ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA Z DNIA 27.02.2020 ROKU o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Dzierżysław.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 27.02. 2020roku.
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA
Z DNIA 27.02.2020 ROKU
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Dzierżysław.
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945, ze zm.) oraz na podstawie art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081, ze zm.), zawiadamiam, o podjęciu przez Radę Miejską w Kietrzu, uchwały Nr XVII/192/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław.
Granice obszaru objętego projektem planu określa załącznik graficzny, stanowiący integralną część ww. uchwały.
Ww. uchwała Nr XVII/192/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 stycznia 2020 roku wraz z załącznikiem graficznym, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego     w sołectwie Dzierżysław, jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, w Referacie Gospodarki Komunalnej,  Budownictwa i Drogownictwa, pokój nr 26, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych, pod numerem telefonu: 77 4854356, wew. 26.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pilszcz.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pilszcz.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Kietrz, dnia 02 lipca 2018 roku.
 
WKB 6722.4.27.2018
 
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pilszcz.
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073, ze zm.) oraz na podstawie art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405, ze zm.), zawiadamiam, o podjęciu przez Radę Miejską w Kietrzu, uchwały Nr L/455/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pilszcz.
Ww. uchwała Nr L/455/2018  Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pilszcz, jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa, pokój nr 2, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych, pod numerem telefonu: 77 4854504, wew. 26.
Zainteresowani mogą składać wnioski, uwagi do ww. miejscowego planu w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Wnioski, uwagi należy składać:
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz,
  • ustnie do protokołu, w pokoju nr 2 Urzędu Miejskiego w Kietrzu, w godzinach pracy urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email lub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Wniosek, uwaga powinien zawierać przedmiot wniosku, uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy).
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt planu – Burmistrz Kietrza, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073, ze zm.).
 
 
 
Burmistrz Kietrza
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Sobola
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Sobola
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-02 15:08:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Dereń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-02 15:08:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Dereń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-02 15:08:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1757 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UCHWAŁA NR L/455/2018 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pilszcz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała do pobrania tutaj.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA Z DNIA 28.03.2018 ROKU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany (w trybie nowelizacji) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz wraz z uzasadnieniem.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Kietrz, dnia 28.03. 2018 roku.
WKB 6722.1.30.2018.ES
 
OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA KIETRZA
Z DNIA 28.03.2018 ROKU
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany (w trybie nowelizacji) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kietrz wraz z uzasadnieniem.
 
Zgodnie z art. 17 pkt  9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1073, ze zm.), oraz Uchwały Nr XLIII/388/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany (w trybie nowelizacji) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, przyjętego uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 roku (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 11.07.2017r. poz. 1925, z rozstrzygnięciem nadzorczym nr IN.I.743.54.2017.KD Wojewody Opolskiego, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2017r. poz. 2072), w zakresie treści, ustalenia w Rozdziale 10 § 51 ust. 1, l.p.14 (w tabeli): w zakresie: zmiany jednostki odniesienia (dla ustalenia miejsc parkingowych) oraz zmiany liczby miejsc parkingowych na jednostkę odniesienia, ustalonej dla składów i magazynów (nowej zabudowy lub zabudowy podlegającej rozbudowie), zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu zmiany (w trybie nowelizacji) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz wraz z uzasadnieniem,

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA o przystąpieniu do sporządzania zmiany (w trybie nowelizacji) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz (przyjętego uchwałą Nr XXXVII/ 330/ 2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 roku, opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 11.07.2017r. poz. 1925, z rozstrzygnięciem nadzorczym nr IN.I.743.54.2017.KD Wojewody Opolskiego, opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2017r. poz. 2072), w zakresie treści, ustalenia w Rozdziale 10 § 51 ust. 1, l.p. 14 (w tabeli).

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 30.01.2018r.
WKB 6722.27.2018.ES
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA
o przystąpieniu do sporządzania zmiany (w trybie nowelizacji) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz (przyjętego uchwałą Nr XXXVII/ 330/ 2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 roku, opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 11.07.2017r. poz. 1925, z rozstrzygnięciem nadzorczym nr IN.I.743.54.2017.KD Wojewody Opolskiego, opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2017r. poz. 2072), w zakresie treści, ustalenia w Rozdziale 10 § 51 ust. 1, l.p. 14 (w tabeli).
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz na podstawie art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, art. 50, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405, ze zm.), zawiadamiam, o podjęciu przez Radę Miejską w Kietrzu, uchwały Nr XLIII/388/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany (w trybie nowelizacji) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz (przyjętego uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 roku, opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 11.07.2017r. poz. 1925, z rozstrzygnięciem nadzorczym nr IN.I.743.54.2017.KD Wojewody Opolskiego, opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2017r. poz. 2072), w zakresie treści ustalenia w Rozdziale 10 § 51 ust. 1, liczba porządkowa 14 (w tabeli).

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR XXXVII/330/2017
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Andrzej Ciura
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-08-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Ciura
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-08-18 09:38:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Dereń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-08-18 09:46:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Dereń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-08-18 09:46:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3445 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KIETRZ WRAZ Z UZASADNIENIEM I PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 27.03.2017 rok.
WKB 6721.6.2017.ES
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KIETRZ  WRAZ Z UZASADNIENIEM
I PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.
 
Zgodnie z art. 17 pkt  9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.778, ze zm.), na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353, ze zm.) oraz zgodnie Uchwałą Nr XXVII/243/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 października 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz,  zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu, wraz  z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 10.04.2017 roku do  15.05.2017 roku, 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu,  48- 130 Kietrz ul.  3 Maja 1, pokój nr 26, w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 17.00, wtorki, środy, czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30 i piątki w godzinach od 7.30 do 14.00. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLVII/268/2010

Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar
w granicach administracyjnych miasta Kietrz.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o Samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz po stwierdzeniu zgodności planu miejscowego z ustaleniami „Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kietrz” (załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/150/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu, z dnia 27 listopada 2008 roku).

Rada Miejska w Kietrzu uchwala:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar w granicach administracyjnych miasta Kietrz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Sobola
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Sobola
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-08-24 11:11:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jacek Karpina
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-08-24 13:52:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Dereń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-06 09:51:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11261 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »