ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE Nr 11.A.2019 Burmistrza Kietrza

Informacja ogłoszona dnia 2019-01-14 16:36:57 przez Krzysztof Dereń

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE Nr 11.A.2019
Burmistrza Kietrza z dnia 10 stycznia 2019 roku
 
w sprawie wykazania do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat gruntów z przeznaczeniem na uprawy rolne, ogródek działkowy i ogródek przydomowy, położonego w  Ściborzycach Wielkich, Nasiedlu, Dzierżysławiu, stanowiących własność Gminy Kietrz.
 
             Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z pózn.zm./, art.13 ust.1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm. /, uchwały Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości Gminy Kietrz, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, ogródek działkowy i uprawy rolne oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 9.A.2019 z dnia 10 stycznia 2019 r.  w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat gruntów z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, ogródek działkowy i uprawy rolne położonych w Kietrzu, Ściborzycach Wielkich, Nasiedlu, Dzierżysławiu, stanowiących własność Gminy Kietrz,
Burmistrz Kietrza zarządza :
  1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Oznaczenie nieruchomości
Pow.
w ha
Położenie
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
 w studium uw.
 i  zagosp.  przestrz.
Cel dzierżawy
 i powierzchnia dzierżawy
Okres dzierżawy
 Wysokość czynszu rocznego za     1 m2
dz. nr 34
 KW Nr OP1G/00014610/7
1,7300
Ściborzyce Wielkie
Działka niezabudowana oznaczona                    w ewidencji gruntów:
R II o pow. 1,1400 ha,
R IIIa o pow. 0,4100 ha,
R IVb o pow. 0,1800 ha.
Tereny upraw polowych.
Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,2800 ha z przeznaczeniem na uprawy rolne.
do 3 lat
 
 
0,040 zł/m2
 
dz. nr 496/2
 KW Nr OP1G/00021167/8
 
0,3300
Ściborzyce Wielkie
Działka niezabudowana oznaczona                    w ewidencji gruntów: R III a.
Projektowana zabudowa mieszkaniowo-usługowa               o niskiej intensywności.
Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,1400 ha z przeznaczeniem na ogródek działkowy.
 
do 3 lat
 
0,080 zł/m2
dz. nr 385/2
 KW Nr OP1G/00021167/8
 
0,1200
Ściborzyce Wielkie
Działka niezabudowana oznaczona                    w ewidencji gruntów: R II.
Projektowana zabudowa mieszkaniowo-usługowa                  o niskiej intensywności.
Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,1200 ha z przeznaczeniem na uprawy rolne.
 
do 3 lat
 
0,040 zł/m2
dz. nr 286
 KW Nr OP1G/00021163/0
 
0,6100
Nasiedle
Działka niezabudowana oznaczona                    w ewidencji gruntów: teren osiedlowy niezabudowany
 Bp – 0,1800 ha,
 RIIIa -0,4300 ha.
Tereny zabudowy zagrodowej, projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej. Tereny upraw polowych.
 
Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,2500 ha, z przeznaczeniem na uprawy rolne.
do 3 lat
 
0,040 zł/m2
dz. nr 912   
 KW Nr 15567
 
0,1200
Dzierżysław
Działka niezabudowana oznaczona                    w ewidencji gruntów: Lzr  III
Tereny rolnicze – łąki.
Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,1200 ha z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.
 
do 3 lat
 
0,080 zł/m2
 
2. Dzierżawcy będą ponosić płatności z tytułu podatku od nieruchomości.
3. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa.
4. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od daty podpisania. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Henryk Pawlina
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Henryk Pawlina
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-14 16:36:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Dereń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-14 16:36:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Dereń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-14 16:36:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
60 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony