ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE Nr 50.A.2019 Burmistrza Kietrza

Informacja ogłoszona dnia 2019-03-18 16:02:58 przez Krzysztof Dereń

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE Nr 50.A.2019
Burmistrza Kietrza z dnia 14 marca 2019 roku
 
w sprawie wykazania do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat gruntów z przeznaczeniem na uprawy rolne, ogródek działkowy i ogródek przydomowy, położonego w Nowej Cerekwi, Rozumicach, stanowiących własność Gminy Kietrz.
 
             Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z pózn.zm./, art.13 ust.1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm. /, uchwały Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości Gminy Kietrz, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, ogródek działkowy i uprawy rolne oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 48.A.2019 z dnia 14 marca 2019 r.  w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat gruntów z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, ogródek działkowy  i uprawy rolne położonych w Kietrzu, Ściborzycach Wielkich, Nasiedlu, Dzierżysławiu, stanowiących własność Gminy Kietrz,
Burmistrz Kietrza zarządza :
  1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Oznaczenie nieruchomości
Pow.
w ha
Położenie
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
 w studium uw.
 i  zagosp.  przestrz.
Cel dzierżawy
 i powierzchnia dzierżawy
Okres dzierżawy
 Wysokość czynszu rocznego za     1 m2
dz. nr 331
 KW Nr OP1G/00014610/7
1,4500
Nowa Cerekwia
Działka niezabudowana oznaczona                    w ewidencji gruntów:
R II o pow. 0,7300 ha,
Ps III o pow. 0,7200 ha,
 
Tereny rolnicze ( uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy ogrodnicze). Granice terenów wyłączonych z zabudowy. Tereny zalewowe.
Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,0800 ha z przeznaczeniem na ogródek działkowy.
do 3 lat
 
 
0,10 zł/m2  zwolniony z opodatkowania podatkiem vat
 
dz. nr 278/2
 KW Nr OP1G/00021170/2
 
0,1287
Rozumice
Działka niezabudowana oznaczona                    w ewidencji gruntów: zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp.
Tereny zabudowy mieszkalno-usługowy o niskiej intensywności (ukształtowane). Tereny rolnicze, łąki, pastwiska, sady.
Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,1287 ha z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.
 
do 3 lat
 
 0,15 zł/m² do 150 m2, ,                       0,10 zł/m² powyżej 150 m2 zwolniony z opodatkowania podatkiem vat                         
dz. nr 290
 KW Nr OP1G/00021170/2
 
0,0100
Rozumice
Działka niezabudowana oznaczona                    w ewidencji gruntów:
R IIIa o pow. 0,0100 ha,
 
Projektowana zabudowa mieszkaniowo-usługowa                  o niskiej intensywności.
Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,0100 ha z przeznaczeniem na ogródek działkowy.
 
do 3 lat
 
0,10 zł/m2 zwolniony z opodatkowania podatkiem vat 0,10 zł/m2
dz. nr 291
 KW Nr OP1G/00021170/2
 
0,0100
Rozumice
Działka niezabudowana oznaczona         w ewidencji gruntów:
R IIIa o pow. 0,0100 ha,
 
Projektowana zabudowa mieszkaniowo-usługowa    o niskiej intensywności.
Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,0100 ha z przeznaczeniem na ogródek działkowy.
do 3 lat
 
0,10 zł/m2 zwolniony z opodatkowania podatkiem vat 0,10 zł/m2
dz. nr 367
 KW Nr OP1G/00021170/2
 
0,2000
Rozumice
Działka niezabudowana oznaczona                    w ewidencji gruntów:
S-R IIIa - sady o pow. 0,2000 ha,
 
Tereny rolnicze (uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy).
Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,2000 ha z przeznaczeniem na uprawy rolne.
 
do 3 lat
 
0,040 zł/m2 zwolniony z opodatkowania podatkiem vat.
 
2. Dzierżawcy będą ponosić płatności z tytułu podatku od nieruchomości.
3. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa.
4. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od daty podpisania. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Henryk Pawlina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-18 16:02:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Dereń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-18 16:02:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Dereń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-18 16:02:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
83 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony