ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE Nr 49.A.2019 Burmistrza Kietrza

Informacja ogłoszona dnia 2019-03-18 16:01:45 przez Krzysztof Dereń

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE Nr 49.A.2019
Burmistrza Kietrza z dnia 14 lutego 2019 roku
 
w sprawie wykazania do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat gruntów z przeznaczeniem na ogródek działkowy, ogródek przydomowy położonego w Kietrzu, stanowiących własność Gminy Kietrz.
 
                Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm./, art.13 ust.1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm. /, uchwały Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości Gminy Kietrz, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, ogródek działkowy i uprawy rolne oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 48.A.2019 z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat gruntów z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, ogródek działkowy i uprawy rolne położonych w Kietrzu, Nowej Cerekwi Rozumicach, stanowiących własność Gminy Kietrz,
Burmistrz Kietrza zarządza :
 1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 
Oznaczenie nieruchomości
Pow.   w ha
Położenie
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania. przestrz.  m. Kietrz
Cel  dzierżawy i powierzchnia dzierżawy
Okres dzierżawy
Wysokość czynszu rocznego
 za 1m²
KW Nr
OP1G/00021162/3
 dz. nr 36/5
1,6770
Kietrz    
ul. Zielona
Działka oznaczona w ewidencji gruntów:
grunty orne R IIIa, tereny mieszkaniowe B.
Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane). Droga publiczna – dojazdowa. Zieleń urządzona.
Wydzierżawienie gruntu o               pow. 0,1014 ha                          z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.
do 3 lat
0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.
KW Nr OP1G/00021162/3
dz. nr 36/12
0,0953
Kietrz    
ul. Zielona
Działka oznaczona w ewidencji gruntów:
grunty orne R IIIa
Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane). Droga publiczna – dojazdowa. Zieleń urządzona.  
Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,0953 ha z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.
do 3 lat
 0, 20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.
KW Nr
OP1G/000 21162/3
dz. nr 1697
1,5450
Kietrz
ul. Sportowa
Działka oznaczona w ewidencji gruntów:
grunty orne R III b
Tereny usług sportu i rekreacji. Tereny zagrożone powodzią.
Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,6000 ha z przeznaczeniem na uprawy rolne.
do 3 lat
 0,040 zł/m² zwolniony z opodatkowania podatkiem vat.
KW Nr
OP1G/000 21162/3
dz. nr 137
0,0535
Kietrz
ul. Mickiewicza
Działka oznaczona w ewidencji gruntów: zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp.
Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane). Tereny wydzielonych ciągów pieszych.
Wydzierżawienie gruntu o               pow. 0,0154 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.
do 3 lat
0,20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.
KW Nr
OP1G/000 21162/3
dz. nr 1788/2
0,1843
Kietrz                               
ul. Głubczycka
Działka oznaczona w ewidencji gruntów:          tereny mieszkaniowe B, zurbanizowane tereny niezabud.  lub w trakcie zabudowy Bp.
Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej.
Wydzierżawienie gruntu o               pow. 0,0128 z przeznaczeniem na ogródek działkowy.
do 3 lat
0,15 zł/m²                               plus podatek vat wg obowiązującej stawki.
KW Nr
OP1G/00021162/3
 dz. nr 1856
0,1563
Kietrz
ul. Okopowa
Działka oznaczona w ewidencji gruntów: zurbanizowane tereny niezabud.  lub w trakcie zabudowy Bp.
 
Teren zabudowy usługowej.
Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,0180 ha                        z przeznaczeniem na ogródek działkowy.
do 3 lat
0,15 zł/m²                               plus podatek vat wg obowiązującej stawki.
 
2. Dzierżawcy będą ponosić płatności z tytułu podatku od nieruchomości.
3. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa.
4. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od daty podpisania. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Henryk Pawlina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-18 16:01:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Dereń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-18 16:01:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Dereń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-18 16:01:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
66 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony