz, odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Komisji rewizyjnej, poinformował, że rozwiązano umowę z nierzetelnym i niefachowym wykonawcą remontu budynku przedszkola w Dzierżysławiu (po pożarze). Obecnie opracowywana jest nowa dokumentacja ponieważ przedszkole przeniesiono do budynku szkoły a w spalonym budynku wykonanych zostanie 6 mieszkań.  Na wykonanie remontu rozpisany zostanie nowy przetarg. Koszty wykonanych już prac poniósł wykonawca.
 
Innych uwag nie wniesiono.
 
1.1. Sformułowanie wniosku absolutoryjnego.
 
Po dokonaniu wnikliwej analizy przedłożonych dokumentów i wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik oraz Burmistrza Kietrza Komisja sformułowała i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjęła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu miejskiego za rok 2005 a także, jednogłośnie, przyjęła i skierowała do Rady Miejskiej wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kietrza.
 
Uchwała powyższa przekazana zostanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania oraz na ręce Przewodniczącego Rady pod obrady Rady Miejskiej w Kietrzu.
 
Ad. 2. Sprawy bieżące.
 
Burmistrz Kietrza poinformował o zaawansowaniu naszych starań o środki unijne. Realizowany będzie projekt w ramach Interreg IIIa Czechy-Polska a w nim:
1.     Polsko-Czeska liga strażaków Kietrz 2006
2.     Opracowanie strategii rozwoju współpracy gmin pogranicza polsko-czeskiego na lata 2007-2013
3.     Ochrona obszaru pogranicza polsko-czeskiego oraz budowanych i istniejących ciągów komunikacyjnych przed skutkami powodzi, kolizji i katastrof
 
Trzy nasze projekty kierowane do ZPORR przeszły wstępną fazę, skierowano je do dalszej oceny. Dotyczą one budowy wodociągu w Rozumicach, budowy ulicy Kościuszki w Kietrzu oraz adaptacji sali konferencyjne urzędu  na cele szkoleniowe. Ten sam etap osiągnął projekt, skierowany do Norweskiego Mechanizmu Finansowego, dotyczący rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Kietrzu.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 15,oo.
Protokołowała: A. Skalska
                                                                             Przewodniczący Komisji
                                                                                  Andrzej Bednarski
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-04-20 15:21:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-04-20 15:21:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-04-20 17:21:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2719 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Luty 2006

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 10 lutego 2006 roku
 
 
 
Protokół Nr /2006
wspólnego posiedzenia Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu w dniu 10 lutego 2006 roku.
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 12,oo.
Stan komisji: - wiejskiej – 5 członków; obecnych – 5 członków
- rewizyjnej – 4 członków; obecnych – 3 członków
Nieobecny: Marek Gawroński
W posiedzeniu uczestniczą: - Burmistrz Kietrza
  • Sekretarz Gminy
  • Przewodniczący RM
  • Kier. Ref. Ochrony Środowiska
  • Prezes “Hydrokan”
  • Dyrektor Dz. Mieszkaniowego “Hydrokan”
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji wiejskiej – Paweł Beleć – powitał zebranych i przedstawił porządek obrad.
Sekretarz Gminy zaproponował ujęcie, w punkcie 4 porządku, zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kietrz – stosowne materiały przekazano radnym wcześniej.
Komisje, jednogłośnie, przyjęły zgłoszoną poprawkę.
Ad. 1. Zaopiniowanie projektów:
  1. taryf na wodę i ścieki – radni otrzymali materiały
   Komentarz do tematu przedstawił Prezes “Hydrokan” – Zygmunt Bondarewicz – jak w przedłożonych materiałach. Spada zużycie wody i odbieranych ścieków, Kombinat korzysta z własnych studni, zlikwidowano duży wyciek na osiedlu ul. Głowackiego. Koszty stałe (80% wszystkich kosztów) ciągle rosną, konieczne są remonty, modernizacje (Chróścielów), zaproponowane taryfy to podwyżka na przetrwanie, obawia się, że nie wyjdą nawet na “0”.
   - A. Bednarski – prosi o informacje na temat przyłącza do Lubotynia,
   - Z. Bondarewicz – podjęto prace dokumentacyjne, do czerwca br winna być gotowa,
   - P. Beleć – o ile przekroczona jest norma manganu w Chróścielowie,
   - Z. Bondarewicz – przekroczenie normy, wynoszącej 0,05 mg/l waha się w granicach od 0,06 do 0,1 przy czym większe notuje się tuż za ujęciem natomiast w sieci jest w miarę dobre. O wynikach badań wody gmina jest na bieżąco informowana, są one generalnie dobre.
   Innych uwag nie wniesiono.
   W głosowaniu jawnym przedłożone propozycje cen wody i ścieków zaopiniowano pozytywnie głosami: 5 za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się .
  2. regulaminu dostarczania wody – radni otrzymali materiały.
   W komentarzu Prezes “Hydrokan” poinformował, że konieczność modyfikacji uchwalonego w 2002 roku regulaminu wymogła zmiana obowiązującego prawa, przedstawił różnice obecnego projektu do poprzedniej regulacji.
   - F. Sobczuk – czy są kryteria dotyczące maksymalnego ciśnienia wody,
   - Z. Bondarewicz – maksymalne ciśnienie wynosi 6 atmosfer, u nas jest ciśnienie w granicach 4-5 atmosfer, wszędzie tam gdzie występuje wyższe są reduktory,
   - F. Sobczuk – nie ujęto tego w regulaminie proponuje więc w § 6 pkt 2 skreślić wyraz “minimalne”,
   - Z. Bondarewicz – dokument powstał na bazie wzoru z ministerstwa, jest on jeszcze zmieniany, w dniu dzisiejszym dostarczył dokument poprawiony (min. w tej kwestii) i ten będzie głosowany przez Radę,
   dyskutowano również kwestie warunków przyłączania do sieci i odmowy przyłączenia.
   Innych uwag nie wniesiono.
   W głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowano projekt regulaminu.
  3. stawek czynszu na lokale mieszkalne – radni otrzymali materiały.
W komentarzu do przedłożonych materiałów Dyrektor Działu Mieszkaniowego “Hydrokan” P. Elżbieta Lechowicz poinformowała, że do niedawna maksymalna stawka czynszu była ograniczona i wynosiła 3% wartości odtworzeniowej co w naszej gminie dawało stawkę ok. 6 zł/m2. Nigdy tego pułapu nie osiągnęliśmy, nasza maksymalna stawka to 2,50 zł/m2 a średnia 1,60 zł/m2 daje 0,8% wartości odtworzeniowej. Obecnie czynsze zostały uwolnione, teoretycznie więc nie ma przeszkód podnoszenia stawek. Gmina sprzedaje dużo mieszkań (35 w 2005 roku) z reguły o wyższym standardzie, w administracji pozostają te, w których czynsz jest niski a potrzeby (i wymagania lokatorów) duże. Stad też ich niepokój budzi sprzedaż lokali użytkowych, które dają dochód umożliwiający pokrycie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych. Przedłożono radnym trzy propozycje podwyżki czynszu przy czym najbardziej optymalna jest propozycja II (o 10%), również z przyczyn technicznych, tę więc propozycję sugeruje radnym pod rozwagę.
Na pytania radnych poinformowała o ściągalności należności czynszowych oraz możliwości instalowania podzielników ciepła.
W wyniku dyskusji pod głosowanie poddano II wersję podwyżki czynszu (tj o 10%) – propozycja przyjęta została jednogłośnie.
Ad. 2. Zaopiniowanie propozycji oddania w najem lokalu użytkowego.
Burmistrz poinformowała, iż najemca lokalu użytkowego przy ul. Wojska Polskiego (pizzeria) zamierza zrezygnować z najmu, w to miejsce wpłynęły 2 wnioski o najem w drodze wskazania. Przed laty przyjęto zasadę oddawania w najem lokali użytkowych w drodze przetargu, od tej zasady odstąpiono w jednym tylko przypadku (sklep “Nina”) i obecnie nasz lokal znajduje się w prywatnym obrocie wtórnym (15.000 zł), z którego nie mamy korzyści. Jednym z wnioskodawców jest krewna właściciela pizzerii a zarazem pracownica tego lokalu – prosi komisję o zajęcie stanowiska w tej kwestii.
Dodatkowo Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż sytuacja dodatkowo skomplikowała się, ponieważ właściciel pizzerii nie wypowiedział umowy a jedynie “poinformował” zarządcę, że nie zamierza płacić za cały lokal, zamierza go podzielić i płacić tylko za część, przy czym w wyniku proponowanego podziału jemu przypadłby w udziale lokal z pełnym zabezpieczeniem sanitarnym, natomiast do dyspozycji pozostawia część bez jakiegokolwiek zaplecza, nie rozstrzyga również kwestii wspólnych mediów tj. centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, gazu, wody. Uważa, że tę sprawę musimy raz jeszcze wyjaśnić i w tej sytuacji prosi komisje o opinię co do zasady – w przetargu, czy ze wskazaniem.
W głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowano zasadę oddawania w najem lokali użytkowych w drodze przetargu.
Ad. 3. Zaopiniowanie propozycji zniesienia osiedli w Kietrzu.
W komentarzu Burmistrz, na podstawie 12 letnich doświadczeń, stwierdził, że osiedla w mieście nie spełniają swej roli, nie można im przypisać żadnych zadań, nawet nie można dokonać wyboru władz osiedla (raz na 4 lata) ze względu na bardzo niską frekwencję na zebraniach osiedlowych. Społeczeństwo nie jest zainteresowane działalnością jednostek posiadających niewielkie kompetencje i nie dysponujących żadnymi środkami. W sprawie zmiany granic miasta (Krotoszyn) musimy przeprowadzić konsultacje społeczne i tu marazm władz osiedli jest przeszkodą stąd propozycja zniesienia osiedli; konsultacje w tej sprawie możemy przeprowadzić wspólnie z konsultacjami dot. Krotoszyna.
W wyniku dyskusji, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowano propozycję zniesienia osiedli w mieście.
Ad. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kietrz – radni otrzymali materiały.
W komentarzu do tematu Kierownik Ref. Ochrony środowiska poinformowała, że w wyniku zmiany ustawy zachodzi konieczność podjęcia nowych regulacji dotyczących czystości i porządku w gminie. Będą one jeszcze zmieniane ponieważ już jest zapowiadana zmiana ustawy.
W dyskusji poruszono kwestie hodowli gołębi (w art. 34 pkt 5 skreślić wyraz “rozproszonej”), sprzeczności art. 7 pkt 1 podpunkt 7 z zapisem art. 43 pkt 7 litera “c”, ogólnikowości niektórych zapisów regulaminu, niespójności z planem przestrzennym zagospodarowania miasta. Dyskutowano także o powstawaniu dzikich wysypisk, ograniczeniu wjazdu na wysypisko deponowaniu gruzu oraz odśnieżaniu chodników.
Odpowiadając na poruszone sprawy P. Jadwiga Wróbel poinformowała, że na kolejne posiedzenia komisji w tej sprawie zaproponuje modyfikację spornych zapisów ewentualnie inne, dozwolone prawem, rozwiązania.
 
 
Ad. 5. Sprawy bieżące.
Burmistrz Kietrza przedstawił – informacyjnie - pismo w sprawie restrukturyzacji ZOZ Głubczyce natomiast Przewodniczący Rady poruszył sprawę potrzeby przedłużenia czasu pracy kasy w Urzędzie Miejskim – w odpowiedzi Burmistrz zobowiązał się zbadać możliwości i wyjaśnić kwestie.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 16,oo.
Protokołowała: A. Skalska
Przewodniczący Komisji
 
 
Kietrz, dnia 9 lutego 2006 roku
 
PROTOKÓŁ Nr /2006
 
wspólnego posiedzenia Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług oraz Komisji ds. mieszkaniowych, rodziny i spraw socjalnych w dniu 9 lutego 2006 roku
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 13,3o
Stan komisji: - miejskiej – 5 członków; obecnych – 4 członków
- mieszkaniowej – 4 członków; obecnych – 3 członków
Nieobecny: S. Idzi (członek obu komisji)
W posiedzeniu uczestniczą: - Sekretarz Gminy
  • Wiceprzewodniczący Rady
  • Kier. Ref. ochrony środowiska
  • Prezes “Hydrokan”
  • Dyrektor dz. mieszkaniowego “Hydrokan”
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji mieszkaniowej – Piotr Duda – powitał zebranych i przedstawił porządek obrad – jak w zawiadomieniu – z uwzględnieniem (w poz. 1) dosłanego później materiału dot. zaopiniowania projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kietrz.
Do zaproponowanego porządku nie wniesiono uwag.
Ad. 1. Zaopiniowanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kietrz – radni otrzymali materiały.
Temat omówiła P. Jadwiga Wróbel (Kier, ref. ochrony środowiska) w kontekście zmiany przepisów prawnych w tej materii. Prosi o ewentualne uwagi, propozycje lub pytania.
- L. Dudek – zanotował szereg skarg na firmę P. Kuta – spalają resztki poprodukcyjne co jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców,
- J. Wróbel – do gminy również dotarły skargi i gmina to kontroluje, mimo iż jest to obowiązek Starostwa. Dokonują kontroli, spisują notatki, kompletują inną dokumentację, w tym fotograficzną i przekazują starostwu. Starostwo przeprowadziło kontrolę, która nie potwierdziła skarg. W najbliższym czasie przeprowadzona zostanie kolejna kontrola o której zawiadomiono również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – być może ta przyniesie spodziewane efekty.
Dyskutowano o przestrzeganiu zapisów uchwały, kontroli jej realizacji i sposobach egzekwowania jej zapisów, nawiązaniu kontaktów ze szkołami w celu jej popularyzacji i uwrażliwienia młodzieży na sprawy ochrony środowiska.
W wyniku dyskusji, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowano projekt regulaminu.
Ad. 2. Zaopiniowanie projektów:
2.1. taryf na wodę i ścieki – radni otrzymali materiały.
W dodatkowym komentarzu do tematu Prezes “Hydrokan” – Z. Bondarewicz – poinformował, że proponuje się podwyżkę o 3.85% tj. o 9 groszy w cenie wody i ścieków przy założeniu wyniku spółki na “0” lub, przy niekorzystnych warunkach, ze stratą.
W dyskusji stwierdzono, że propozycja cenowa spółki nie jest zbyt wygórowana ale jednocześnie wyrażono obawę, że przy systematycznym wzroście wszystkich cen i opłat ludzie w końcu przestaną płacić. Prezes spółki wyjaśnił, że w każdej sytuacji są tacy odbiorcy, osoby prawne i fizyczne, którzy notorycznie, od lat, nie płacą, mimo spraw sądowych.
W głosowaniu jawnym zaproponowaną cenę wody (2,43 zł) zaopiniowano pozytywnie 4 głosami za, 0 przeciw, przy 3 wstrzymujących się.
W głosowaniu jawnym zaproponowaną cenę ścieków (2,46) zaopiniowano pozytywnie 5 głosami za, 0 przeciw, przy 2 wstrzymujących się.
2.2. regulaminu dostarczania wody – radni otrzymali materiały.
Komentarz do regulaminu przedstawił Prezes “Hydrokan” – są to zmiany wymuszone zmianą przepisów prawnych, materiał przekazany radnym już się trochę zdezaktualizował, na sesję przesłany zostanie uaktualniony tekst. Przedstawił zmiany do tekstu pierwotnego przesłanego radnym i odpowiedział na pytania radnych dotyczących norm ryczałtowego poboru wody oraz modernizacji i budowy nowej sieci.
W głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowano projekt regulaminu.
2.3. stawek czynszu na lokale mieszkalne – radni otrzymali materiały.
Dodatkowy komentarz do przedłożonych materiałów przedstawiła P. Elżbieta Lechowicz, Dyrektor działu mieszkaniowego “Hydrokan”, stwierdzając, że średnia stawka czynszu w naszej gminie (1,60 zł) to ledwie 0,8% wartości odtworzeniowej lokali stąd ciągły brak środków na remonty i naprawy. Ubywa nam lokali mieszkalnych, tych o wysokim standardzie (w 2005 sprzedano 35 mieszkań), pozostaję te, które wymagają ciągłych remontów i w których czynsz jest najniższy. Bardziej jednak niepokoi sprzedaż lokali użytkowych, z których opłaty pozwalają utrzymać substancję mieszkaniową.
W wyniku dyskusji prowadzący obrady poddał pod głosowanie propozycję podwyżki stawki czynszowej o 10 %. Propozycję, w głosowaniu jawnym, przyjęto jednogłośnie.
Ad. 3. Zaopiniowanie propozycji oddania w najem lokalu użytkowego.
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że sprawa dotyczy lokalu pizzerii i jest cokolwiek skomplikowana ponieważ najemca nie złożył wypowiedzenia najmu tylko pismo informujące o zamiarze podziału lokalu, przy czym proponowany przezeń podział jest nie do przyjęcia ponieważ zamierza zatrzymać całe zaplecze, w tym sanitarne, dla siebie a także nie proponuje rozgraniczenia mediów (energia elektryczna, centralne ogrzewanie).
Wpłynęły (do gminy) dwa wnioski o najem tego lokalu uważa jednak, że do czasu wyjaśnienia sytuacji, należy wstrzymać się z jakąkolwiek opinią.
Komisje pozostawiły sprawę bez rozpatrzenia.
Ad. 4. Zaopiniowanie propozycji zniesienia osiedli w Kietrzu.
 
W komentarzu Sekretarz Gminy stwierdził, że osiedla w mieście nie spełniają swej roli, ze względu na bardzo niską frekwencję na zebraniach osiedlowych nie można skutecznie przeprowadzić żadnych uzgodnień, często nawet nie można wybrać władz osiedla jak to miało miejsce w tej kadencji w osiedlu nr 2. Społeczeństwo nie jest zainteresowane działalnością jednostek posiadających niewielkie kompetencje i nie dysponujących żadnymi środkami. W sprawie zmiany granic miasta (Krotoszyn) musimy przeprowadzić konsultacje społeczne możemy je więc połączyć z konsultacjami w sprawie likwidacji osiedli.
W wyniku dyskusji, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowano propozycję likwidacji osiedli w mieście.
Ad. 5. Sprawy bieżące.
Sekretarz Gminy przedstawił pismo w sprawie restrukturyzacji ZOZ Głubczyce i wyjaśnił, że zwrócono się do nas o opinię ponieważ prawo wymaga opinii wierzycieli restrukturyzowanej jednostki a takim byliśmy na koniec 2004 roku w odniesieniu do ZOZ. Dług ten został w 2005 roku spłacony.
Wniosek, jednogłośnie, zyskał pozytywną opinię.
Podniesiono ponadto sprawę niewłaściwego zachowania kierowcy wożącego dzieci oraz spóźniania się nauczycieli – opiekunów dzieci.
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 16,3o.
Protokołowała: A. Skalska
Przewodniczący Komisji
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-02-21 14:06:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-02-21 14:06:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-02-21 15:06:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2656 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Styczeń 2006

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 06 stycznia 2006 roku
 
 
 
Protokół Nr /2006
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu w dniu 06 stycznia 2006 roku.
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10,oo.
Stan komisji: 4 członków; obecnych: 3 członków
Nieobecny: Marek Gawroński
W posiedzeniu uczestniczą: - P. Kazimierz Bedryj – Kier. Ref Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa Urzędu Miejskiego oraz P. Bożena Wołoszyn – Inspektor ds. zamówień publicznych w urzędzie.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji - P. Andrzej Bednarski – i poinformował, ze tematem posiedzenia jest kontrola procedur zastosowanych przy ogłaszaniu i przeprowadzaniu przetargów przez Urząd Miejski w Kietrzu. Wstępnie komisja zapoznała się z wydrukiem rejestru zamówień publicznych w 2005 roku zawierającym 20 pozycji i wysłuchała omówienia – dokonanego przez P. Wołoszyn – przetargów opisanych w rejestrze a prowadzonych przez Urząd w roku ubiegłym.
Z kolei członkowie komisji szczegółowo przeanalizowali dokumentację przetargu ujętego w poz. 9 rejestru w powiązaniu z przetargiem ujętym w poz. 11, a dotyczącym tego samego zadania. Pierwszy przetarg unieważniono z niejasnych (dla komisji) przyczyn.
Z przedłożonych wyjaśnień wynika, iż pierwotnie zaplanowano (projekt i specyfikacja) pełny zakres tj. przedszkole i trzy mieszkania jednakże po wszczęciu stosownych procedur przetargowych zapadła decyzja o przeniesieniu przedszkola do szkoły, uznano więc, że nie leży w interesie zamawiającego tak duży zakres robót, ograniczono go więc jak również kosztorys, ogłoszono i rozstrzygnięto drugi przetarg.
Odrębną kwestią jest, że firma realizująca to zadanie jest firmą nierzetelną, nie wywiązuje się z terminów, nie jest przygotowana do zakresu prac. Przedłożone przez firmę (i sprawdzone przez służby urzędu) referencje nie dawały podstaw do wykluczenia jej z przetargu, w najbliższych dniach zapadnie decyzja co do dalszej realizacji zadania.
Komisja stwierdziła uchybienie w postaci niewystarczającego (w dokumentach) uzasadnienia unieważnienia przetargu opisanego w poz. 9 rejestru a także drobne braki w dokumentacji przetargu ujętego w poz. 11, nie mające wpływu na tok procedury, tj. brak pieczęci na druku ZP - 17 i podpisu członka komisji pod protokołem ZP 2/PN.
Zalecono usunięcie stwierdzonych uchybień i braków.
Dokonano także analizy przetargów na zadania realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” – są to projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, nie stwierdzono żadnych uchybień w tych postępowaniach.
W sprawach bieżących radny J. Podkalicki zawnioskował o skierowanie do Zarządu dróg wojewódzkich pisma w sprawie oznakowania poziomego (oś jezdni) drogi z Dzierżysławia do Pilszcza.
P. Bedryj – kierownik referatu GKBiD – poinformował, że w sprawie remontu tej drogi wielokrotnie kierowano pisma do zarządu dróg – w odpowiedzi nieodmiennie zarząd wskazuje na brak środków i lokalny charakter tej drogi, niemniej gmina wystąpi o jej oznakowanie.
 
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończono o godz. 13,3o.
Protokołowała: A. Skalska
Przewodniczący Komisji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-02-21 08:32:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-02-21 08:32:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Świerc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-02-21 09:32:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2561 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »