ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE Nr 256.A.2019 Burmistrza Kietrza

Informacja ogłoszona dnia 2019-12-10 07:57:10 przez Violetta Małkiewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 256.A.2019
BURMISTRZA KIETRZA
 
z dnia 05 grudnia 2019 roku
 
w sprawie wykazania do sprzedaży działki nr 559/2 położonej w Ściborzycach Wielkich stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 35, art. 37 ust. 1 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr LIV/482/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 559/2 położonej w Ściborzycach Wielkich stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 167.A.2018 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 559/2 położonej w Ściborzycach Wielkich stanowiącej własność Gminy Kietrz, Burmistrz Kietrza zarządza:
 
1. Podać do publicznej wiadomości wykaz nw. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
Oznaczenie nieruchomości
Położenie nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrz. Gminy Kietrz
Cena nieruchomości
Forma zbycia
 
dz. nr  559/2
 
pow. 0,3101 ha
 
k.m. 3
 
KW Nr
OP1G/000
21167/8
 
Ściborzyce Wielkie
 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej oraz terenów użytkowanych rolniczo.  
Nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta i obecnie nie jest użytkowana. Na terenie działki znajdują się pozostałości (ruiny) po starym budynku. Ukształtowanie terenu - pochyłe. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Działka ma dostęp do drogi publicznej gruntowej – działki nr 540. Działka nie jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Wg ewidencji działka stanowi grunty orne (RIIIa – 0,1859 ha)
oraz zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
(Bp – 0,1242 ha).
R – tereny rolnicze (uprawy polowe, łąki
i pastwiska, uprawy ogrodnicze).
RMu – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych
i ogrodniczych ukształtowane.
SLWN – granice stref technicznych linii elektroenergetycznych.
 
33 000,00 zł
brutto
 
(słownie: trzydzieści trzy tysiące  złotych  00/100)
 
 
 
 
Sprzedaż
w drodze
przetargowej
 
 
2.  Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, zamieszczone na stronie internetowej www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od daty ogłoszenia. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie w prasie.
3. Z dniem 24 stycznia 2019 roku upływa termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2).
4. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) cena działki zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Violetta Małkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-10 07:56:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Violetta Małkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-10 07:57:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Violetta Małkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-10 07:57:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
77 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony