ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE Nr 98.A.2019 Burmistrza Kietrza

Informacja ogłoszona dnia 2019-05-30 11:09:34 przez Krzysztof Dereń

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE Nr 98.A.2019
Burmistrza Kietrza z dnia 27 maja 2019 roku
 
w sprawie wykazania do wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oznaczonej działką nr 475 położonej w Ściborzycach Wielkich nr 158, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
 
           Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U z 2019 r., poz. 506), art. 13 ust.1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204), uchwały Nr VIII/100/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na zabudowanej nieruchomości Gminy Kietrz, położonej w Ściborzycach Wielkich nr 158 i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 97.A.2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oznaczonej działką nr 475 położonej w Ściborzycach Wielkich nr 158, stanowiącej własność Gminy Kietrz,
 
Burmistrz Kietrza zarządza :
1.Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony.
Oznaczenie nieruchomości
Pow.
 w ha
Położenie
Opis nieruchomości
Przeznaczenie                         w studium uwarunkowań i kierunków  zagosp. przestrz. gminy  Kietrz
Cel  dzierżawy
Okres dzierżawy
Wysokość czynszu miesięcznego
dz. nr 475  k.m.3
KW Nr
OP1G/00014610/7
 0,0600
 
Ściborzyce Wielkie nr 158
 
Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe B.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej  70 m2 i pow. zabudowy 90 m2   oraz pomieszczeniem gospodarczym                   o pow. zabudowy 17 m2
w pogorszonym stanie technicznym.
Tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności  ukształtowane.
Drogi gminne.
 
Wydzierżawienie nieruchomości                 w trybie bezprzetargowym na cele mieszkalne na rzecz zamieszkałej osoby fizycznej
 
Nieoznaczony
214,00 zł brutto, w tym:
- 154,00 zł budynek mieszkalny (2,20 zł/m2)
- 60,00 zł grunt 0,10 zł/m2
Czynsz zwolniony                   z podatku VAT
2. Dzierżawcy będą ponosić płatności z tytułu podatku od nieruchomości.
3. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa.
4. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Henryk Pawlina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-30 11:09:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Dereń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-30 11:09:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Dereń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-30 11:09:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
69 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony