ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE Nr 16.A.2019 Burmistrza Kietrza

Informacja ogłoszona dnia 2019-01-14 16:41:32 przez Krzysztof Dereń

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE Nr 16.A.2019
Burmistrza Kietrza z dnia 10 stycznia 2019 roku
 
w sprawie wykazania do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat gruntu z części działki nr 1856, 1977/2, 1985, 405/9, 1874/7, 1787/7, 1788/2, 1875, 1820, 1870/4 położonych w Kietrzu z przeznaczeniem na cele garażowe i handlowe, stanowiących własność Gminy Kietrz.
 
            Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póżn. zm./, art.13 ust.1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm. /, uchwały Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości Gminy Kietrz, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, z przeznaczeniem na cele garażowe i handlowe oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 12.A.2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat gruntów z przeznaczeniem na cele garażowe, handlowe położonych w Kietrzu, stanowiących własność Gminy Kietrz,
Burmistrz Kietrza zarządza :
1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 
Oznaczenie nieruchomości
Pow. w ha
Położenie
Opis nieruchomości
i powierzchnia dzierżawy w m2
Przeznaczenie  w planie zagosp.  przestrz. m. Kietrz
Cel dzierżawy
Okres
 dzierżawy
Wysokość czynszu mies. za 1m²
dz. nr 1856 
KW nr OP1G/00021162/3
 
0,1563
Kietrz
ul. Okopowa
 
grunt o pow. 15 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej,  nie związany trwale z gruntem,
 
Teren zabudowy usługowej
Wydzierżawienie gruntu
 na cele garażowe.
 
do 3 lat
0,30 zł/m² netto                  plus podatek VAT według obowiązującej stawki
dz. nr 1977/2 
KW nr OP1G/00021162/3
 
0,0507
Kietrz                
ul. Głowackiego
 grunt o pow. 18 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,
 
Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej.
Wydzierżawienie gruntu na
 cele garażowe.
 
do 3 lat
0,30 zł/m² netto                  plus podatek VAT według obowiązującej stawki
dz. nr 1985
KW nr
OP1G/00021689/3
 
0,2665
 
Kietrz               
ul. Głowackiego
grunt o pow. 34 m2 zabudowany dwoma  garażami konstrukcji stalowej, nie związanymi trwale z gruntem,
 
Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej.
Wydzierżawienie gruntu na cele garażowe.
 
do 3 lat
 
0,30 zł/m²  netto                  plus podatek VAT według obowiązującej stawki
dz. nr 405/9
KW nr OP1G/00038928/3
 
0,1466
Kietrz            
ul. Głowackiego
grunt o pow. 15 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,
 
Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej.
Wydzierżawienie gruntu na cele garażowe.
 
do 3 lat
0,30 zł/m² netto plus podatek VAT według obowiązującej stawki
dz. nr 1874/7 
KW nr OP1G/00021162/3
 
02632
Kietrz   
 ul. Krasińskiego
grunt o pow. 15 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,
 
Teren czasowych miejsc postojowych, garaży i obsługi.
Wydzierżawienie gruntu na cele garażowe.
 
do 3 lat
0,30 zł/m² netto                  plus podatek VAT według obowiązującej stawki
dz. nr 1787/7        
KW nr OP1G/00014610/7
 
 
 
0,5083
Kietrz             
ul.   Głubczycka
grunt o pow. 30 m2 zabudowany garażem murowanym, trwale związany z gruntem,
 
Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej.
Wydzierżawienie gruntu na cele garażowe.
 
do 3 lat
0,30 zł/m² netto                  plus podatek VAT według obowiązującej stawki
dz. nr 1788/2        
KW nr OP1G/00021162/3
 
0,1843
Kietrz
 ul. Głubczycka
 
grunt o pow. 45,60 m2 zabudowany dwoma  garażami konstrukcji stalowej, nie związanymi trwale z gruntem,
 
Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej.
Wydzierżawienie gruntu na cele garażowe,
 
do 3 lat
0,30 zł/m² netto                  plus podatek VAT według obowiązującej stawki
dz. nr 1875 
KW nr OP1G/00021162/3
 
0,1150
Kietrz
ul. Matejki
 
grunt o pow. 15 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie trwale związany z gruntem,
 
Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej.
Wydzierżawienie gruntu na cele garażowe.
 
do 3 lat
0,30 zł/m² netto                  plus podatek VAT według obowiązującej stawki
dz. nr 1820 
KW nr OP1G/00021162/3
 
0,0248
Kietrz
ul. Kościelna
 
grunt o pow. 14 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej niezwiązany trwale z gruntem,
 
Teren zabudowy  mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane)
Wydzierżawienie gruntu na cele garażowe.
 
do 3 lat
0,30 zł/m² netto                  plus podatek VAT według obowiązującej stawki.
dz. nr 1870/4 
KW nr OP1G/00025779/9
 
Kietrz
 ul. Matejki
 
grunt o pow. 75 m2 zabudowany kioskiem, nie związany trwale z gruntem.
 
Teren zabudowy usługowej.
Wydzierżawienie gruntu na cele handlowe.
 
do 3 lat
1,50 zł/m² netto                  plus podatek VAT według obowiązującej stawki.
 
2. Dzierżawcy będą ponosić płatności z tytułu podatku od nieruchomości;
3. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa;
4. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od daty podpisania. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie;
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Henryk Pawlina
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Henryk Pawlina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-14 16:41:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Dereń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-14 16:41:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Dereń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-14 16:41:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
85 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony