ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE Nr 69.A.2020 Burmistrza Kietrza

Informacja ogłoszona dnia 2020-05-22 13:45:46 przez Krzysztof Dereń

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE Nr 69.A.2020
Burmistrza Kietrza z dnia 21 maja 2020 roku
w sprawie wykazania do wydzierżawienia na okres 3 lat gruntów z przeznaczeniem na wybudowanie schodów do nowo budowanego budynku mieszkalnego, na cele rolne i cele rekreacyjno-ogrodnicze, położonych w Ściborzycach Wielkich, Nowej Cerekwi i Lubotyniu, stanowiących własność Gminy Kietrz.
 
          Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm./, art.13 ust.1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 /, zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 68.A.2020 z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów, położonych w Ściborzycach Wielkich, Nowej Cerekwi i Lubotyniu, stanowiących własność Gminy Kietrz.
Burmistrz Kietrza zarządza :
 1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 
Oznaczenie nieruchomości
Pow.   w ha
Położenie
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w studium uwarunkowań                   i zagospoda. Przestrz .  gm. Kietrz
Cel  dzierżawy i powierzchnia dzierżawy
Okres dzierżawy
Wysokość czynszu rocznego
 za 1m²
 
Dz. nr 368 
   KW Nr
OP1G/00021167/8
 
 
0,2500
 
Ściborzyce Wielkie
 
Grunty pod rowami W. Stanowi rów przydrożny i na dużym odcinku jest zakryty (zabudowany betonowymi rurami).
­­­­- Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności  ukształtowane i projektowane – drogi gminne,                      -- tereny zabudowy usługowej. 
Wydzierżawienie gruntu           o pow.0,0045 ha                        z przeznaczeniem na wybudowanie schodów do nowo budowanego budynku mieszkalnego.
 
do 3 lat
 
1,00 zł/m²        ,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.
 
Dz. nr 331 
   KW Nr
OP1G/00014610/7
 
 
1,4500
 
Nowa Cerekwia
 
Grunty orne :
- R II o pow. 0,7300 ha,
- P s  o pow. 0,7200 ha.
- Tereny rolnicze  (uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy ogrodnicze).               -   Granice terenów wyłączonych z zabudowy.                     - Tereny zalewowe.
  
Wydzierżawienie gruntu                 o pow.0,0400 ha,                        z przeznaczeniem na poprawę warunków gospodarowania nieruchomością siedliskową oznaczonej działką nr 334, w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym.   
 
do 3 lat
 
0,15 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2.,                        .
 
Dz. nr 27/11
   KW Nr
OP1G/00021167/8
 
 
2,5797
 
Lubotyń
Wg. ewidencji gruntów działka nr 27/11 oznaczona jest jako :         - Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,                           - Lzr – R IIIa – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,            - Ba - tereny przemysłowe.
-Tereny zieleni urządzonej,    -Tereny rolnicze (uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy ogrodnicze).
Wydzierżawienie gruntu                 o pow.0,0300 ha                        z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-ogrodnicze.
 
do 3 lat
 
0,15 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2.,                        
 
2. Dzierżawcy będą ponosić płatności z tytułu podatku od nieruchomości.
3. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa.
4. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od daty podpisania. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Henryk Pawlina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-22 13:45:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Dereń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-22 13:45:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Dereń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-22 13:45:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony