ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE Nr 199.A.2019 Burmistrza Kietrza

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-09-25 12:13:50 przez Violetta Małkiewicz

Akapit nr - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 199.A.2019
BURMISTRZA KIETRZA
 
z dnia 23 września 2019 roku
 
w sprawie wykazania do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej nr 3/8
stanowiącego własność Gminy Kietrz, przeznaczonego do sprzedaży.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35, art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr X/124/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej nr 3/8 stanowiącego własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 138.A.2019 z dnia 03 lipca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej nr 3/8 stanowiącego własność Gminy Kietrz, Burmistrz Kietrza:
 
1. Podaje do publicznej wiadomości wykaz nw. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
Oznaczenie nierucho-mości
Pow.   [ha]
Położenie nierucho-mości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospod. przestrz. m. Kietrz
Cena gruntu  
Cena lokalu
Cena ogółem   
Forma
 zbycia
Nr KW
OP1G/000 31697/5
 
działka
nr 1787/4
 
0,0746
 
udział 0,0499 części
 
Kietrz,
ul. Głubczycka
nr 3/8
Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 38,10 m2, usytuowany na II piętrze budynku, składający się z 1 pokoju z aneksem kuchennym, 1 pokoju,  łazienki z wc i przedpokoju.
Do lokalu przynależy komórka
o pow. 2,90 m2.
1 MWU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej.
Strefa ochrony konserwatorskiej „A”- rejestr zabytków, układ starego miasteczka i osiedla w ramach średniowiecznego założenia.
 
 
1 489,00 zł  
za 0,0499 cz.
 
 
53 413,00 zł
 
54 902,00 zł
 
 
Sprzedaż z zastosowaniem pierwszeństwa najemcy
 
2. Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) lub odrębnych przepisów, upływa z dniem 11 listopada 2019 r.
3. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od dnia jego ogłoszenia.
    4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
« powrót do poprzedniej strony