ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Informacja ogłoszona dnia 2003-07-10 11:27:59 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu
-prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami mienia gminy Kietrz,

-prowadzenie s praw związanych z tworzeniem zasobów gruntów na cele zabudowy mieszkaniowej,

-przygotowywanie pełnej dokumentacji dotyczącej zbycia nieruchomości (sprzedaży: gruntów, budynków, lokali mieszkalnych; oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Kietrz),

-przygotowywanie pełnej dokumentacji dotyczącej oddania w dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kietrz),

-przygotowywanie pełnej dokumentacji dotyczącej nabycia na mienie Gminy Kietrz nieruchomości od Skarbu Państwa lub w obrocie cywilno-prawnym,

-prowadzenie dokumentacji i sporządzanie decyzji w sprawie nieodpłatnego nabycia przez użytkowników wieczystych prawa własności,

-sporządzanie decyzji w sprawach podziału nieruchomości,

-sporządzanie decyzji w sprawach rozgraniczenia nieruchomości,


-sporządzanie umów dzierżawy, najmu, użyczenia na nieruchomość gminy Kietrz,

-prowadzenie i sporządzanie dokumentacji dotyczącej wykonywania prawa pierwokupu,

-prowadzenie spraw związanych z rozwiązywaniem umów użytkowania wiecz ystego na podstawie art. 240 KC,

-przygotowywanie wniosków do Sądu Rejonowego w Głubczycach Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczących odpisów z ksiąg wieczystych, wprowadzania zmian w księgach na podstawie dokumentacji geodezyjnej, wpisywania obciążeń, wykreśl ania hipotek itd.,

-przygotowywanie dokumentacji do spraw toczących się przed sądami dotyczących gospodarowania nieruchomościami (zasiedzenia, windykacja spłat itp.) mienia gminy,

-sporządzanie dokumentacji dotyczącej nazewnictwa ulic i placów,

-sporządzanie zawiadomień w sprawach nadawania numeracji,

-przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń burmistrza w sprawach nabycia lub zbycia nieruchomości przez Gminę Kietrz,

-przygotowywanie projektów zarządzeń burmistrza dotyczących ustalenia opłat za nieruchomości mienia Gminy Kietrz,


-sporządzanie postanowień w sprawie powołania rzeczoznawcy majątkowego,
-sporządzanie zleceń na prace geodezyjne związane z pomiarem, podziałem, wznowieniem granic działek mienia gminy,

-ochrona znaków geodezyjnych,

-kierowanie i prze syłanie wniosków do administracji rządowej o dokonanie zmiany klasyfikacji bonitacyjnej gruntów na wniosek właściciela lub użytkownika,

-sporządzanie sprawozdań do GUS z zakresu gospodarki nieruchomościami,

-prowadzenie ewidencji nieruchomości mienia gminy,

-prowadzenie dokumentacji związanych z naliczeniem opłat za użytkowanie wieczyste,

-sporządzanie faktur VAT i rejestru sprzedaży z zakresu spraw prowadzonych,

-sporządzanie wykazów użytkowników nieruchomości mienia gminy do opodatkowania,

-przestrzeganie przep isów ustawy o gospodarce nieruchomościami,

-przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

-przestrzeganie przepisów KPA,

-przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

-prowadzenie zadań związanych z promocją gminy.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Referatem kieruje kierownik – P. E. Sokołowska nr wewn. 24
Do zadań referatu gospodarki nieruchomościami i rozwoju należy:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zuzanna Świerc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-07-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Świerc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-07-10 11:27:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Świerc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-07-10 11:27:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Dereń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-05 08:36:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2488 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony