ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KIETRZA z dnia 6 listopada 2013 roku W sprawie: konsultacji Rocznego Program współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA KIETRZA
z dnia 6 listopada 2013 roku

W sprawie: konsultacji Rocznego Program współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

 

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LI/287/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26.08.2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

 

Cel konsultacji:

Wymiana poglądów i nawiązanie dialogu pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych a jednostką samorządu terytorialnego prowadzące do zaopiniowania i naniesienie ewentualnych uwag dotyczących „rocznego Program współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

 

Przedmiot konsultacji:

Projekt „Rocznego Program współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

 

Zakres konsultacji:

Zakres konsultacji obejmuje zapisy rocznego programu współpracy w tym szczególności priorytetowe zadania publiczne przewidziane do realizacji w 2014 r.

 

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Konsultacje będą trwały od dnia 06.11.2013 r. do dnia 13.11.2013 r.

 

 

Forma konsultacji:

Konsultacje będą prowadzone w formie:

pisemnej poprzez zgłaszanie uwag i wniosków za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz lub osobiście w Biurze Rady Miejskiej w Kietrzu ( w każdym przypadku decyduje data wpływu uwag i wniosków do Urzędu).

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie: nazwy i adresu organizacji, imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. Opinie i uwagi niezawierające tych danych lub złożone poza wyznaczonym terminem konsultacji nie będą brane pod uwagę.

 

Wzór formularza zgłaszania opinii:

Formularz zgłaszania opinii i uwag stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Sposób ogłoszenia wyników konsultacji:

Z przebiegu konsultacji sporządzony zostanie protokół, który podany zostanie do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz na stronie internetowej: test.systemdobip.pl/um_kietrz

Burmistrz Kietrza

/-/ Józef Matela

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Kopeczek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kopeczek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-06 10:30:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Kopeczek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-06 10:32:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Kopeczek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-11-06 11:32:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1412 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu ,,rocznego Programu współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Kopeczek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Kopeczek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-18 11:16:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Kopeczek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-18 11:16:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Kopeczek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-11-18 12:16:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1431 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »